PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 4 |

Tytuł artykułu

Wielkość banku spółdzielczego a jego efektywność

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The size of cooperative bank and its efficiency

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań była ocena efektywności banków spółdzielczych w zależności od ich wielkości. Próbę badawczą stanowiło 300 banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości. Wielkość banku określono za pomocą czterech cech: wartości aktywów ogółem, wartości kapitałów własnych, liczby placówek oraz liczby prowadzonych rachunków. Za pomocą punktowego wskaźnika kolejności zbudowano ranking banków, a następnie przy wykorzystaniu kwartyli wyodrębniono cztery grupy banków o podobnej wielkości. Efektywność oceniono za pomocą metody Data Envelopment Analysis (DEA) w oparciu o modele BCC oraz CCR zorientowane na nakłady oraz wybrane wskaźniki efektywności. Zmiany produktywności w czasie oszacowano za pomocą indeksu Malmquista. Badania wykazały, że wśród badanych banków spółdzielczych najbardziej efektywne były te największe. Małe banki charakteryzowały się wyższą efektywnością niż średnie, ale mniejszą niż największe banki.
EN
The aim of the study was to assess the efficiency of cooperative banks depending on their size. The sample was constituted of 300 cooperative banks affiliated in the Bank of Polish Cooperatives. The size of the bank was determined using four characteristics: total assets, the equity, the number of outlets and the number of accounts. With the use of the point sequence indicator the ranking of banks was created, and then with the use of quartiles the banks were divided into four groups of similar size. Efficiency was assessed with the use of the Data Envelopment Analysis (DEA) method based on the BCC and CCR models oriented on input and selected efficiency indicators. Changes in productivity over time were estimated by using Malmquist Index. The results indicated that among the analysed cooperative banks the greatest banks were the most efficient. Small banks were characterized by higher efficiency than medium size banks, but they were less efficient than the biggest banks.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

4

Opis fizyczny

s.50-59,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Bibliografia

 • Abdallah Zuhura, Amin Mohamad, Sanusi Nur Azura, Kusairi Suhal, 2014: Impact of Size and Ownership Structure on Efficiency of Commercial Banks in Tanzania: Stochastic Frontier Analysis, „International Journal of Economic Perspectives”, vol. 8 (4), s. 66-76.
 • Akhigbe Aigbe, McNulty James, 2003: The profit efficiency of small US commercial banks, „Journal of Banking & Finance”, 27 (2003), s. 307-325.
 • Chukwuogor-Ndu Chiaku, Wetmore Jill, 2006: Comparative performance evaluation of small, medium and large U.S. commercial banks, „Banks and Bank Systems”, vol. 1 (2), s. 123-136.
 • Davies Richard, Tracey Belinda, 2014: Too Big to Be Efficient? The Impact of Implicit Subsidies on Estimates of Scale Economies for Banks, „Journal of Money, Credit and Banking”, vol. 46 (s1), s. 219-253.
 • Gikas Grigorios, 1999: Korzyści skali w sektorze bankowym, „Bank i Kredyt”, nr 11, s. 70-73.
 • Kulawik Jacek, Ziółkowska Justyna 2006: System finansowy rolnictwa a globalizacja finansowa, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s, 28-30.
 • Mesa Rafael Bautista, Sánchez Horacio Molina, Sobrino Jesús Nicolás Ramírez, 2014: Main determinants of efficiency and implications on banking concentration in the European Union, „Revista de Contabilidad. Spanish Accounting Review”, 17 (1), s. 78-87.
 • Mishra Arun Kumar, Das Abhiman, 2005: Bank Scale Economies, Size and Efficiency: The Indian Experience, „Indian Banks’Association Bulletin”, s. 145-149.
 • Perera Shrimal, Skully Michael, Wickramanayake, 2007: Cost Efficiency in South Asian Banking: The Impact of Bank Size, State Ownership and Stock Exchange Listings, „International Review of Finance”, 7 (1-2), s. 35-60.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-aa01fe81-a674-4c0b-ac52-4e089251c0ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.