PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 2 |

Tytuł artykułu

Beneficial arthropods visiting Canada goldenrod (Solidago canadensis L.) in selected habitats in Wroclaw area

Warianty tytułu

PL
Pożyteczne stawonogi odwiedzające nawłoć kanadyjską (Solidago canadensis L.) w wybranych siedliskach na terenie Wrocławia

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Nawłoć kanadyjska występuje w całej Polsce i jest jedną z najbardziej ekspansywnych roślin inwazyjnych. Dotychczas prowadzono niewiele badań dotyczących stawonogów w siedliskach opanowanych przez Solidago canadensis w naszym kraju. Celem badań było określenie liczebności różnych grup pożytecznych stawonogów występujących na roślinach nawłoci kanadyjskiej. Badania prowadzono w latach 2009–2010, w dwóch siedliskach zlokalizowanych na terenie Wrocławia, przy wykorzystaniu trzech metod, tj. obserwacji bezpośredniej roślin, liczenia stawonogów w obrębie 1 m2 oraz czerpakowania. Uzyskane wyniki wskazują na dużą atrakcyjność nawłoci dla drapieżnych, pasożytniczych i zapylających stawonogów, zwłaszcza w okresie kwitnienia tej rośliny. Spośród owadów drapieżnych odwiedzających rośliny najliczniej obserwowano muchówki Syrphidae oraz sieciarki Chrysopidae. Do czerpaka entomologicznego najwięcej odławiano pająków Araneae oraz pasożytniczych błonkówek Parasitica. Licznie występującym gatunkiem zapylającym na nawłoci kanadyjskiej była Apis mellifera L. W większym nasileniu owady te obserwowano w okresie późnego lata i początku jesieni, gdy inne rośliny miododajne przekwitły lub przekwitały, co świadczy o dużej przydatności S. canadensis jako rośliny dostarczającej pokarmu pszczołom.
EN
Canada goldenrod Solidago canadensis as one of the most expansive invasive plants is commonly found on the territory of Poland. Not such work has been done so far on arthropods in habitats of S. canadensis in our country. The aim of the present study was to determine the number of different groups of beneficial arthropods occurring on Canada goldenrod plants. Studies were conducted at two sites in the city of Wroclaw in 2009–2010. Three observation methods were used i.e. the direct plant monitoring, counting insects over a 1 m2 frame and the sweep net. The obtained results show a high attractiveness of Canada goldenrod plants to the predatory, parasitic and pollinating arthropods, especially during the time of plant flowering. Among the predatory insects most frequently recorded were hoverflies (Syrphidae) and lacewings (Chrysopidae). In the sweep net catch the most numerous were spiders (Araneae) and parasitic wasps (Parasitica). A one of the species that also occurred on Canada goldenrod was the honeybee (Apis mellifera L.), especially with a high population density during late summer and early autumn, when the flowers of the other honey plants were already overblown. This indicates a high suitability of S. canadensis as a good supplementary source of nectar for pollinators.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

2

Opis fizyczny

s.335-339,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
autor

Bibliografia

 • Dojdak Z., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M., Śliwiński M. 2007. Rośliny Inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym. Wydawnictwo Krzywe. http://czlowiekiprzyroda.eu/Ksiazki/6.pdf, dostęp: 05.03.2012.
 • de Groot M., Kleijn D., Jogan N. 2007. Species groups occupying different trophic levels respond differently to the invasion of seminatural vegetation by Solidago canadensis. Biol. Conserv. 136 (4): 612–617.
 • Guzikowa M., Maycock P.F. 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 55 (3): 367–384.
 • Jabłoński B. 1992. Nawłoć – roślina o dużej wartości pszczelarskiej. Pszczelarstwo 43 (9): 10–11.
 • Moroń D., Lenda M., Skórka P., Szentgyörgyi H., Settele J., Woyciechowski M. 2009. Wild pollinator communities are negatively affected by invasion of alien goldenrods in grassland landscapes. Biol. Conserv. 142 (7): 1322–1332.
 • Ruppert V., Molthan J. 1991. Augmentation of aphid antagonists by field margins rich in flowering plants. p. 243–247. In: „Behaviour and Impact of Aphidophaga” (L. Polgar, R.J. Chambers, A.F.G. Dixon, I. Hodek, eds.). SPB Academic Publishing, The Hague, The Netherlands, 345 pp.
 • Strzałkowska M. 2006. Kwitnienie i wartość pożytkowa Solidago hybryda hort. Ann. UMCS, Sectio EEE, Horticultura 16: 131–137.
 • Sutherland J.P., Sullivan M.S., Poppy G.M. 2001. Distribution and abundance of aphidophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae) in wildflower patches and field margin habitats. Agric. Forest Entomol. 3 (1): 57–63.
 • Szymura M., Szymura T.H. 2011. Rozmieszczenie nawłoci (Solidago spp.) na obszarze Dolnego Śląska oraz ich wpływ na różnorodność biologiczną zasiedlanych fitocenoz. s. 195–212. W: „Synantropizacja w Dobie Zmian Różnorodności Biologicznej” (Z. Kącki, E. Stefańska, E. Krzaczek, red.). Acta Botanica Silesiaca 6, 248 ss.
 • Szymura M., Wolski K. 2006. Zmiany krajobrazu pod wpływem ekspansywnych bylin północnoamerykańskich z rodzaju Solidago L. Problemy Ekologii Krajobrazu 16 (1): 451–460.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-aa04c8c2-fc06-4e2a-9d43-f058a8f7f540
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.