PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

Effectiveness of weed control and the yield of winter triticale depending on the tending method and nitrogen fertilization

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Skuteczność odchwaszczania i plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Field experiment with the growth of winter triticale (cultivar Grenado) was conducted in years 2007-2009 at the Didactic-Experimental Center in Tomaszkowo which is part of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The study was carried out on typical medium brown soil, fertility class IVb. Weed control and yields were studied. Tending method was the first experimental factor and it covered: no tending, harrowing, and protection with Mustang 306 SE herbicide. The level of fertilization with nitrogen at 0, 40, 80, 120, and 160 kg N·ha-1 was the second factor. The three-year-long experimental period was characterized by high diversity of weather conditions. During all the research years, triticale chemically protected against weeds with herbicide gave significantly higher yields – on mean 5.73 t·ha-1, compared with mechanical tending (5.11 t·ha-1) and no tending (4.81 t·ha-1). Nitrogen fertilization up to 120 kg N·ha-1 increased triticale yield significantly.
PL
Eksperyment polowy z uprawą pszenżyta ozimego odmiany Grenado realizowano w latach 2007-2009 w Ośrodku Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie, należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na glebie brunatnej właściwej, średniej, klasy IVb. Celem badań było określenie wpływu różnych sposobów pielęgnacji roślin i poziomu nawożenia azotem na skuteczność odchwaszczania pszenżyta ozimego i plonowanie roślin. Doświadczenie realizowano metodą podbloków losowanych, w 4 powtórzeniach, z dwoma czynnikami. Pierwszym czynnikiem był sposób pielęgnacji roślin: bez pielęgnacji, bronowanie 1×, ochrona herbicydem Mustang 306 SE. Drugim czynnikiem był poziom nawożenia azotem: 0, 40, 80, 120, 160 kg N·ha-1. We wszystkich latach pszenżyto chronione herbicydem plonowało istotnie wyżej – średnio 5,73 t·ha-1 – w porównaniu z pielęgnacją mechaniczną (średnio 5,11 t·ha-1) oraz bez pielęgnacji (średnio 4,81 t·ha-1). Nawożenie azotem istotnie zwiększało plony pszenżyta do poziomu 120 kg N·ha-1 (średnio 5,86 t·ha-1).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.25-33,ref.
Twórcy
 • Department of Agriculture Systems, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Pl.Lodzki 3, 10-718 Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Aldrich R.J., 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych [Weed-crop ecology]. Wyd. Tow. Chemii i Inżynierii Ekologicznej Opole, tłumaczenie z języka angielskiego i adaptacja:A. Polak i K. Adamczewski.
 • Blackshaw R.E., 2004. Application method of nitrogen fertilizer affects weed growth and competition with winter wheat. Weed Biol. Management 4, 103-113.
 • Borówczak F., Grześ S., Koziara W., 1996. Zachwaszczenie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w zależności od intensywności uprawy [Winter wheat and spring barley infestation dependingon growth intensity]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36(2), 341-343 [in Polish].
 • Brzozowska I., 2003. Studia nad nawożeniem i regulacją zachwaszczenia w uprawie pszenżyta ozimego [Studies on fertilization and weed control in winter triticale growth]. Wyd. UWMOlsztyn, Rozprawy i monografie 82 [in Polish].
 • Brzozowski J., Brzozowska I., Mamryk Z., 1997. Skuteczność mieszanin herbicydowomocznikowych stosowanych dolistnie w pszenżycie ozimym [Effectiveness of herbicide-ureacompounds applied in-leaf to winter triticale]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 175,35-40 [in Polish].
 • Deryło S., Szymankiewicz K., 1998. Wpływ zróżnicowanej ochrony na plonowanie i zachwaszczenie pszenżyta ozimego [Effect of diversified protection on the yield and infestation of winter triticale]. Rocz. Nauk Rol. A 113(3-4), 85-93 [in Polish].
 • Dobrzański K., Adamczewski K., 2006. Perspektywy wykorzystania nowych narzędzi i maszyn do regulacji zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej [Perspectivesof the use of new tools and machines for infestation control in integrated and ecologic plantproduction]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46(1), 11-18 [in Polish].
 • Dzieżyc J., 1962. Weed control [Zwalczanie chwastów]. PWRiL Warszawa [in Polish].
 • Ellmann T., Urbanowski S., 1998. Zachwaszczenie zbóż w zmianowaniach tradycyjnych i specjalistycznych [Cereal infestation in traditional and specialist rotation]. Zesz. Probl. Post.Nauk Rol. 331, 421-429 [in Polish].
 • Hruszka M., 2004. Wpływ pielęgnacji na stan i stopień zachwaszczenia łanu w ochronie plonu pszenżyta ozimego [Effect of tending on the condition and degree ofmeadow infestation in winter triticale yield protection]. Ann. Univ. Mariae Curie--Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(3), 1015-1022 [in Polish].
 • Jędruszczak M., 1993. Studia nad wybranymi fazami rozwojowymi chwastów w łanach roślin uprawnych [Studies on the chosen developmental stages of weeds in thelowland meadows of cultivated plants]. Wyd. AR Lublin, Rozpr. Nauk. 151 [in Polish].
 • Jędruszczak M., Smolarz H.J., Gogacz S., 2004. Intensywność mechanicznych zabiegów odchwaszczających a plon ziarna i zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej [Intensity ofmechanical weeding procedures versus grain yield and winter wheat meadow infestation].Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(2), 768-771 [in Polish].
 • Parylak D., 1997. Zachwaszczenie pszenżyta ozimego w narastającej monokulturze [Winter triticale infestation in growing monoculture]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 65,299-305 [in Polish].
 • Pawłowska J., Makarska E., Kukuła S., 1995. Ocena działania preparatów herbicydowych w uprawie kilku odmian pszenżyta ozimego [Assessment of herbicide effect on the growth ofseveral cultivars of winter triticale]. Fragm. Agron. 3(47), 79-86 [in Polish].
 • Pawłowski F., Woźniak A., 1998. Plonowanie i zachwaszczenie pszenżyta ozimego w warunkach zróżnicowanego przedplonu i pielęgnowania [Yield and infestation of winter triticale in the conditions of diversified forecrop and tending]. Rocz. Nauk Rol. A 113(3-4),29-38 [in Polish].
 • Rolbiecki S., Żarski J., 1996. Zachwaszczenie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego uprawianych na glebie bardzo lekkiej w warunkach deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotowegoI[nfestation of winter wheat and winter triticale grown on very light soil in the conditions ofsprinkling and diversified nitrogen fertilization]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 438, 273-279 [in Polish].
 • Romek B., Dzienia S., 2000. Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenżycie ozimym (Triticale) [Effectiveness of the application of full andreduced herbicide doses on winter triticale]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E,Agricultura 55, Suppl., 181-186 [in Polish].
 • Rudnicki F., 1998. Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy w Polsce [Factors that limit wheat yield in Poland]. Mat. ogólnopolskiej konf. nauk. Biologia plonowania, agrotechnikai wykorzystanie ziarna pszenicy], 51-64 [in Polish].
 • Skrzypczak G., Pudełko J., 2003. Chwasty i ich zwalczanie – aspekt integrowanej ochrony i zrówno-ważonego rolnictwa [Weeds and their control – an aspect of integrated protectionand balanced agriculture]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 227-233 [in Polish].
 • Wesołowski M., Cierpiała R., 2009. Skuteczność bronowania w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej [Harrowing effectiveness in the regulation of spring wheat infestation]. Prog.Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(1), 361-364 [in Polish].
 • Woźniak A., 1995. Zachwaszczenie pszenżyta ozimego w zależności od jego udziału w płodozmianie i sposobu pielęgnowania [Winter triticale infestation depending on itsparticipation in crop rotation and tending method]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 50(3), 13-20 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a8ed9b10-3423-46e3-b3fd-09b237e2d2e3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.