PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Certyfikacja systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa żywności w grupach producentów rolnych jako przykład certyfikacji organizacji wielooddziałowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Certification of quality and food safety management systems in the groups of agricultural producers as an example of certification of multiple sites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było zaprezentowanie podstawowych zasad przeprowadzania certyfikacji systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności w aspekcie certyfikacji indywidualnej każdego z członków grupy producentów rolnych oraz dla drugiego przypadku potraktowania grupy producentów rolnych jako organizacji wieloodziałowej. Ponadto celem było także ukazanie zalet certyfikacji grupy producentów rolnych jako organizacji wielooddziałowej.
EN
In the article elements of conducting the certification of quality and food safety management systems were expressed in the aspect of the individual certification of each member of agricultural producers’ groups and for the second case of treating the group of agricultural producers as the multiple site. Moreover the advantages of the certification of the group of agricultural producers were presented in this paper.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.450-454,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • DAC-17 Wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji do stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17021.
 • IAF MD 1:2007: Dokument obowiązkowy International Accreditation Forum dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfi kacji organizacji wielodziałowych.
 • IAF MD 5:2008: Dokument obowiązkowy International Accreditation Forum dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS i EMS.
 • PKN-ISO/TS 22003:2007: Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfi kację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 • PN-EN ISO 19011:2003: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 • PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
 • PN-EN ISO/IEC 17021:2006 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących auditowania i certyfi kację systemów zarządzania.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 rw sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Dz.U. Nr 72, poz. 424.
 • Stoma M. 2009: Rola pierwszego etapu auditu certyfi kacyjnego w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem opartym na wymaganiach normy PN-EN ISO 19011:2003: [W:] Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce(red. J.Tys). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 49-56.
 • Stoma M. 2010: Ryzyko jednostki certyfi kującej związane z niewłaściwą oceną wniosku o certyfi kację systemów zarządzania [W:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji (red. T.Sikora). Tom II. Wyd. Naukowe PTTŻ,Kraków, s. 224-234.
 • Stoma M., Dudziak A., Piekarski W. 2011: Zasady stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania CAAT (Computer Assisted Auditing Techniques) w akredytowanej certyfi kacji systemów zarządzania. [W:] Komputerowozintegrowane zarządzanie (red. R. Knosala). Tom II. Ofi cyna Wydawnicza PTZP, Opole, s. 386-397.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych usta., Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-accc247e-8fa4-4e87-9155-bc367d4e9cbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.