PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 6 |
Tytuł artykułu

Ograniczenie strat produktów mleczarskich w handlu detalicznym jako element społecznie odpowiedzialnego biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Reducing food losses in the dairy sector as part of corporate social responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była analiza przyczyn strat mleka i produktów mlecznych w handlu detalicznym oraz na tej podstawie określenie możliwości ich ograniczenia i odzyskiwania. Badania zostały przeprowadzone w 117 obiektach handlowych w województwie mazowieckim oraz podkarpackim w roku 2012. Materiał badawczy mleko i przetwory mleczarskie (1989 produktów), które zostały podzielone na 7 grup asortymentowych. Straty żywności oznaczają zmniejszenie podaży żywności użytkowanej zgodnie z przeznaczeniem, wynikające z niegospodarności, błędów i nieprawidłowości w procesach jej gospodarowania, przebiegających od fazy produkcji do dystrybucji. Koncepcją, która mogłaby wspomóc działania ograniczające straty żywności, jest strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mająca na względzie odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Wyniki badań wykazały, że 40% strat spowodowanych było przekroczeniem terminu przydatności do spożycia, a 60% wynikało z uszkodzeń mechanicznych opakowań. W opracowaniu wskazano na możliwości odpowiedzialnego zarządzania produktami i ich odzyskiwania tak, aby mogły być przekazane przez organizacje pozarządowe do osób potrzebujących.
EN
Food losses means a reducing of supply food, which is used as intended, due to mismanagement, errors and irregularities in its management processes, extending from the manufacturing to distribution. The concept, which could facilitate measures to reduce food losses is strategy of Corporate Social Responsibility (CSR), having regard to the responsibility of enterprises for their impact on society. The aim of this study was to analyze the causes of losses in milk and dairy products at the retail level, which was the basis to determine limits and possibilities of food recovery. Own survey showed that 40% of the losses were caused by exceeding the shelf life and 60% was resulted from mechanical damage of the packs. The possibility of responsible product management and recovery for transferred through non-governmental organizations to people in need was indicated in this study.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
6
Opis fizyczny
s.541-545,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
autor
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul.Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • 366 final Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. 2001: COM, http://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2001-366-final-green.
 • Food Statistics Pocketbook. 2010: DEFRA, www.defra.gov.uk/statistics/2010/12/25/food-statistics-pocketbook-2010.
 • Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention. 2011: FAO. Study conducted for the International Congress Save food at Interpack, Düsseldorf.
 • Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE. 2014: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r, 2011/2175(INI), http://www.
 • europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012- 0014+0+DOC+XML+V0//pl, dostęp 3.04.2014.
 • Na drodze do współodpowiedzialności. Raport odpowiedzialności społecznej i środowiskowej 2006-2009. 2010: Danone, Warszawa, www.danone.pl.
 • Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 2011: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:fin:pl:pdf,
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225
 • Wrzosek M., Kołożyn-Krajewska D., Krajewski K. 2012: Nieracjonalne wykorzystanie żywności – perspektywa globalna i odpowiedzialności społecznej, Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, z. IV, 59-72.
 • Wykorzystujemy nasze możliwości dla dobrych celów. 2013: Nowa strategia CSR Grupy Tesco, http://www.tesco.pl.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aa9219b6-aea5-43af-8dcb-dc9535c11b6e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.