PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 67 | 3 |
Tytuł artykułu

Stan populacji rzadkich gatunków roślin naczyniowych w zespole Molinietum coeruleae w okolicach Tyńca i Sidziny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Populations status of rare vascular plants in Molinietum coeruleae association in vicinity of Tyniec and Sidzina (S Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Łąki trzęślicowe stanowią siedlisko dla bardzo wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin. Podlegają jednak gwałtownym i nieodwracalnym przemianom na skutek działalności człowieka. Konieczne jest prowadzenie ciągłego monitoringu gatunków występujących w tych nielicznych już dziś siedliskach. W niniejszej pracy określono stan populacji kilku z rzadkich gatunków występujących na zanikających łąkach trzęślicowych, objętych obszarem Natura 2000 na terenie miasta Krakowa
EN
The main aim of present study was to examine abundance and structure of populations of rare, endangered and legal protected plants in Cracow surroundings. The following species were observed: Dactylorhiza majalis, Dianthus superbus, Iris sibirica, Trollius europaeus and Veronica longifolia. These species represent clonal plants. A serious threat to these plants is systematic transformation and diminishing of their typical habitat – phytocoenoses of the Molinietum coeruleae plant association. Molinia meadows are connected with extensive agriculture. These meadows, not fertilised and mown, are losing their unusual species richness. Populations of Dianthus superbus and Trollius europaeus were consisted of 26 and 32 ramet clusters in area “Sidzina 1”. Dactylorhiza majalis (189 ramets) were observed in areas: “Sidzina 1” and “Tyniec”. The clusters of Iris sibirica (110) were occurring in all areas. Plants of Veronica longifolia were creating 12 clusters and 2 patches. The best method of protecting the studied species is creating gaps combined with removal of expansive plants
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
3
Opis fizyczny
s.210-217,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Bibliografia
 • Bednarz Z., Feliksik E. 1970. Ginące stanowisko kosaćca syberyjskiego i pełnika europejskiego w Sidzinie koło Krakowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 26 (6): 34-36.
 • Denisiuk Z. 1987. O ochronę nadwiślańskich łąk w Krakowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 43 (2): 22-31.
 • Dubiel E. 2008. Charakterystyka przyrodnicza Miasta Krakowa. W: Dubiel E., Szwagrzyk J. (red.). Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Dyrektywa 1992. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory [http://na- tura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/?=42].
 • Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
 • Hill D., Fasham M., Tucker G., Shewry M., Shaw P. 2006. Handbook of Biodiversity Methods. Survey, Evaluation and Monitoring. Cambridge University Press.
 • Jaeger N., Till-Bottraud I., Despre L. 2000. Evolutionary conflict between Trollius europaeus and its seed-parasite pollinators Chiastocheta flies. Evol. Ecol. Res. 2: 885-896.
 • Kochanowska R. 2005. Pełnik europejski, róża polskich łąk. Szczecin, Oficyna IN PLUS.
 • Kostrakiewicz K. 2001. Aktualny stan populacji kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na wybranych stanowiskach w okolicach Krakowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57 (4): 95-99.
 • Kostrakiewicz K. 2007. The effect of dominant species on numbers and age structure of Iris sibirica L. population on blue moor - grass meadow in Southern Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 76 (2): 165-173.
 • Kostrakiewicz K. 2008. Stan wybranych populacji goździka pysznego Dianthus superbus L. i goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe L. w Krakowie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 51-63.
 • Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
 • Mikulík J., Sedlářova M., Vinter V 2002. Pathogenic fungi on Dianthus superbus subsp. superbus and their influence on host plants germination and survival. Acta Univ. Palacki. Olomuc. Fac. Rer. Nat. Biol. 39-40: 19-25.
 • Pullin A.S. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.
 • Szafer W, Kulczyński S., Pawłowski B. 1988. Rośliny polskie. Część I-II. PWN, Warszawa: 1-464, 465-1019.
 • Tumidajowicz D., Zubel E. 1978. Zanikanie i przemiany łąk trzęślicowych (Molinietum coeruleae) w Dolinie Wisły koło Czernichowa (Polska południowa). Fragm. Flor. Geobot. 24 (4): 643-650.
 • Zając A., Zając M., Zemanek B. (red.). 2006. Flora Cracoviensis Secunda. Prac. Chorol. Komp. Inst. Bot. UJ, Kraków: 290.
 • Zarzycki K. 1956. O zachowanie wilgotnych łąk w dolinie górnej Wisły. Chrońmy Przyr. Ojcz. 12 (1): 11-17.
 • Zarzycki K. 1958. Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony. Ochr. Przyr. 25: 49-69.
 • Zemanek B., Muzyk Z. 2008. Atlas roślin. Trędowni- kowate. Wyd. Koliber, Nowy Sącz: 160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ab29265b-d57d-44ad-8876-f5c6753d52cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.