PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2017 | 21 | 4 |

Tytuł artykułu

Contribution to the bryoflora of the “boczki” nature reserve (puszcza romincka forest)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Materiały do brioflory rezerwatu przyrody boczki (puszcza romincka)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The results of bryological investigations from the “Boczki” nature reserve, located in Puszcza Romincka Forest, are presented. The reserve was established in 1974 for protection well preserved forest communities characteristic of the Romincka Primeval Forest. 154 bryophyte species were recorded – 37 liverworts and 117 mosses, including 37 unpublished species from the Puszcza Romincka Forest. In respect of frequency the main group make rare species – 29.2%, the least numerous were frequent – 21.4%. Terrestrial and epixylic habitats were the richest – refer 98 and 85 species respectively. Significant were groups of protected (47) and endangered (14) species. There is also a large share of bryophytes considered as primeval forest species – seven liverworts and 24 mosses, Antitrichia curtipendula and Zygodon rupestris among them.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

21

Numer

4

Opis fizyczny

p.147-158,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Sląski, Jagiellonska 28, 40-032 Katowice, Poland
autor
 • Zakład Botaniki i Mykologii, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 • Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
 • Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roslin, Uniwersytet Lodzki, Banacha 12/16, 90–237 Lodz, Poland
autor
 • Wydzial Biologii, Zbiory Przyrodnicze, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
 • Zespoł Szkoł w Rybnie, Sportowa 24, 13-220 Rybno, Poland
autor
 • Pieninski Park Narodowy, Jagiellonska 107 B, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, Poland
autor
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roslin, Uniwersytet Lodzki, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
autor
 • Samodzielny Zaklad Botaniki Lesnej, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland
autor
 • Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
 • Geopark Kielce – Ogrod Botaniczny w Kielcach, Jagiellonska 78, 25-734 Kielce, Poland
 • Geopark Kielce – Ogrod Botaniczny w Kielcach, Jagiellonska 78, 25-734 Kielce, Poland

Bibliografia

 • Andersson L.I., Hytteborn H. (1991): Bryophytes and decaying wood – a comparison between managed and natural forest. Holarctic Ecology 13: 121–130.
 • Bank danych o lasach (2017). http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy# (dostęp: 16.11.2017).
 • Boudreault C., Bergeron Y., Gauthier S., Drapeau P. (2002): Bryophyte and lichen communities in mature to old-growth stands in eastern boreal forests of Canada. Canadian Journal of Forest Research 32: 1080–1093.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Faliński J.B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. (1996): Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena. W: J.B. Faliński, W. Mułenko (red.). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Phytocoenosis 8, Archivum Geobotanicum 6: 197–216.
 • Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. nr 150, poz. 1939.
 • Fojcik B. (2011): Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Fudali E., Zubel R., Stebel A., Rusińska A., Górski P., Vončina G., Rosadziński S., Cykowska-Marzencka B., Staniasz ek-Kik M., Wierzcholska S., Wolski G.J., Wojterska M., Wilhelm M., Paciorek T., Piwowarski W. (2015): Contribution to the bryoflora of the Roztocze National Park (SE Poland) – bryophytes of the Świerszcz river valley. Steciana 19(1): 39–54.
 • Górski P., Romański M. (2016): 4. Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. (= Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust.). W: P. Górski, A. Stebel, A. Rusińska (red.). New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 5. Steciana 20(1): 35.
 • Górski P., Rusińska A., Smoczyk M., Dembicz I., Wierzcholska S., Kozub Ł., Romański M., Fudali E., Podlaska M., Wiaderny A. (2016a): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 5. Steciana 20(1): 33–44.
 • Górski P., Smoczyk M., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Klama H., Pawlikowski P., Wilhelm M., Topolska K., Romański M. (2016b): New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 7. Steciana 20(3): 117–127.
 • Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. (2004): Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa–Hajnówka.
 • Hołdyński C., Dynowski P. (2013): Flora i roślinność Puszczy Rominckiej. W: H. Ciecierska, C. Hołdyński (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Mantis, Olsztyn: 193–214.
 • Jansová I., Soldán Z. (2006): The habitat factors that affect the composition of bryophyte and lichen communities on fallen logs. Preslia 78: 67–86.
 • Klama H. (2002): Relikty puszczańskie we florze zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej. Zeszyty Naukowe ATH – Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 7(3): 244–260.
 • Klama H. (2006a): Red list of the liverworts and hornworts in Poland. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.). Red list of plant and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 23–33.
 • Klama H. (2006b): Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. W: J. Szweykowski (red.). An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 83–100.
 • Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
 • Koppe F., Koppe K. (1931): Zur Moosflora Ostpreussens. Unser Ostland 1(6): 299–394.
 • Kriebitzsch W.-U., Bültmann H., Oheimb G.V., Schmidt M., Thiel H., Ewald J. (2013): Forest-specific diversity of vascular plants, bryophytes and lichens. W: D. Kraus, F. Krumm (red.). Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, Joensuu: 158–169.
 • Monitor Polski z 1974 r. nr 28, poz. 172.
 • Mölder A., Schmidt M., Engel F., Schönfelder E., Schultz F. (2015): Bryophytes as indicators of ancient woodlands in Schleswig-Holstein (Northern Germany). Ecological Indicators 54: 12–30.
 • Ochyra R., Szmajda P., Bednarek H., Bocheński W. (1988): M. 484. Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst. W: Z. Tobolewski, T. Wojterski (red.). Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Seria 5, Mchy (Musci). Z. 3. PWN, Warszawa-Poznań: 27–33.
 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Palo A., Ivask M., Liira J. (2013): Biodiversity composition reflects the history of ancient semi-natural woodland and forest habitats. Compilation of an indicator complex for restoration practice. Ecological Indicators 34: 336–344.
 • Pawlikowski P. (2013): Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody Czarnówko w Puszczy Rominckiej. W: H. Ciecierska, C. Hołdyński (red.). Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Mantis, Olsztyn: 230–250.
 • Pawlikowski P., Jarzombkowski F. (2010): Torfowiska Puszczy Rominckiej. W: A. Obidziński (red.). Z Mazowsza na Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa: 390–407.
 • Peterken G.F. (1996): Natural woodland, ecology and conservation in northern temperate regions. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Rąkowski G., Wójcik J., Walczak M., Smogorzewska M., Brodowska M. (2005): Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Rejestr rezerwatów przyrody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (2016). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Olsztyn.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. RP, poz. 1409.
 • Schumacker R., Martiny P. (1995): Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. W: Red data book of European bryophytes. Part 2. The European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim: 29–193.
 • Sokołowski A.W. (1971): Godny ochrony fragment Puszczy Rominckiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6: 16–26.
 • Sokołowski A.W. (2006): Lasy północno-wschodniej Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Staniaszek-Kik M., Zubel R., Fudali E., Rusińska A., Fojcik B., Vončina G., Stebel A., Szczepański M. (2017): A contribution to the moss and liverwort flora of the Reberce nature reserve at the Przemyśl Foothills (Western Carpathians, Poland). Steciana 21(1): 7–15.
 • Stebel A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Sorus, Katowice-Poznań.
 • Stebel A., Zubel R., Fojcik B., Górski P., Rusińska A., Sawicki J., Szczepański M., Wolski G.J. (2011): Bryophytes of the Muńcuł nature reserve in the Beskid Wysoki Range (Polish Western Carpathians). W: A. Stebel, R. Ochyra (red.). Chorological Studies on Polish Carpathian Bryophytes. Sorus, Poznań: 195–207.
 • Stebel A., Zubel R., Vončina G., Fudali E., Wierzcholska S., Staniaszek-Kik M., Fojcik B., Rusińska A., Szczepański M. (2016): Różnorodność gatunkowa mszaków rezerwatu leśnego Chwaniów (Góry Sanocko-Turczańskie, Karpaty Wschodnie). Acta Botanica Silesiaca 12: 85–100.
 • Stebel A., Żarnowiec J. (2014): Gatunki puszczańskie we florze mchów Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie 22: 259–277.
 • Stebel A., Żarnowiec J. (2017): The moss genus Zygodon (Orthotrichaceae) in Poland – distribution, ecological preferences and threats. Cryptogamie, Bryologie 38(3): 231–251.
 • Tikka P.M. (2003): Conservation contracts in habitat protection in southern Finland. Environmental Science and Policy 6: 271–278.
 • Vellak K., Paal J. (1999): Diversity of bryophyte vegetation in some forest types in Estonia: a comparison of old unmanaged and managed forests. Biodiversity and Conservation 8: 1595–1629.
 • Wierzcholska S., Gumowska E., Rusińska A. (2016): Przewodnik terenowy. XV Warsztaty Polskiego Towarzystwa Botanicznego Sekcji Briologicznej Puszcza Romincka, Wiżajny 14–18.09.2016 (manuskrypt).
 • Wołkowycki D., Pawlikowski P. (2016): Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych w Puszczy Rominckiej (Polska północno-wschodnia). Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 23(1): 13–28.
 • Żarnowiec J., Stebel A. (2011): Antitrichia curtipendula – ginący mech we florze polskiej części Karpat. Nauka Przyroda Technologie 5(4): #63.
 • Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. W: A. Stebel, R. Ochyra (red.). Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9–28.
 • For citation: Fojcik B., Zubel R., Wierzchowska S., Rosadziński S., Staniaszek-Kik M., Rusińska A., Szczepański M., Vončina G., Wolski G., Ciurzycki W., Górski P., Piwowarski B., Pawlikowski P. (2017): Materiały do brioflory rezerwatu przyrody Boczki (Puszcza Romincka). Steciana 21(4): 147–158. doi: 10.12657/steciana.021.018

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-aa838280-65fc-4e75-b7c7-8cd021a459c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.