PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 03 |
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji i reaktorze biologicznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of air temperature on sewage temperature in sewerage system and in biological reactor
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie zmian temperatury ścieków w kanalizacji oraz otwartym reaktorze biologicznym pod wpływem temperatury powietrza atmosferycznego. W literaturze związanej z oczyszczaniem ścieków nie ma jednoznacznych informacji na temat wpływu temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji. Niektórzy autorzy uważają, że taki związek nie występuje. Badania przeprowadzone na terenie oczyszczalni ścieków w gminie Koszyce wykazały, że istnieje istotny związek pomiędzy średnią dobową temperaturą powietrza atmosferycznego (tpow) a średnią dobową temperaturą ścieków w kanalizacji (tść). Związek ten można z dużą dokładnością (R2=0,78, p<0,001) opisać za pomocą równania wielomianu 3 stopnia: tść = -0,0011·(tpow)3 + 0,0232·(tpow)2 + 0,3704·tpow + 9,0554. W okresie badań średnia dobowa temperatura ścieków w kanalizacji ulegała dużym wahaniom od 6,35 do 17,56°C. Zmiany temperatury ścieków w kolektorze w ciągu doby zawierały się w przedziale od 0,35°C do 4,60°C. W okresie zimowym, przy średniej dobowej temperaturze powietrza poniżej 5°C, temperatura ścieków w kanalizacji obniżała się poniżej 10°C, osiągając wartość minimalną 5,37°C. W reaktorze biologicznym zbudowanym jako żelbetowy zbiornik otwarty, średnia dobowa temperatura ścieków zmieniała się w przedziale od 5,68 do 21,04°C. Przy czym w okresie zimowym (grudzień, styczeń, luty) temperatura ścieków w reaktorze obniżała się poniżej 10°C, osiągając wartość minimalną 5,32°C. Jest to temperatura stanowczo za niska dla potrzeb biologicznego procesu usuwania związków biogennych. Przeprowadzone badania wykazały wpływ średniej dobowej temperatury powietrza, wyższej od 5°C, na temperaturę ścieków w otwartym reaktorze biologicznym. Przy temperaturze powietrza niższej niż 5°C temperatura ścieków w reaktorze kształtowana jest temperaturą ścieków dopływających z kanalizacji.
EN
The aim of the research was defining temperature changes of sewage in sewerage system and in open biological reactor under the influence of atmospheric air temperature. The literature connected with sewage treatment doesn’t give unequivocal information regarding influence of air temperature on sewage temperature in the canalisation. Some authors claim that such a relationship doesn’t occur. The research carried out on the area of sewage treatment plant in Koszyce commune showed, that important relationship exists between mean daily atmospheric air temperature (tair) and mean daily temperature of sewage in sewerage system (tsew). This relationship may be with high accuracy (R2=0,78, p<0,001)described by a cubic polynomial equation: tsew = -0,0011·(tair)3 + 0,0232·(tair)2 + 0,3704·tair + 9,0554. In the research period, mean daily temperature of sewage in sewerage system was going under big fluctuations, from 6,35 to 17,56°C. Changes of sewage temperature in the collector during the day ranged between 0,35°C and 4,60°C. In the winter period, with mean daily air temperature under 5°C, sewage temperature in the canalisation lowered under 10°C, reaching its minimal value of 5,37°C. In biological reactor, which was built as a reinforced concrete open reservoir, mean daily sewage temperature ranged between 5,68 and 21,04°C. Whereas in the winter period (December, January, February) sewage temperature in the reactor lowered under 10°C, reaching its minimal value of 5,32°C. This temperature is definitely too low for needs of biological process of biogenic compounds’ removal. The carried out research proved the influence of mean daily air temperature, higher than 5°C, on sewage temperature in an open biological reactor. With air temperature lower than 5°C, sewage temperature in the reactor is shaped by the temperature of sewage which flows in from the sewerage system.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
03
Opis fizyczny
s.129-137,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • Arnold E., Bohm B., Wilderem P. A. 2000. Application of activated sludge and biofilm sequencing batch reactor technology to treat reject water from sludge dewatering systems: a comparison.Water Science and Technology, 41(1), 2000, s. 115–122.
  • Barnard J. L. Projektowanie oczyszczalni z osadem czynnym usuwających związki biogenne. Materiały seminarium szkoleniowego: „Filozofia projektowania a eksploatacja oczyszczalni ścieków. Lem Projekt s.c., Kraków 2000, s. 13–60.
  • Bever J., Stein A., Reichmann H. Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1997.
  • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. PZITS Oddział Wielkopolski, Poznań 2003.
  • Heidrich Z. Wodociągi i Kanalizacja. Część 2. Kanalizacja. Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2004.
  • Henze M. Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes. Springer-Verlag Telos 2002.
  • Łomotowski J., Szpindor A. 1999. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa.
  • Szpindor A. Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a81ae047-e83c-4c96-80ff-fb5d0b2a1fab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.