PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 559 |
Tytuł artykułu

Produkcja rolnicza w niekorzystnych warunkach gospodarowania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Warianty tytułu
EN
Agricultural production under unfavourable farming conditions on the area of Kuyavian-Pomeranian province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano analizy porównawczej niektórych cech rolnictwa na obszarach o niekorzystnych (ONW) oraz korzystnych (OKW) warunkach gospodarowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wykazano, że ONW dysponują glebami o niskiej jakości rolniczej, o kwaśnym lub lekko kwaśnym odczynie, dość niskiej zasobności w potas i magnez, średniej w fosfor i dostatecznej zasobności w mikroelementy przyswajalne dla roślin. Te warunki glebowe są znacznie gorsze niż na OKW. Na ONW występuje duża lesistość, a w strukturze użytków rolnych relatywnie duży jest udział trwałych użytków zielonych. Znaczna część gruntów ornych jest odłogowana. Struktura zasiewów na ONW jest wyraźnie dostosowana do warunków glebowych z dominacją upraw żyta i mieszanek zbożowych. Plony zbóż na ONW I są o ponad 20% mniejsze, a na ONW II o około 40% mniejsze, od uzyskiwanych na obszarach o glebach dobrej jakości. Na ONW lepiej, niż na obszarach o dobrych glebach, rozwinięty jest chów zwierząt, zwłaszcza bydła i koni.
EN
Some features of agriculture on the areas of unfavourable (ONW) and advantageous farming conditions (OKW) on the area of Kuyavian-Pomeranian province were analyzed. It was stated that ONW have at disposal low quality soils with acid or slightly acid reaction, low abundance in potassium and magnesium, medium in phosphorus and sufficient abundance in microelements available for plants. These soil conditions are much worse than on the OKW areas. Strong woodiness and relatively great share of grassland in agricultural acreage occur on the ONW areas. Significant part of cropland area is fallowed. Cropping structure on the ONW is clearly adapted to soil conditions, with dominant growing of rye and cereal mixtures. Cereal yields on the ONW I are by above 20% and on the ONW II by 40% lower than those obtained on the good quality soils. The livestock raising, especially cattle and horses, is better developed on the ONW than on the areas of good soils.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
559
Opis fizyczny
s.171-181,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
autor
 • Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Górski T., Krasowicz S., Kuś J. 1999. Glebowo-klimatyczny potencjał Polski w produkcji zbóż. Pam. Puł. 114: 127-142.
 • GUS 2003. Powszechny Spis Rolny. Raport z wyników. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS 2008. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 260-261.
 • Harasim A. 1988. Zbiór mierników i wskaźników stosowanych w badaniach ekonomiczno-rolniczych. IUNG, Puławy (R 250): 86 ss.
 • Harasim A. 2006. Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Raporty IUNG - PIB 3: 61-69.
 • Igras J., Lipiński W. 2006. Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w Polsce. Raporty IUNG - PIB 3: 71-79.
 • Kopiński J. 2009. Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(12): 85-92.
 • Krasowicz S., Kopiński J. 2006. Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno- ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty IUNG - PIB 3: 81-99.
 • Kuś J. 2002. Rejonizacja produkcji roślinnej w Polsce. Pam. Puł. 130: 435-454.
 • Marks M., Nowicki J., Szwejkowski Z. 2000. Odłogi i ugory w Polsce. II. Sposoby zagospodarowania. Fragm. Agron. 1: 20-34.
 • Niewęgłowska G. 2009. Wpływ płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na gospodarstwa rolne w Polsce. Studia i Raporty IUNG - PIB 15: 175-192.
 • Polna M. 2005. Zmiany lesistości Polski w latach 1990-2001. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4(1): 51-60.
 • Rojek M. 2006. Charakterystyka klimatu Polski, w: Nawadnianie roślin. S. Karczmarczyk i L. Nowak (red.). PWRiL, Poznań: 91-101.
 • Rudnicki F. 2005. Przedplony zbóż a ich plonowanie w warunkach produkcyjnych. Fragm. Agronom. 2(86): 172-182.
 • Rudnicki F. 2000. Warunki przyrodnicze gospodarki rolnej i produkcja rolnicza w regionie, w: Problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Synteza badań oraz kierunki działania. S. Łojewski i Z. Skinder (red.). Wyd. Uczeln. ATR w Bydgoszczy: 33-50.
 • Rudnicki F., Tyrankiewicz-Czaplewska M. 2009. Regionalization of agricultural production in the Kuyavian-Pomeranian province, w: Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian province as a result of scientific research. Univ. of Technol. and Life Sci. Press, Bydgoszcz: 255-270.
 • Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Zaliwski A. 2000. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biul. Inf. IUNG 12: 4-17.
 • Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., Jadczyszyn J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień E. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Raporty IUNG - PIB 7: 77-115.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a9ae6aef-bf6b-4bb2-a785-de1c0cc2a374
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.