PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | 58 | 1 |
Tytuł artykułu

Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. I. Zespoły zbożowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Plant communities of the cultivated fields of the Podlaski Przelom Bugu mesoregion. Part 1. Cereal communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Characteristic of plant communities developing in the cereal cultivations of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion is presented in the paper. This agricultural region is partially situated in the borders of the „Podlaski Przełom Bugu” Landscape Park. Extensive agriculture as well as large soil and microclimatic diversity resulted in occurrence of rich, floristically differentiated agrocoenoses. Three associations from the alliance Aperion spicae-venti were noted in the studied area. Association Vicietum tetraspermae was the most common and inner differentiated. Four subassociations: Vicietum tetraspermae scleranthetosum, Vicietum tetraspermae myosotidetosum, Vicietum tetraspermae typicum, Vicietum tetraspermae consolidetosum and 18 lower syntaxonomic units were distinguished. Plots of Papaveretum argemones, differentiated into 3 subassociations: Papaveretum argemones scleranthetosum, Papaveretum argemones typicum and Papaveretum argemones consolidetosum were noted seldom in the studied area. In the central part of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion occurrence of a single plots of Arnoserido-Scleranthetum was noted.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę zbiorowisk wykształcających się w uprawach zbóż na terenie Podlaskiego Przełomu Bugu, regionu typowo rolniczego, częściowo położonego na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Ekstensywne rolnictwo, duża zmienność glebowa i mikroklimatyczna sprzyjały wykształcaniu się na tym obszarze bogatych, zróżnicowanych florystycznie agrofitocenoz. Stwierdzono występowanie 3 zespołów należących do związku Aperion spicae-venti. Najbardziej rozpowszechnionym i wewnętrznie zróżnicowanym zespołem był Vicietum tetraspermae, w obrębie którego wyróżniono 4 podzespoły: Vicietum tetraspermae scleranthetosum, Vicietum tetraspermae myosotidetosum, Vicietum tetraspermae typicum, Vicietum tetraspermae consolidetosum oraz 18 niższych rangą jednostek syntaksonomicznych. Rzadko na badanym terenie notowano płaty Papaveretum argemones, które różnicowały się na 3 podzespoły: Papaveretum argemones scleranthetosum, Papaveretum argemones typicum, Papaveretum argemones consolidetosum. W środkowej części Podlaskiego Przełomu Bugu występowały pojedyncze płaty Arnoserido-Scleranthetum.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
58
Numer
1
Opis fizyczny
s.255-290,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Podlaska w Siedlcach, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Podlaska w Siedlcach, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Dostatny D., 1998 a: Wpływ presji człowieka na zmniejszanie się różnorodności chwastów polnych na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Decrease of oliversity of field weeds under antropopression in the Nadnidziański Landscape Park area. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54 (3): 90 - 94.
 • Dostatny D., 1998 b: Niektóre efekty stosowania herbicydów w Caucalido-Scandicetum. Some effects of herbicide application in Caucalido-Scandicetum. Acta Agrobotanica. 51 (1-2): 81-92.
 • Holzner W., Immonen R., 1982: Europe: an overview. In: Holzner W., Numata M., (eds), Biology an ecology of weeds. Geobotany 2, The Hague: 203-226.
 • Kornaś 1,1977: Zespoły synantropijne. (w:) Szata roślinna Polski. I, PWN, Warszawa: 442- 462.
 • Matuszkiewicz J. M., 1993: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Wyd. PAN, Prac. Geogr. 158: 78-80.
 • Matuszkiewicz W., 2001: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 1-536.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 1995: Vascular plants of Poland - a checlist. Polish Bot. Stud. Guideb. 15: 1-303.
 • Pawłowski B., 1972: Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania, (w:) Szata roślinna Polski, I, PWN, Warszawa: 237 - 268.
 • Siciński J. T., 2003: Agrofitocenozy dorzecza środkowej Warty i Bzury - stan, dynamika i zagrożenia. Wyd. UŁ. Rozp.: 1-69.
 • Skrzyczyńska J., 1994: Studia nad florą i zbiorowiskami segetalnymi Wysoczyzny Siedleckiej. Wyd. WSRP Siedlce. Rozp. 39: 1-145.
 • Skrzyczyńska J., 1999: Zachwaszczenie upraw Wysoczyzny Siedleckiej na tle warunków glebowych. Cz. II. Zmiany w zachwaszczeniu pól uprawnych. Rocz. Nauk Rol. Ser. A, 114 (1-2): 153-163.
 • Szafer W, 1972: Podstawy geobotanicznego podziału Polski. Szata roślinna Polski niżowej (w:) Szata roślinna Polski, II, PWN Warszawa: 1-80.
 • Trzcińska-Tacik H., 1991: Changes in the corn - weed communities in the Małopolska Upland (S. Poland) form 1947 to 1988. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 106: 232-256.
 • Warcholińska A. U., 1974: Zbiorowiska chwastów segetalnych Równiny Piotrkowskiej i ich współczesne przemiany w związku z intensyfikacją rolnictwa. Acta Agrobot. 27 (2): 95-194.
 • Warcholińska A. U., 1994: Zmiany roślinności segetalnej Równiny Piotrkowskiej w ostatnich 22 latach. Cz. I. Zbiorowiska chwastów upraw zbóż ozimych. 47 (1): 5-36.
 • Warcholińska A. U., 1999: Vicietum tetraspermae w Polsce. Vicietum tetraspermae in Poland. Fragm. Flor. Geoboot. Ser. Polonica 6: 95-117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a9d422f5-30ab-4622-8509-041b581e68f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.