PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów (EM) w uprawie truskawki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Used of Effective Microorganisms in strawberry cultivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Preparaty mikrobiologiczne niebędące środkiem ochrony roślin wykorzystują najczę­ściej zjawisko antagonizmu pomiędzy patogenem a stosowanym organizmem pożytecz­nym. Produkty te często są zaliczane do grupy stymulatorów wzrostu. Badania dotyczące stosowania EM i różnych metod ich stosowania zostały wykonane w latach 2011-2012 na plantacji truskawek odm. Honeoye. Efektywność zabiegów oceniano na podstawie uzyskanej świeżej masy części nadziemnych roślin, liczby rozłogów z wybra­nych 10 roślin z każdego poletka oraz plonowania. Oceniano także zawartość chlorofilu, gdyż ilościowa i j akościowa analiza chlorofili w roślinach traktowanych EM może być wskaź­nikiem dostępności dla nich składników pokarmowych. Po zastosowaniu EM w 5% kon­centracji zdecydowanie wzrosła masa części nadziemnych roślin truskawki, które 6-krotnie traktowano nalistnie. Zwiększenie koncentracji do 10% nie spowodowało polepszenia para­metrów wzrostu roślin, ani zwiększenia liczby rozłogów. Stosowanie zabiegów z większą czę­stotliwością nie wpłynęło na polepszenie rozwoju roślin. Podobne tendencje obserwowano dla plonowania. Nie obserwowano wpływu EM zabiegów na zawartość chlorofilu.
EN
Preparations based on micro-organisms may complement the currently known means of agricultural production. Microbial preparations usually use the phenomenon of anta­gonism between the pathogen and the beneficial organism. These preparations are often called as growth promoters. Investigations on the use of EM and different methods of their applications were con­ducted in 2011-2012 on strawberries cv. Honeoye. The effectiveness of treatments was eva­luated on the basis of the fresh weight of the aerial parts of plants and the number of run­ners of the selected 10 plants from each plot and the yield. Chlorophyll was also evaluated as a quantitative and qualitative analysis of content in plants treated with EM. After 6 appli­cations of EM increased of weight of strawberry aboveground parts was noted. Increasing the concentration to 10% did not result in improvement of the parameters of plant growth, or increase in the number of runners. The use of higher frequency of treatments did not affect the improvement of plant growth. Similar trends were observed for yield. There was no effect of EM treatment on the content of chlorophyll.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.46-55,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Bibliografia
 • 1. Arnon D.I. (1949): Copper enzyme in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase In Beta vulgaris. Plant Physiology, 24, 1-15.
 • 2. Bryk H., Rutkowski K.P. (2012): Skuteczność proekologicznych metod ochrony jabłek przed gorzką zgnilizną (Pezicula spp.). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochro­nie Roślin, 52(3), 727-732.
 • 3. Jilani G., Akram A., Ali R.M., Hafeez F.Y., Shasmi I.H., Chaudhry A.N., Chaudry A.G. (2007): Enhancing crop growth, nutrient availability, economics and beneficial micro flora through organic and biofertilizers. Ann. Microbial., 57,177-184.
 • 4. Kowalska J. (2011): Effects of Trichoderma asperellum [T1] on Botrytis cinerea [Pers.: Fr.], growth and yield of organic strawberry. Acta Scientiarum Polonorum seria Hor- torum Cultus, vol.10(4), 107-114.
 • 5. Kowalska J. (2013): Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sa­downiczych. s. 191-202 W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizo­wanych w 2012 roku. Warszawa - Falenty 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83-62416-51-6 ss. 332.
 • 6. Kowalska J., Remlein-Starosta D. (2012): Wpływ częstotliwości i sposobu stosowania biopreparatu (Trichoderma asperellum) na ograniczenie występowania zarazy ziem­niaka oraz na plon ziemniaków uprawianych systemem ekologicznym. Progres in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 52(2), 347-350.
 • 7. Kowalska J., Drożdżyński D., Remlein-Starosta D., Sas-Paszt L., Malusa E. (2012): Use of Cryptococcus albidus for controlling grey mould in the production and storage of organically grown strawberries. Journal of plant disease and protection, No. 119, Vol. 5/6, 174-178.
 • 8. Kuś J. (2013): Wpływ preparatów biologicznych (ProBioEmów) na plonowanie psze­nicy ozimej i jarej oraz ziemniaków w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej. s. 275­286. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku. Warszawa - Falenty 2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ISBN 978-83­62416-51-6 ss. 332.
 • 9. Martyniuk S. (2011): Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nierzetelne metody ich oceny. Post. Mikro- biol., 50, 4, 321-328.
 • 10. Martyniuk S., Księżąk J. (2011): Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów sto­sowanych w uprawie roślin. Polish Journal of Agronomy, 6, 27-33;
 • 11. Mayer J. Scheid S., Widmer F., Fliessbach A., Oberholzer H. (2010): How effective are Effective Microorganisms (EM): Results from a field study in a temperate climate. Appl. Soil. Ecol. 46, 230-239.
 • 12. Sangakkara U.R., Wijesinghe D.B., Attana Yake K.B. (2011): Soil quality Phaseolus bean yields as affected by organic matter and EM in degraded tropical soil. In. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, p. 102-105. vo1. 1 Organic crop pro­tection, pp. 835.
 • 13. Solarska E. (2012): Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowa­niem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie chmielu. ISBN 978-83-930046-5-2: ss.70.
 • 14. Tyburski J., Łachacz A. (2008): Efektywność środków ulepszających gleby ciężkie w gospodarstwach ekologicznych. s. 87-98.W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 roku. Wyd. MRiRW, ss. 209.
 • 15. Tyburski J., Łachacz A. (2009): Efektywność środków ulepszających gleby ciężkie w gospodarstwach ekologicznych. s. 221-227.W: Streszczenie wyników badań z zakre­su rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku. Wyd. MRiRW, ss. 276.
 • 16. Tyburski J., Łachacz A. (2010): Efektywność środków ulepszających gleby ciężkie w gospodarstwach ekologicznych. s. 267-276.W: Streszczenie wyników badań z zakre­su rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2009 roku. Wyd. MRiRW, ss. 318.
 • 17. Zbroszczyk U., Kordas L. (2012): Wpływ stosowania Efektywnych Mikroorganizmów EM na zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze. Pro­gress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52(3), 327-331.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aa4d4d55-c585-4044-92d2-e240263b87f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.