PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Produkcja zwierzęca w gospodarstwach rodzinnych na Pomorzu Zachodnim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Animal production on family farms in Western Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Integracja Polski z Unią Europejską stwarza nowe uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki żywnościowej. W opracowaniu przedstawiono tendencję zmian i główne kierunki w produkcji zwierzęcej. Omówiono ekonomiczne aspekty chowu bydła, zmiany w produkcji zwierzęcej, skalę chowu zwierząt w gospodarstwach rodzinnych, kierunki zmian w chowie bydła, efektywność produkcji bydła mięsnego, skalę i kie­runki zmian w chowie trzody chlewnej. Skala produkcji w rolnictwie pols­kim w porównaniu do krajów Unii Europejskiej jest niska. Dotyczy to koncentracji ziemi, a szczególnie skali chowu zwierząt. Wynika to z roz­proszenia gospodarstw w Polsce i wielokierunkowego w nich charakteru produkcji zwierzęcej. Znaczny odsetek gospodarstw utrzymuje 2 do 3, a nierzadko 4 gatunki zwierząt. Z tego wynikają określone konsekwencje dla stosowanych technologii produkcji zwierzęcej, jakości produktów zwie­rzęcych, nakładów robocizny oraz efektywności wytworzonych artykułów zwierzęcych. Gospodarstwa Pomorza Zachodniego są dowodem na to, że istnieją możliwości wzrostu skali produkcji zwierzęcej, a w efekcie szanse jej racjonalizacji produkcyjnej i ekonomicznej.
EN
Poland's integration with the European Union creates new condi­tions for functioning and development of the food economy. The paper presents tendency of changes and main directions in ani­mal production. Economic aspects of cattle raising, changes in animal production, scale of the animal raising on family farms, effectiveness of beef cattle production, scale and direction of changes in pig raising were described. In comparison to European Union countries the scale of pro­duction in Polish agriculture is low. It affects the land concentration and specially the scale of animal breeding and arises from farms dissipation in Poland and multidirectional character of the animal production. Big per­centage of the farms keep 2 or 3 and sometimes 4 animal species. The consequences for used animal production technologies, the quality of ani­mal products, labour inputs and effectiveness of produced animal articles arise from it. The Western Pomerania farms prove that there exist the possibilities of animal production scale to increase and consequently the chances of its production and economic rationalization.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.173-194,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 72-210 Szczecin
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
autor
 • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
 • [1] Kobyliński R. 1996. Program rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnoś­ciowej województwa szczecińskiego do roku 2010. WODR Barzkowice: 106 ss.
 • [2] Mickiewicz A., Lewgowd J. 1995. Zmiany w produkcji zwierzęcej w świetle reformy rolnej Unii Europejskiej. W: Organizacja i ekonomika chowu bydła w warunkach ekorozwoju. AR Szczecin: 7-9.
 • [3] Mickiewicz A., Lewgowd J. 1996. Tendencje zmian w chowie bydła w gospodarstwach rodzinnych Pomorza Zachodniego. W: Intensyfikacja chowu bydła w systemie przyrodniczym. AR Szczecin: 19-29.
 • [4] Nasiadko J. 1996. Kierunki produkcji rolniczej w świetle procesów inte­gracji z Unią Europejską. Maszynopis MRiGŻ.
 • [5] Poczta W. 1993a. Dylematy polityki rolnej z EWG. Warszawa. Zagad­nienia Ekonomiki Rolnej 1-2: 57-80.
 • [6] Poczta W. 1993b. Konkurencyjność rolnictwa polskiego w procesie sto­warzyszenia z EWG. Maszynopis. Poznań.
 • [7] Poczta W. 1993c. Produkcja zwierzęca w Polsce i w krajach EWG. Maszynopis. Poznań.
 • [8] Runowski H. 1993. Ekonomiczne problemy produkcji żywca wieprzo­wego. Warszawa. Przegląd Hodowlany 7.
 • [9] Runowski H. 1994. Koncentracja produkcji zwierzęcej. Fundacja „Roz­wój SGGW", Warszawa: 246 ss.
 • [10] Szemberg A. 1996. Przemiany w strukturze obszarowej i zatrudnieniu w chłopskim rolnictwie. Próba prognozy do 2010r. Poznań. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 51-62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aa1be3cc-a066-45cf-a704-d809dc92f2fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.