PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 1 |
Tytuł artykułu

Lawn colours in the aspect of hydrogel and mineral fertilizers applied

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Kolorystyka muraw trawnikowych w aspekcie zastosowanego hydrożelu i nawozów mineralnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to determine the effect of hydrogel and mineral fertilizers on the lawn turf colour. Lawn experiment was conducted in the years 2002- -2004 on experimental plots in the system of randomized blocks with an area of 4 m2 (4 x 1 m) in four replications. In the conducted research experiment, the following factors were applied: botanical composition of lawn: Wembley (M1), Park (M2), Relax (M3), Półcień (M4); kind of subsoil: with the addition of hydrogel Aqua-Gel P4 (H), without the addition of hydrogel Aqua-Gel P4 (BH); type of fertilizer: Pokon (N1), Trawovit set (N2), Azofoska (N3), proposed fertilizer (N4). Each year of the study the lawn colours were evaluated. This evaluation was made according to the COBORU methodology [Domański 1992]. It was used valuation 9o scale, where 9 meant the highest value of this feature. The colours of tested turfs to a large extent were dependent on meteorological conditions, especially the temperature and rainfall, which was confirmed in a different turf colour in each month of the growing periods. The mixture Wembley (M1) with 80% share of perennial ryegrass was characterized by the most intensive green colouration. With the decreasing of the percentage of perennial ryegrass in the mixture (irrespective of the type of substrate) the turf colouration deteriorated to the green grass colour. In subsequent years of research, intensity of the mixtures, colour slightly decreased from brown green colour (about 8o) to the pure green (about 6o). Applying hydrogel and proposed fertilizer to a small degree improved lawn colouration. The other fertilizers had no effect on turf colour.
PL
Celem pracy było określenie wpływu hydrożelu i nawozów mineralnych na kolorystykę muraw trawnikowych. Doświadczenie trawnikowe prowadzono w latach 2002-2004 na poletkach doświadczalnych Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w układzie losowanych bloków, o powierzchni poletka 4 m2, w czterech powtórzeniach. Zastosowano następujące czynniki badawcze: rodzaj mieszanki trawnikowej: Wembley (M1), Parkowa (M2), Relax (M3), Półcień (M4); rodzaj podłoża: z dodatkiem hydrożelu Aqua- Gel P4 (H), bez dodatku hydrożelu Aqua-Gel P4 (BH) oraz rodzaj nawozu: Pokon (N1), Trawovit Komplet (N2), Azofoska (N3), nawóz autorski (N4). W każdym roku badań oceniano kolorystkę trawników według metodyki COBORU [Domański 1992]. Stosowano 9o skalę bonitacyjną, w której 9 oznaczało najwyższą wartość cechy. Kolorystyka badanych muraw trawnikowych w dużym stopniu zależała od przebiegu warunków meteorologicznych, a zwłaszcza od rozkładu temperatury i ilości opadów (stwierdzono zróżnicowane zabarwienie muraw w poszczególnych miesiącach kolejnych okresów wegetacyjnych). Najbardziej intensywnym zielonym zabarwieniem odznaczała się mieszanka Wembley (M1) z 80% udziałem życicy trwałej. W miarę zmniejszania się procentowego udziału życicy trwałej w mieszankach, niezależnie od rodzaju podłoża, pogarszała się kolorystyka muraw aż do uzyskania barwy trawiastozielonej. W kolejnych latach badań intensywność zabarwienia badanych mieszanek trawnikowych ulegała nieznacznemu pogorszeniu – od zieleni brunatnozielonej (ok. 8o) do czystej (ok. 6o). Stosowanie hydrożelu i nawozu autorskiego w niewielkim stopniu poprawiało kolorystykę trawników. Pozostałe nawozy nie miały wpływu na barwę murawy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
1
Opis fizyczny
p.43-52,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland and Green Area Creation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993. Agrometeorologia [Agrometeorology]. PWN Warszawa [in Polish].
 • Bereś J., Kałędkowska M., 1992. Superabsorbenty [Superabsorbents]. Chemik 3, 59-61 [in Polish].
 • Domański P., 1992. System badań i oceny traw gazonowych w Polsce [System of research and assessment of lawn grasses in Poland]. Biuletyn IHAR 183, 251-263 [in Polish].
 • Domański P., 1998a. Metodyka badań wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych. Trawy darniowe: kostrzewa czerwona, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa, życica trwała [Methodsfor analysis of economic value of field crops cultivars. Sward grasses: red fescue, timothygrass,
 • Kentucky bluegrass, perennial ryegrass]. COBORU Słupia Wielka [in Polish].
 • Domański P., 1998b. Poradnik dla użytkownika trawników oraz firm zakładających tereny zieleni [Guide for the lawn user and companies establishing green areas]. COBORU Słupia Wielka[in Polish].
 • Domański P., 1998c. Trawy darniowe: kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica trwała. Synteza wyników doświadczeń odmianowych [Sward grasses: red fescue, Kentuckybluegrass, perennial ryegrass. Synthesis of varietal experiments]. COBORU Słupia Wielka,Seria 1994, 1136, 1-21 [in Polish].
 • Fontano W.C., Bilderback T.E., 1993. Impact of hydrogel on physical properties of coarsestructured horticultural substrates. J. Am. Soc. Hort. Sci. 118(2), 217-222.
 • Grzebisz W., 2009. Nawożenie roślin uprawnych. Tom 2. Nawozy i systemy nawożenia [Fertilization of agricultural crops. Volume 2. Fertilizers and fertilization systems]. Wyd. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Hetman J., Martyn W., 1996. Oddziaływanie hydrożeli na właściwości wodne podłoży ogrodniczych [Effect of hydrogels on water properties of horticultural substrates]. Zesz.Probl. Post. Nauk Rol. 429, 133-136 [in Polish].
 • Hetman J., Michalak B., 1997. Mata kokosowa i superabsorbenty w produkcji rozsad roślin rabatowych [Coconut mat and superabsorbents in production of bedding plant seedlings].Mat. Konf. Uprawa roślin rabatowych i balkonowych, Skierniewice, 10-15 [in Polish].
 • Jankowski K., Kolczarek R., Ciepiela G., 1999. Ocena wybranych gatunków traw gazonowych uprawianych ekstensywnie [Assessment of selected species of lawn grasses grownextensively]. Folia Univ. Agric. Stetin. 197, 147-152 [in Polish].
 • Jankowski K., Jankowska., Sosnowski J., 2011. Colouring of lawns established on the basis of red fescue, depending on application of superabsorbent and various fertilizers. Acta Sci. Pol.,Agricultura 10(3), 67-75.
 • Jankowski K., Jodełka J., Ciepiela G., Kolczarek R., 2001. Ocena bonitacyjna traw gazonowych [Quality assessment of lawn grasses]. Pam. Puł. 125, 244-248 [in Polish].
 • Kowaliński S., Gonet S., 1999. Materia organiczna gleb. Gleboznawstwo [Organic matter of soils. Soil science]. Wyd. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Kozłowski S., Goliński P., Goli􀄔ska B., 2000. Pozapaszowa funkcja traw [No-fodder function of grasses]. Łąkarstwo w Polsce 3, 79-94 [in Polish].
 • Kwietniewski H., 2006. Walory użytkowe odmian gazonowych Festuca ovina wysiewanych w siewie czystym i w mieszankach na trawnikach ozdobnych [Functional values of lawncultivars of Festuca ovina sown in pure stand and in mixtures on decorative lawns]. Ann.Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Sect. E, Agricultura LXI, 389-396 [in Polish].
 • Prończuk S., 1993. System oceny traw gazonowych [System of lawn grass assessment]. Biul. IHAR 186, 127-132 [in Polish].
 • Rutkowska B., Hempel A., 1986. Trawniki [Lawns]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Stępczak K., 1997. Ochrona i kształtowanie środowiska [Protection and shaping of the environment]. WSiP Warszawa [in Polish].
 • Trętowski J., Wójcik A.R., 1991. Metody doświadczeń rolniczych [Methods of agricultural experiments]. WSRP Siedlce [in Polish].
 • Wolski K., Szymura M., Pepłowski J.W., Kotecki A., Kozak M., 2006. Wstępna ocena możliwości wykorzystania darniny rolowanej do umocnień wałów przeciwpowodziowychkanału ulgi rzeki Odry w Raciborzu [Initial assessment of the use of rolled sward tostrengthen floodbanks of the relief canal of the Odra river in the town of Racibórz]. Zesz.Nauk. UP we Wrocławiu, Rolnictwo 545, 309-313 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ac101c0e-87fb-404b-90fc-0a85a8b94fe2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.