PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 440 |
Tytuł artykułu

Porównanie metod oznaczania azotanów w roślinach

Warianty tytułu
EN
Comparison of nitrate determination method in plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w 1993 roku na sałacie szklarniowej, uprawianej w cyklu wiosennym i jesiennym w doświadczeniu wazonowym w podłożu mineralno-torfowym (1:1). W pracy porównano wyniki oznaczeń azotanów metodą jonometryczną wyekstrahowanych 2% CH₃COOH i wodą destylowaną. Porównano także wyniki oznaczeń azotanów w obu ekstrahentach z wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody kolorymetrycznej - standardowej. Wykazano dużą przydatność metody jonometrycznej z zastosowaniem obu ekstrahentów, metody pozwalającej na zastosowanie jej w masowych, rutynowych analizach. Metoda kolorymetryczna ze względu na jej czasochłonność i zastosowanie w niej kadmu, stanowiącego zagrożenie dla środowiska, mogłaby stanowić metodę odwoławczą. Ponieważ prezen­towane w tej pracy wyniki uzyskano dla jednego gatunku - sałaty, konieczne i celowe jest przeprowadzenie podobnych badań również na innych gatunkach warzyw a tym samym zweryfikowanie wyników tej pracy.
EN
The studies were carried out in 1993 on greenhouse lettuce cultivated in the spring and autumn cycles, in pot experiments, in a mineral-and-peat medium (1:1). The objective of this work was to compare the results of nitrate determination by the ionometric method, by the extraction with 2% CH₃COOH, and by distilled water. The results of nitrate determination were also compared in both extraction solvents with the results obtained by the standard colorimetric method. High usefulness of the ionometric method was found with the application of both extraction solvents permitting routine analyses on a large scale. The colorimetric method, due to its time consumption and the application of cadmium being unfriendly to the environment, could be used as a reference method. Since the presented results were obtained on lettuce, it is necessary and very purposeful to carry out similar studies also on other vegetable crops verifying thereby the results obtained in this work.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
440
Opis fizyczny
s.193-200,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 169/171, 60-594 Poznań
autor
 • Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 169/171, 60-594 Poznań
Bibliografia
 • 1. HUNT D.R (1986). Engineering models for aqricultural production. Avi Westport, Connecticut, 119-122.
 • 2. ISO 6635 (1984). Fruits, vegetables and derived products-Determination of nitrite and nitrate content Molecular absorption spectrometric method.
 • 3. KOMOSA A., BREŚ W., GOŁCZ A., KOZIK E., TYKSIŃSKI W. (1993). Zawartość azotanów i azotynów w warzywach produkowanych na terenie Poznania. PTPN, Prace Kom. Nauk Rol.i Leś., 75, 91-97.
 • 4. KRZYSIK K., NURCZYK S. (1992). Zastosowanie szybkiej metody oznaczania azotanów za pomocą jonoanalizatora Orion w przemysłowej kontroli surowców przeznaczonych do produkcji przetworów dla dzieci. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 1, l-\2.
 • 5. NOWOSIELSKI O. (1988). Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL W-wa, 291-297.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dz.U.RP. nr 104 poz. 476, 4.11,1993r.
 • 7. SCHMIDT В., SCHWEDT G. (1984). HPLC-Verfahrem zur Nitratbestimmung in pflanzlichen Lebensmitteln im Vergleich zur photo-und potentiometrischen Analyse. Deutsche Lebensmittel- Rundschau 80, 137-140.
 • 8. SKRABKA-BŁOTNICKA Т., WOŁOSZYN J., PRZYSIĘŻNA E. (1993). Aktualny stan metod badawczych w żywności w dziedzinie zastosowania selektywnych elektrod membranowych. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego W-wa, 97-129.
 • 9. TYSZKIEWICZ I. (1993). Przegląd metod oznaczania azotanów i azotynów - próby ujednolicenia metodyki w ramach CEN. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego W-wa, 169-179.
 • 10. ZIEGLER J. (1992) Nitratgehalte van Boden und Produkt Gb Gw 31, 1495-1499.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a9d063b8-c433-4c6e-a7e1-47fe9a42a4d0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.