PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 67 | 4 |
Tytuł artykułu

Assessment of water intake from food and beverages by elderly in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Fluid intake in elderly is more important than in younger individuals, because compromised homeostatic mechanisms such as loss of the thirst sensation can result in dehydration. Objective. The aim of the present study was the assessment of water intake from food and beverages by free-living elderly in Poland. Materials and Methods. The study was conducted on 138 volunteers (women and men) at the age of 60 to 90, recruited from Warsaw and Płock Universities of the Third Age and different informal groups from the same cities. Food and beverages consumption data were collected using the method of records for 3 days, including two weekdays and one week-end day, in the period April – June 2012. Results. Average values of total water intake in the present study indicated that women meets of the European Food Safety Agency recommendations (2000 mL/day), but men did not (less about 200 mL/day than the recommended 2500 mL/day). Taking into account the criterion of water per energy intake (mL/kcal) 51% of women and 75% of men did not meet the recommendation. Conclusions. Continuation of the careers and/or participation in Universities of the Third Age contributed to less intake of water from beverages, what in turn affected the total water intake. The elderly leading an active life (working, studying) may be a risk group vulnerable to dehydration, so monitoring is needed.
PL
Wprowadzenie. Spożycie wody u osób starszych jest znacznie ważniejszym problemem niż u osób młodych, ponieważ zaburzenia w utrzymaniu homeostazy, takie jak utrata odczuwania pragnienia, mogą doprowadzić do odwodnienia. Cel. Celem badań była ocena spożycia wody z produktami spożywczymi i napojami przez osoby starsze z wybranych rejonów w Polsce. Materiał i Metoda. Badania przeprowadzono z udziałem 138 ochotników (kobiet i mężczyzn) w wieku 60-90 lat, uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz osób niezrzeszonych z terenów Płocka i Warszawy. Dane o spożyciu żywności i napojów zbierano z zastosowaniem metody 3-dniowego bieżącego notowania (2 dni powszednie, 1 dzień świąteczny), w okresie kwiecień-maj 2012. Wyniki. Badania wykazały, że kobiety spożywały wodę na poziomie zalecanym przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (2000 mL/dz), natomiast mężczyźni spożywali o około 200 mL wody dziennie mniej od tych zaleceń (2500 mL/dz). Przyjmując kryterium spożycia wody w przeliczeniu na jednostkę energii (mL/kcal), okazało się, że 51% kobiet i 75% mężczyzn nie realizuje tych zaleceń. Wnioski. Kontynuacja pracy/aktywności zawodowej i/lub udział w Uniwersytetach Trzeciego Wieku przez osoby starsze może przyczyniać się do zmniejszenia spożycia wody z napojami, a tym samym całkowitego jej spożycia. Osoby starsze prowadzące aktywny tryb życia (praca, edukacja) mogą być grupą ryzyka szczególnie narażoną na odwodnienie, a więc wymagającą monitoringu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
4
Opis fizyczny
p.399-408,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Nutritional Assessment, Department of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Chair of Nutritional Assessment, Department of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Ahmed, T., Haboubi, N.: Assessment and management of nutrition in older people and its importance to health. Clin Interv Aging 2010; 5:207-216. DOI: 10.2147/CIA.S9664
 • 2. Bellisle, F., Thornton, S. N., Hebel, P., Denizeau, M., Tahiri, M.: A study of fluid intake from beverages in a sample of healthy French children, adolescents and adults. Eur J Clin Nutr 2010; 64:350-355.
 • 3. Bolesławska, I., Przysławski, J.: Analiza sposobu żywienia kobiet i mężczyzn w zróżnicowanych wiekowo okresach życia [Analysis of nutritional habits of variously aged men and women – energy value and basic nutrients]. Rocz Panstw Zakl Hig 2007; 58:171–176 [in Polish], PMID: 17711107, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17711107
 • 4. EFSA. General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey. EFSA Journal 2009; 7:1435.
 • 5. EFSA. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal 2010; 8(3):1459. DOI: 10.293/j.efsa.2010.1435
 • 6. EHI. Key tips on hydration. How variety can help hydration, European Hydration Institute. 2012, Retrived September 20, 2014, from http://www.europeanhydrationinstitute.org/wp-content/uploads/2012/08/EHI_Key _Tips_on_Hydration_Variety.pdf
 • 7. Engelheart S., Akner G.: Dietary intake of energy, nutrients and water in elderly people living at home or in nursing home. J Nutr Health Aging 2015; 19:266-272.
 • 8. Ferreira-Pego C., Babio N., Fenandez-Alvira J. M., Iglesia I., Moreno L. A., Salas-Salvado, J.: Fluid intake from beverages in Spanish adults; cross-sectional study. Nutritión Hospitalaria 2014; 29:1171-1178. DOI: 10.3305/nh.2014.29.5.7421
 • 9. Ferry M.: Strategies for ensuring good hydration in the elderly. Nutr Rev 2005; 63:22-29. DOI: 10.1301/nr.2005.jun.S22-S29
 • 10. Gibson S., Shirreffs S.M.: Beverage consumption habits “24/7” among British adults: association with total water intake and energy intake. Nutr J; 2013, 12:9. DOI: 10.1186/1475-2891-12-9
 • 11. Górecka, D., Szczepaniak, B., Flaczyk, E., Kordubski, P.: Ocean częstotliwości spożycia produktów o zróżnicowanej wartości energetycznej przez kuracjuszy sanatorium w Ciechocinku [Frequency of consumption of products with varying energy value by patients of a sanatorium in Ciechocinek]. Rocz Panstw Zakl Hig 2007; 58:223-228 [in Polish], PMID: 17711115, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17711115
 • 12. Grochowska-Niedworok, E., Całyniuk, B., Szczepańska, E., Muc-Wierzgoń, M., Dul, L., Kiciak, A., Bielaszka, A., Kardas, M., Stolarczyk, A.: Wartość energetyczna i odżywcza diety osób po 65 roku życia, zamieszkałych w domach pomocy społecznej na terenie Śląska [Contents of energy and basic nutrients in diet of persons older than 65 living in welfare centers in Silesia]. Ann Acad Med Siles; 2012;66(5):9-14 [in Polish].
 • 13. Jarosz M. (ed): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. [Nutrition standards for the Polish population – amendment], Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia, 2012. [in Polish].
 • 14. Jequier E., Constant, F.: Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. Eur J Clin Nutr; 2010; 64:115-123.
 • 15. Kołłajtis–Dołowy A., Pietruszka B., Kałuża J., Pawlińska–Chmara R., Broczek K., Mossakowska M.: Zwyczaje żywieniowe stulatków mieszkających w Warszawie [The nutritional habits among centenarians living in Warsaw]. Rocz Panstw Zakl Hig 2007;58:279-286 [in Polish], PMID: 17711123, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17711123
 • 16. Lichtenstein A. H., Rasmussen H., Yu W. W., Epstein S. R., Russel R. M.: Modified MyPyramid for older adults. J Nutr. 2008; 138:5-11.
 • 17. Łągiewka P., Sznajder M.: Kształtowanie się wybranych cech determinujących zwyczaje żywieniowe polskich konsumentów żywności w zależności od ich wieku. In: Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku [Selected problems of the science of human nutrition at the threshold of the twentyfirst century], A. Brzozowska, K. Gutkowska (Eds.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, 247-252. [In Polish]
 • 18. Malisova O., Bountziouka V., Panagiotakos B., Zampelas A., Kapsokefalou M.: Evaluation of seasonality on total water intake, water loss and water balance in the general population in Greece. J Hum Nutr Diet 2013; 26(Suppl.1):90-96. DOI:10.1111/jhn.12077
 • 19. Manz F., Johner S. A., Wentz A., Boeing H., Remer T.: Water balance throughout the adult life span in German population. Brit J Nutr. 2012, 107:1673-1681. DOI: 10.1017/S0007114511004776
 • 20. Nissensohn M., Castro-Quezada I., Serra-Majem L.: Beverage and water intake of healthy adults in some European countries. Int J Food Sci Nutr. 2013;64:801-805. DOI:10.3109/09637486.2013.801406
 • 21. Pietruszka B., Krajewska M.: Assessment of total water and beverage intake by the elderly living in Warsaw region. Pol J Food Nutr Sci; 2003, 53:69-72.
 • 22. Pysz–Izdebska K., Leszczyńska T., Kopeć A., Nowacka E., Bugaj B.: Pokrycie zapotrzebowania na energię i wybrane skladniki odżywcze w diecie pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz ocean ich parametrów antropometrycznych [Meeting the dem and for energy and selected nutrients in diets of residents of one selected Residential Care Home for adults and evaluation of their anthropometric parameters]. Zywn-Nauk Techno Ja; 2010; 73:239 – 254 [in Polish].
 • 23. Różańska D., Wyka J., Biernat J.: Sposób żywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście - Twardogórze [Food intake of elderly inhabitants of a small town – Twardogora]. Probl Hig Epidemiol; 2013, 94:494-502 [in Polish].
 • 24. Sadowska J., Śliwińska U.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku starszym, zamieszkałych na terenach wiejskich [Evaluation of diet and nutritional status of people in old age, living in rural areas]. Żyw Człow Metab; 2000, 27:96–101 [in Polish].
 • 25. Volkert D., Kreuel K., Stehle P.: Fluid intake of community-living, independent elderly in Germany – a nationwide, representative study. J Nutr Health Aging; 2005, 9:305-309.
 • 26. Wyka J., Biernat J.: Porównanie sposobu żywienia ludzi starszych w latach 1990 i 2006 [The comparison of food patterns of the elder people in 1990 and 2006]. Rocz Panstw Zakl Hig; 2009;60:159-162 [In Polish], PMID: 19803446, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/19803446
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a9f8b693-feed-47be-a4b7-056db79ec991
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.