PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2 |
Tytuł artykułu

Sytuacja gospodarstw zajmujących się produkcją ekologiczną owoców w latach 2010-2011

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Condition of farms with organic fruit production in 2010 and 2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wyniki grupy 15 gospodarstw ekologicznych w roku 2010 i 2011, posiadających śred­nio blisko 6 ha upraw sadowniczych, stanowiących około 60% powierzchni użytków rol­nych, wskazują jak trudna i ryzykowna jest produkcja owoców metodami ekologicznymi. W analizowanych gospodarstwach intensywność produkcji była na dość niskim pozio­mie, co znajdowało odzwierciedlenie w poziomie plonowania i jakości owoców. Najważ­niejszym składnikiem kosztów ogółem były koszty wynagrodzeń, których udział wyno­sił około 30%. Realizacja przyjętego programu produkcji wymagała bowiem ponoszenia wysokich nakładów pracy. Mimo tego, że w obydwu latach produkcja była opłacalna, to nawet po włączeniu dopłat do działalności operacyjnej dochód na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika w 2010 roku był niższy od średniej płacy netto w gospodarce narodo­wej. W obydwu latach dopłaty były fundamentalnym składnikiem dochodu, w 2010 roku stanowiły 86,0%, a w 2011 roku - 69,3%.
EN
The study covers accounting years 2010 and 2011. Data was derived from the group of 15 organic farms cultivating on average circa 6 ha of orchards. These orchards constitute averagely 60% of utilized agricultural area of analysed farms. Presented results prove how difficult and hazardous is organic fruit production. Degree of intensity in surveyed or­ganic farms was low. It was, therefore, reflected by yielding and fruits quality. Wages paid constituted the majority of inputs, accounting for 30% in imputed costs structure. Imple­mentation of undertaken organic farming practices entailed higher labour inputs. During both analysed years production was profitable, however, family farm income including operational subsidies by annual work unit (AWU) did not exceed the level of average net wage in national economy. In both, 2010 and 2011 accounting years subsidies were crucial income contributors constituting respectively 86,0 % and 69,3%.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.67-78,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
  • 1. Goraj L., Płonka R., Cholewa I., Osuch D. (2010): Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 13-18.
  • 2. Nachtman G. (2012): Wyniki Standardowe uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, Część I. Wyniki Standardowe.IE- RiGŻ-PIB,Warszawa, 12-14.
  • 3. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2010 r. GUS, Warszawa, luty 2012.
  • 4. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r. GUS, Warszawa, kwiecień 2012.
  • 5. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
  • 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 15 marca 2013 r., poz. 361.
  • 7. http://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-sor-w-rolnictwie-ekologicznym.html?wiecej=26
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-abea1939-4e65-49ac-b706-de296a69e7cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.