PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych determinant na zachowania młodych konsumentów w latach 2004-2013 (wyniki badań własnych)

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Impact of the selected determinants on young consumers’ behaviours in 2004-2013 (own surveys findings)
RU
Vlijanie izbrannykh determinantov na povedenie molodykh potrebitelejj v 2004-2013 gg.(rezul’taty sobstvennykh issledovanijj)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem rozważań jest identyfikacja zmian, które zaszły w zachowaniach młodych polskich konsumentów od 2004 roku. Szczególną uwagę poświęcono roli marki, reklamy, opinii rodziców i rówieśników oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z użytkowania produktu. W efekcie wskazano na kierunki zmian, które zachodzą w postawach wobec tych determinant. Praca jest rezultatem badań ankietowych prowadzonych w latach 2004, 2006, 2010 i 2013 wśród uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Badania pozwoliły na wskazanie rosnącej roli czynników społecznych w procesie decyzyjnym młodzieży, identyfikacji zmian w hierarchii czynników oddziałujących na zakupy oraz zróżnicowanie zachowań wynikające z płci konsumentów. Rezultaty badań mogą służyć opracowaniu strategii działań marketingowych na rynku młodego konsumenta oraz przyczyniać się do głębszego rozpoznania tego rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to identify the changes that have taken place in young consumers’ behaviours since 2004. A particular attention was paid to the role of brand, advertising, opinion of parents and peers as well as to the hitherto experience issuing from the use of the product. In result, there was indicated the direction of changes that take place in attitudes towards these determinants. The study is a result of surveys carried out in 2004, 2006, 2010 and 2013 among pupils of Silesian grammar and secondary schools. The surveys allowed indicating the role of social factors in the youths’ decision-making process, identifying the changes in the hierarchy of the factors affecting purchases and differentiation of behaviours issuing from the consumers’ gender. The surveys’ findings may serve for working out a strategy of marketing activities in the young consumer’s market and contribute to a deeper recognition of this market. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить изменения, произошедшие в поведении молодых польских потребителей с 2004 г. Особое внимание обратили на роль марки, рекламы, мнений родителей и сверстников, а также на прежний опыт, вытекающий из пользования продуктом. В результате указали на направление изменений, происходящих в отношении к этим детерминантам. Работа – результат опросов, проводимых в 2004, 2006, 2010 и 2013 гг. среди учащихся силезских школ уровня гимназий и сверх гимназий. Исследования позволили указать растущую роль социальных факторов в процес- се принятия решений молодежью, выявить изменения в иерархии факторов, влияющих на покупки, а также дифференцирование поведения, вытекающее из пола потребителей. Результаты исследований могут служить для разработки стратегий маркетинговых действий на рынке молодого потребителя, а также способствовать углубленному изучению этого рынка. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.370-383,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Badań Konsumpcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.Bogucicka 14, 40-226 Katowice
Bibliografia
  • Bazy danych (2000-2014). Gospodarstwa domowe. Diagnoza społeczna (2014), http://www.diagnoza.com/ [dostęp: 30.03.2014].
  • Czapiński J., Panek T. (Eds.) (2013), Social diagnosis 2013. Objective and subjective quality of life in Poland. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1#art295 [dostęp: 30.03.2014].
  • Danielak W. (2013), Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy, (w:) Zalega T. (red.), „Problemy Zarządzania”, Vol. 1(40), t. 1, Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_1_2013_danielak.pdf [dostęp: 30.03.2014].
  • Level of Internet access – households (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode =tin00134 [dostęp: 10.03.2014].
  • GUS (2013), Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1160_PLK_HTML.htm [dostęp: 30.03.2014].
  • Ratio of young people in the total population on 1 January by sex and age (2014), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_020&lang=en [dostęp: 30.04.2014].
  • Sowa I. (2012), Zmiany zachowań konsumpcyjnych młodych konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, t. II, wrzesień-październik.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aac84f1c-34cb-4364-8029-749bfa0fb8a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.