PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawozu o spowolnionym uwalnianiu azotu na wykorzystanie tego składnika przez bulwy ziemniaka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of slow-release nitrogen fertilizer on utilization this component by tubers potato
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań polowych przeprowadzonych w latach 2014-2016 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, było określenie plonu, pobrania i wykorzystania azotu przez bulwy ziemniaka z nawozu Azoslow, o spowolnionym uwalnianiu azotu w porównaniu do tradycyjnych nawozów azotowych (mocznik, saletra amonowa, saletrzak). Badania przeprowadzono na glebie nawożonej organicznie słomą i międzyplonem gorczycy białej. W doświadczeniu stosowano stały poziom azotu 100 kg N·ha–1, fosforu 17,5 kg P∙ha–1 i potasu 99,6 kg K∙ha–1. Nawożenie mineralne fosforowo-potasowe użyto jesienią pod orkę przedzimową. Nawożenie mineralne azotem stosowano wiosną w dwóch wariantach: przed sadzeniem bulw – 100% i w dawce podzielonej, 50% przed sadzeniem bulw + 50% bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka. Kontrolę stanowił obiekt bez wykorzystania azotu mineralnego. Na obiekcie z zastosowaniem nawozu Azoslow, o spowolnionym uwalnianiu azotu, stwierdzono istotnie większy plon bulw w porównaniu do obiektu kontrolnego oraz obiektów z użyciem saletry amonowej i saletrzaku. Po użyciu nawozów w pełnej dawce przed sadzeniem uzyskano istotnie większą efektywność produkcyjną azotu w stosunku do dawki podzielonej na dwie części. Stwierdzono istotnie większe wykorzystanie azotu przez bulwy ziemniaka po zastosowaniu nawozu Azoslow w porównaniu do mocznika, saletry amonowej i saletrzaku.
The aim of the field experiment conducted in the years 2014-2016 at the Plant Breeding and Acclimatisation Institute, Department at Jadwisin, was to determine the potato tuber yield and the uptake and utilisation of nitrogen from the fertilizer Azoslow with slow release of nitrogen, in comparison to conventional nitrogen fertilisers (Urea, Ammonium nitrate, Nitro-chalk). The study was conducted on soil fertilized organically with straw and an intercrop of white mustard. In this experiment a constant level of nitrogen 100 kg N ha–1, phosphorus 17.5 kg P ha–1 and potassium 99.6 kg K ha–1 was used. Mineral fertilisation with phosphorus and potassium was applied in the autumn under ploughing. Mineral fertilisation with nitrogen was applied in the spring in two variants: before planting of tubers – 100%, and a divided dose – 50% before planting of tubers + 50% just before the emergence of potato plants. The control was the treatment without the use of mineral nitrogen. In the treatment with the application of the fertiliser Azoslow, with slow release of nitrogen, a significantly higher yield of tubers was noted compared to the control treatment and in the treatments with Ammonium nitrate and Nitro-chalk. After applying the fertilisers in the full dose before the planting of tubers a significantly higher production efficiency of nitrogen was observed in relation to the dose divided into two parts. Significantly greater nitrogen utilisation by potato tubers was found after the application of the fertilizer Azoslow, compared to Urea, Ammonium nitrate and Nitro-chalk.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.365-374,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Cambouris A.N., St. Luce M., Zebarth B.J., Ziadi N., Grant C.A., Perron I., 2016. Potato response to nitrogen sources and rates in an irrigated sandy soil. Agron. J., 108(1), 391-401.
 • Errebhi M., Rosen C.J., Gupta S.C., Birong D.E., 1998. Potato yield response and nitrate leaching as nfluenced by nitrogen management. Agron. J., 90, 10-15. Fotyma E., 1997.
 • Efektywność nawożenia azotem podstawowych roślin uprawy polowej. Fragm. Agronom., 1(53), 46-66.
 • Fotyma M., 2009. Monitoring of Nmin content in soil of Poland. Nawozy i Nawożenie 37, 108-128.
 • Gorlach E., Mazur T., 2001. Chemia rolna. Wyd. PWN Warszawa. Hartz T.K., 2006. Vegetable production best management practices to minimize nutrient loss. Hort. Technology, 16, 398-403.
 • Hutchinson C.M., Simonne E., Solano P., Meldrum J., Livingston-Way P., 2003. Development of a controlled-release fertilizer program for north Florida irish potato (Solanum tuberosum) production. J. Plant Nutr., 26(9), 1709-1723.
 • Joern B.C., Vitosh M.L., 1995. Influence of applied nitrogen on potato. Part I: yield, quality and nitrogen uptake. Am. Potato J., 72, 51-63.
 • Kang B.K., Han S.H., 2005. Production of seed potato (Solanum tuberosum L.) under the recycling capillary culture system using controlled release fertilizers. J. Soc. Hort. Sci., 74, 295-299.
 • Korzeniowska J., 2009. Postęp w badaniach nad nawozami o kontrolowanym działaniu. Studia i Raporty IUNG – PIB, 18, 9-26.
 • Liegel E.A., Walsh L.M., 1976. Evaluation of sulfur-coated urea (SCU) applied to irrigated potatoes and corn. Agron. J., 68, 457-463.
 • Love S.L., Stark J.C., Salaiz T., 2005. Response of four potato cultivars to rate and timing of nitrogen fertilizer. Am. J. Potato Res., 82, 21-30.
 • Mazurczyk W., Wierzbicka A., Wroniak J., 2005. Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany wczesne ziemniaka. Fragm. Agronom., 1, 512-520.
 • Pack J.E., Hutchinson C.M., Simonne E.H., 2006. Evaluation of controlled release fertilizers for northeast Florida chip potato production. J. Plant Nutr., 29, 1301-1313.
 • Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo – wschodniej Polski. Biul. IHAR, 259, 219-228.
 • Shaviv A., Mikkelsen R.L., 1993. Controlled-release fertilizers to increase efficient of nutrient use and minimize environmental degradation: A review. Fert. Res., 35, 1-12.
 • Shoji S., Delgado J., Mosier A., Miura Y., 2001. Use of controlled-release fertilizers and nitrification inhibitors to increase nitrogen use efficiency and to conserve air and water quality. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 32(7-8), 1051-1070.
 • Trawczyński C., Wierzbicka A., 2014. Pobranie i wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany ziemniaka o różnej wczesności. Biul. IHAR, 271, 45-54.
 • Waddell J.T., Gupta S.C., Moncrief J.F., Rosen C.J., Steele D.D., 1999. Irrigation and nitrogen management effects on potato yield, tuber quality and nitrogen uptake. Agron. J., 91 991-997.
 • Wang F.I., Alva A.K., 1996. Leaching of nitrogen from slow-release urea sources in sandy soils. Soil. Sci. Soc. Am. J., 60, 1454-1458.
 • Wierzbicka A., Trawczyński C., 2011. Czynniki wpływające na pobranie i wykorzystanie azotu przez jadalne i skrobiowe odmiany ziemniaka. Biul. IHAR, 259, 203-210.
 • Zebarth B.J., 2004. Nitrogen use efficiency characteristics of commercial potato cultivars. Can. J. Plant Sci., 84 589-598.
 • Zvomuya F., Rosen C.J., 2001. Evaluation of polyolefin-coated urea for potato production on a sandy soil. HortScience., 36(6), 1057-1060.
 • Zvomuya F., Rosen C.J., Russelle M.P., Gupta S.C., 2003. Nitrate leaching and nitrogen recovery following application of poly-olefin coated urea to potato. J. Environ. Qual., 32, 489-489.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a8f7e43d-727c-422d-8441-9cf5992c135a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.