PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of rate and time of nitrogen fertilization on the yield and chemical composition of autumn regrowth of red fescue cultivated for seeds

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ dawki i terminu nawożenia azotem na wielkość plonu i skład chemiczny odrostu jesiennego kostrzewy czerwonej w uprawie na nasiona
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research conducted in the years 2005-2006 in Chrząstowo near Nakło (53o09’ N; 17o35’ E) was the evaluation of the productivity and yield quality of the autumn regrowth of red fescue cultivated for seeds in conditions of diversified rates and time of nitrogen fertilization. In autumn, after collecting the seeds 20, 40 or 60 kg N·ha-1 was applied. In spring, 40, 60, 80 kg N·ha-1 were applied once at the time of the start of growing, but also in a divided rate 40 + 40 kg (40 kg at the basic time of early spring and 40 kg at the beginning of the stage of shooting). The level of spring nitrogen fertilization did not affect green and dry matter yield of the autumn regrowth in the first and second production year. The increase of nitrogen rate in autumn from 20 to 40 kg·ha-1 caused the increase of green matter yield by 9-10%. Additional application of 20 kg N·ha-1 resulted in the increase of 5.6% in the first and 13.6% in the second production year. The level of autumn nitrogen fertilization did not affect the content of crude fiber, but the increase of the rate from 40 to 60 kg·ha-1 resulted in the increase of the total protein content by 11% in the first production year. Regardless of the time and level of nitrogen fertilization, nutritional value of the regrowth was limited by the deficiency of magnesium, calcium and phosphorus.
PL
Celem badań wykonanych w latach 2005-2006 w Chrząstowie k. Nakła (53o09’ N; 17o35’ E) była ocena wydajności i jakości plonu odrostu jesiennego kostrzewy czerwonej uprawianej na nasiona w warunkach zróżnicowanych dawek i terminów nawożenia azotem. Jesienią, po zbiorze nasion stosowano 20, 40 lub 60 kg N·ha-1. Wiosną aplikowano 40, 60, 80 kg N·ha-1 jednorazowo w czasie ruszenia wegetacji, a także w dawce dzielonej 40 + 40 kg (40 kg w podstawowym terminie wczesno-wiosennym i 40 kg na początku fazy strzelania w źdźbło). Poziom wiosennego nawożenia azotem nie wpłynął na plon świeżej i suchej masy odrostu jesiennego w pierwszym i drugim roku pełnego użytkowania. Zwiększenie dawki azotu w okresie jesiennym z 20 do 40 kg·ha-1 spowodowało przyrost plonu świeżej masy o 9-10 %. Dodatkowa aplikacja 20 kg N·ha-1 dawała zwyżkę 5,6% w pierwszym i 13,6% w drugim roku użytkowania. Poziom jesiennego nawożenia azotem nie wpłynął na zawartość włókna surowego, ale zwiększenie dawki z 40 do 60 kg·ha-1 spowodowało wzrost zawartości białka ogółem o 11% w pierwszym roku użytkowania. Niezależnie od terminu i poziomu nawożenia azotem wartość pokarmową odrostu ograniczał niedobór magnezu, wapnia i fosforu.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.105-115,ref.
Twórcy
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
 • Department of Plant Cultivation, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Bobrecka-Jamro D., Szpunar-Krok E., 2002. Stosunki ilościowe miedzy składnikami mineralnymi w runi traw i ich mieszanek z rutwicą wschodnią (Galega orientalis Lam.)[Quantitative ratios of mineral components in the grass sward and of grass mixtures witheastern galega (Galega orientalis Lam.)]. Fragm. Agron. 2(74), 52-58 [in Polish].
 • Goliński P., 1996. Analiza kosztów i opłacalności produkcji nasion traw w wybranych gospodarstwach Wielkopolski [Analysis of costs and profitability of grass seed production on chosen farms of Wielkopolska Province]. Biul. IHAR 199, 49-69 [in Polish].
 • Goliński P., 2003. Effect of post-harvest mineral nitrogen residues in the soil of Lolium perenne L. seed plantation on dry matter yield and herbage quality of autumn regrowth. Grass. Sci.Eur. 8, 182-185.
 • Goliński P., Domaniecki W., Walerowska M., 2004. Wartość użytkowa jesiennego odrostu runi na plantacjach nasiennych kostrzewy czerwonej [Usefulness of autumn regrowth of the sward on seed plantations of red fescue]. Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Pracez Zakresu Nauk Rolniczych 97, 153-160 [in Polish].
 • Kozłowski S., Goliński P., 1997. Kostrzewa czerwona trawą pastewną? [Red fescue as a pasture grass?]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 451, 103-110 [in Polish].
 • Krzywiecki S., 1985. Wartość pokarmowa traw z uprawy polowej [Nutritional value of grasses from field cultivation]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 293, 41-55 [in Polish].
 • Radkowski A., Grygierzec B., Sołek-Podwika K., 2005. Zawartość składników mineralnych w wybranych gatunkach i odmianach traw [The content of mineral components in chosenspecies and cultivars of grasses]. J. Elementol. 10, 1, 121-128 [in Polish].
 • Rogalski M., Łyduch L., 1981. Wykorzystanie plantacji traw nasiennych do celów paszowych [The use of seed grass plantations for feed purposes]. Hod. Rośl. Nasienn. 1, 42-43 [inPolish].
 • Rogalski M., Łyduch L., 1983. Wykorzystanie plantacji traw nasiennych do celów paszowych [The use of seed grass plantations for feed purposes]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 282,241-248 [in Polish].
 • Ruszczyc Z., 1983. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo [Animal nutrition and feed management]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Szczepanek M., Skinder Z. 2006. Wpływ sposobu, terminu siewu oraz rozstawy rzędów na plon i wartość pastewną odrostu jesiennego oraz słomy życicy trwałej (Lolium perenne L.) naplantacji nasiennej [The effect of the way, time of sowing and row spacing on the yield andpasture value of autumn regrowth and perennial ryegrass (Lolium perenne L.) on the seed plantation]. Fragm. Agron. 3(91), 257-268 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-aa18e3df-2d95-44f0-80c5-30c86205d881
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.