PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Ekonomiczna wartość dodana a ryzyko w przedsiębiorstwach rolniczych - związki i przyczyny ich występowania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economic value added versus risk in agricultural companies - interactions and causes of their occurrences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest przedstawienie zależności między zdolnością do generowania wartości a ryzykiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Zdolność do generowania wartości w badanych podmiotach określono za pomocą stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, mierzonej kategorią ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do scharakteryzowania ryzyka działalności zastosowano miary dźwigni operacyjnej i finansowej. W okresach występowania wyższych dźwigni odnotowano niższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przedsiębiorstw rolniczych. Główną przyczyną wzrostu poziomu dźwigni było zwiększenie udziału kosztów stałych w marży brutto wraz ze zmniejszeniem zysku operacyjnego. Świadczyło to o niekorzystnym oddziaływaniu ryzyka operacyjnego wyrażonego wskaźnikami dźwigni na zdolność do generowania wartości w przedsiębiorstwach rolniczych.
EN
The goal of the research is to present relations between the ability to generate value and risk in agribusiness companies. The ability to generate value of analyzed entities was determined using a rate of return on invested capital expressed by economic value addend (EVA). To characterize the risk of business indicators of operating and financial leverage were used. In periods of higher leverage lower rates of return on invested capital were noticed. The main reason for growth of the degree of leverage was an increase in the share of fixed cost in gross margin along with a decrease of operating profit. This gave an evidence of a negative influence of risk expressed by leverage on ability to generate value in agribusiness companies.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.301-307,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
  • Cieślak Anna. 2003. Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów (Behavioral financial economics. Modification of paradigms functioning in modern finance theory). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
  • Healy Paul M., Krishna G. Palepu. 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics 31: 405-440.
  • Judkowiak Agnieszka, Beata Zaleska. 2009. Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrznym (Chosen problems concerning risk in internal audit). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 16: 107-120.
  • Kinnunen Jyri. 2013. Risk-return trade-off and autocorrelation. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 551: 1-50.
  • Markowitz Harry. 1952. Portfolio selection. The Journal of Finance 7 (1): 77-91.
  • Wasilewski Mirosław, Marta Juszczyk. 2015: Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym (Factros influencing the decisions of investors in the capital market) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74 (1): 203-216.
  • Wielicki Witold. 2008. Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu (The role of capital in the agribusiness enterprise). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. 95 (1): 67-75.
  • Zabolotnyy Serhiy. 2016: Determinanty tworzenia wartości dla właścicieli w przedsiębiorstwach rolniczych (Determinants of value creation for owners in agricultural companies). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 288-294.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-add0b7ce-330d-4d26-b3c1-784852513f36
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.