PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ zmianowań zbożowych na wybrane wskaźniki żyzności gleby

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of crop rotation with different share of cereals on selected indices of soil fertility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Statyczne doświadczenia plodozmianowe założono w latach 1970-1972 w trzech zakładach doświadczalnych IUNG. Zlokalizowano je na glebach komplek­sów: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego i żytniego słabego. W każdym doświadczeniu, prowadzonym polami wszystkich roślin równocześnie, porównywa­no cztery płodozmiany o następującej strukturze zasiewów: A - 50% zboża+25 % okopowe + 25% rośliny pastewne; В - 75% zboża+25% okopowe; С - 75% zboża+25% rośliny pastewne i D - 100% zboża. Próby gleby do analiz chemi­cznych pobrano z warstwy ornej po zbiorze zbóż po zakończeniu 4 rotacji zmianowań na glebie słabej (16 lat) oraz 7 rotacji (28 lat) na glebie średniej i dobrej. Uzyskane wyniki wskazują, że w warunkach pełnego nawożenia obejmują­cego stosowanie obornika (co 4 lata) oraz NPK, Ca i Mg długotrwałe (16-28 lat) stosowanie płodozmianów zbożowych (75 lub 100% zbóż) nie powoduje spadku żyzności gleby. Zawartość materii organicznej w warstwie ornej gleb po upływie 4-7 rotacji nie różniła się istotnie w porównywanych płodozmianach. Zasobność gleby w fosfor i potas była większa w płodozmianach zbożowych niż w płodozmianie typu norfolskiego o 50% udziale zbóż. Znikomy był również wpływ płodozmianu na odczyn gleby i jej zasobność w magnez.
EN
A long-term experiment on crop rotations was set up in 1970-1972 in 3 Experimental Stations on - good, medium and poor soils. Four crop rotations were compared in the experiment: A - 50% cereals+25% root crops+25% fod­der plants, В - 75% cereals+25% root crops, С - 50% cereals+25% fodder plants and D - 100% of cereals. The soil samples for chemical analysis were taken from arable layer after cereals harvest, after 4 (16 years) and 7 (28 years) rotations of crop succession. The results indicate that long term cereal rotations (16-28 years), as alongside the use of farm yard manure (every 4 year) and NPK, Ca and Mg did not decrease the soil fertility. As well the content of organic matter in arable layer was not significantly differentiated among compared crop rotations. Phosphorus and potassium contents in the soil were higher in simpli­fied crop rotation with higher percentage of cereals than in the Norfolk rotation (50% cereals). The effect of crop rotation on soil acidity and magnesium content was insignificant.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.89-94,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
Bibliografia
 • Körschens M., Buś E., Behrendt H. 1984. Übersicht über wichtige Dauerversuche der Welt. In „Dauerfeldversuche der DDR", Akad. Landwirtsch.-Wiss. DDR Berlin: 217-230.
 • Kuś J., Nawrocki S., Jelinowski S., Płoszyńska W. 1990. Studia nad możliwością zwiększenia udziału zbóż w strukturze zasiewów. Cz. I, II, III. Pam. Puł. 97: 7-54.
 • Kuś J., Siuta A. 1992. Studia nad możliwością zwiększenia udziału zbóż w strukturze zasiewów. Cz. IV Wybrane wskaźniki żyzności gleby. Pam. Puł. 100: 177-185.
 • Maćkowiak Cz. 1997. Bilans substancji organicznej w glebach Polski. Biul. Infor. IUNG 5: 4-5.
 • Schönhammer A., Fischbeck G. 1987. Untersuchungen an getreidereichen Fruchtfolgen und Getreide Monokulturen. Cz. III. Verönderungen von Bodeneigenschaften. Bayer. Landw. Jahrbuch, 64(6): 681-694.
 • Siuta A. 1988. Kształtowanie się wybranych chemicznych właściwości gleby w zmianowaniach o różnym udziale zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331: 267-277.
 • Smukalski M. 1988. Fruchtfolge und Bodenfruchtbarkeit. Tag.- Ber. Akad. Land­wirtsch.-Wiss. DDR Berlin, 261: 81-89.
 • Turski R., Flis-Bujak M. 1982. Wpływ zmianowań o różnym udziale zbóż na skład związków próchnicznych gleb wytworzonych z lessu. Pam. Puł. 77: 33-47.
 • GUS 1997. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów. Powszechny spis rolny 1996.
 • Zawiślak K., Adamiak J., Tyburski J. 1988. Dynamika substancji organicznej i skład­ników mineralnych w warstwie uprawnej gleby pod wieloletnimi monokulturami. Cz. I, II. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331: 227-245.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ac6dee76-2bc1-455a-8078-cb5b4c7d104d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.