PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Rozwój obszarów wiejskich w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Rural development in the times of economic fluctuations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono charakterystykę obszarów wiejskich w Polsce według nowej typologii Eurostat z 2010 r., a następnie przeanalizowano rozwój obszarów przeważająco wiejskich w latach zarówno dobrej koniunktury gospodarczej (2004-2008), jak i w latach słabej koniunktury, (2000-2003 i 2009-2012). Z analizy wynika, że sytuacja ekonomiczna obszarów przeważająco wiejskich (PR) jest dużo gorsza niż przeważająco miejskich (PU) i obszary te bardziej odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego. W ostatniej dekadzie XXI wieku różnica między obszarami PR i PR nie zmniejszyła się, miała także tendencję do wzrostu w okresach bumu gospodarczego (np. pod względem PKB na mieszkańca lub salda migracji). Ponadto, w okresach kryzysu obszary przeważająco wiejskie stają się buforem bezpieczeństwa dla części ludności kraju, co powoduje jeszcze większą kumulację problemów na tych obszarach. Zmniejszenie skutków kryzysów na obszarach wiejskich może nastąpić dzięki dywersyfikacji ekonomicznej – rozwojowi przemysłu i usług na obszarach wiejskich – jak i dywersyfikacji dochodów wiejskich gospodarstw domowych – odpływowi nadmiaru siły roboczej z rolnictwa do innych sektorów. Ponadto, skutki kryzysów na tych obszarach można zmniejszyć przez rozwój energii odnawialnej oraz wzmocnienie powiązań z ośrodkami miejskimi.
EN
This paper presents the characteristics of rural areas in Poland, according to a new typology of EUROSTAT 2010 and examines the development of predominantly rural areas in the times of economic growth versus the times of economic crisis. The analysis shows that the economic situation of the predominantly rural areas (PR) is worse than predominantly urban (PU) ones, and that PR areas are usually more affected by the economic crises. Over the last decade, the difference between the PR and PU areas has not diminished in economic terms, and in times of economic booms the discrepancy even increases (e.g. in terms of GDP per inhabitant or net migration). Moreover, in times of crisis, predominantly rural areas play a role of safety net for part of population resulting in an even greater accumulation of problems in these areas. In order to increase the resilience of rural areas to economic crises the economic diversification in those areas needs to be enhanced – development of industry and services – as well as diversification of incomes of rural households – some farmers need to quit agriculture to other sectors. In addition, the resistance to crises would be enhanced through the development of renewable energy supply-chain as a promising sector for the creation of valuable and stable jobs and also by strengthening the links with predominantly urban areas.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
s.580-585,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • A revised urban-rural typology. 2010: Eurostat regional yearbook, Luxemburg, [www.epp.eurostat.ec.europa. eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001/EN/KS-HA-10-001-EN.PDF].
 • Bank Danych Lokalnych. 2012: GUS, Warszawa, [www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks].
 • Bessant K. 2007: Multiple Discourses on Crisis. Farm, Agricultural, and Rural Policy. Implications. Canadian Journalof Agricultural Economics, Vol. 55, No. 4, 443-457.
 • Brezzi M., Dijkstra L., Ruiz V. 2011: OECD Extended Regional Typology. The Economic Performance of Remote Rural Regions. OECD Regional Development.
 • Creating rural indicators for shaping territorial policy. 1994: OECD, Paryż, Francja. Regional Typology 2007: OECD. GOV/TDPC/TI(2007) 8, Paryż, Francja.
 • Dijkstra L., Poelman H. 2008: Remote Rural Regions: How the proximity to a city influences the performances of rural regions. Regional Focus, 1. Working Papers, 06. OECD Publishing, [www.dx.doi.org/10.1787/5kg6z-83tw7f4-en].
 • Economic accounts by urban-rural typology. 2012: Eurostat, [www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/rural_development/data/database].
 • Fallon P., Lucas R. 2002: The Impact of financial crises on labor markets, household incomes, and poverty: A Review of Evidence. World Bank Research Observer, vol. 17, no 1, 21-45.
 • Przewodnik po Banku Danych Lokalnych. 2012: GUS, Warszawa, [www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2009_01_metropolitan.pdf].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w Sprawie Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), KOM(2011) 627, Komisja Europejska, SEC (Bruksela, dnia 12.10.2011), Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2011: GUS, Warszawa.
 • Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information Report. 2010: DG AGRI. Bruksela, [www.ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2010/ruraldev.htm].
 • Trivelli C., Yancari J., de los Ríos C. 2009: Crisis and Rural Poverty in Latin America. Working Paper, no. 37, Rural Territorial Dynamics Program. Rimisp, Santiago, Chile.
 • Zografakis S., Karanikolas P. 2012: Tracing the Consequences of Economic Crisis in Rural Areas – Evidence from Greece. [W:] Rural Development – Contemporary Issues and Practices (ed. R.S. Adisa). Wydawnictwo InTech.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aad9ed7a-fdbd-455c-b020-00695e5a038e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.