PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 10 | 4 |
Tytuł artykułu

The quality of the websites of agritourism farms in Visegrad Group countries in the light of selected synthetic measures

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Jakość witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych krajów Grupy Wyszechradzkiej w świetle wybranych miar syntetycznych
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The aim of the work was to evaluate the quality of the websites of agritourism farms in the Visegrad Group countries. Materials and methods: Evaluation of website quality was based on selected “site authority” measures, from the so-called SEO metrics: Trust Rank, Moz Rank and Page Authority, as well as measurement of the selected performance parameters of websites. The research was conducted on a group of 400 websites of agritourism farms, whose addresses were obtained from selected web directories. Results: In the case of as many as 331 sites (approx. 83%) Trust Rank lower than 1 point was recorded. The majority of tested websites are characterised by an average value of the Moz Rank index and a low value of the Page Authority index. The average time taken to load the website in the browser window for the first time was about 2.7 seconds, with as many as 68 (17%) websites being loaded in over 5 seconds. Conclusions: The tested websites are characterised by low values of the authority index, which may indicate poor quality, poor visibility in search results and a lack of recommendations from other valuable sites. Low index values may also mean that, despite the global potential, the tested websites have a merely local impact. Their existence is known to a small number of people and their Internet visibility is negligible or nonexistent. Websites published in such a manner do not fulfil their function.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy była ocena jakości witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Materiały i metody: Ocenę jakości witryn przeprowadzono w oparciu o wybrane miary „autorytetu witryn”, z grona tzw. „miar SEO” (ang. SEO metrics): Trust Rank, Moz Rank oraz Page Authority, a także pomiar wybranych parametrów wydajności witryn. Badania przeprowadzono w zbiorze 400 witryn gospodarstw agroturystycznych, których adresy pozyskano z wybranych katalogów witryn. Wyniki: W przypadku aż 331 witryn (ok. 83%) odnotowano wskaźnik Trust Rank mniejszy od 1 punktu. Większość testowanych witryn charakteryzowała przeciętna wartość wskaźnika MozRank oraz niska wartość wskaźnika Page Authority. Przeciętny czas pierwszego wczytania witryny w oknie przeglądarki wyniósł około 2,7 sekundy, przy czym aż 68 (17%) z testowanych witryn wczytana została w czasie powyżej 5 sekund. Wnioski: Testowane witryny charakteryzowała niska wartość wskaźników autorytetu, co może świadczyć o ich złej jakości, niewielkiej widoczności w wynikach wyszukiwania oraz braku rekomendacji płynących z innych, wartościowych witryn. Niskie wartości wskaźników mogą także oznaczać, że pomimo globalnego potencjału, testowane witryny oddziaływują lokalnie. O ich istnieniu wie niewielka liczba osób, a ich widoczność w Internecie jest znikoma lub żadna. Tak opublikowane witryny nie spełniają swojej funkcji.
Słowa kluczowe
EN
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
4
Opis fizyczny
p.76-85,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Agriculture in Krakow, Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow, Poland
Bibliografia
 • 1. Abrham J. (2014), Clusters in tourism, agriculture and food processing within the Visegrad Group. Agric. Econ. – Czech, no. 60(5), p. 208-218.
 • 2. Ammirato S. (2010), An empirical study of agritourism evolution and e-commerce adoption challenges. Information Technology & Tourism, no. 12(1), p. 89-104. doi: 10.3727/109830510X12747489979664.
 • 3. Beldona S., Cai L. A. (2006), An Exploratory Evaluation of Rural Tourism Websites. Journal of Convention & Event Tourism, no. 8(1), p. 69-80. doi: https://doi.org/10.1300/J452v08n01_04
 • 4. Dai N., Davison B. D. (2010), Freshness matters: in flowers, food, and web authority, In: Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. p. 114-121. ACM. doi: 10.1145/1835449.1835471.
 • 5. Dangerfield M. (2008), The Visegrad Group in the expanded European Union: From preaccession to postaccession cooperation. East European Politics & Societies, no. 22(3), p. 630-667. doi: 10.1177/0888325408315840.
 • 6. Doolin B., Burgess L., Cooper J. (2002), Evaluating the use of the Web for tourism marketing: a case study from New Zealand. Tourism Management, no. 23(5), p. 557-561. doi: 10.1016/S0261-5177(02)00014-6.
 • 7. Dziechciarz T. (2011), Wykorzystanie witryn internetowych i poczty elektronicznej w marketingu agroturystyki na przykładzie województwa lubelskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 23, s. 30-39.
 • 8. Havlíček Z., Lohr V., Šmejkalová M., Grosz J., Benda P. (2013), Agritourism Farms -Evaluation of Their Websites Quality and Web 2.0. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, no. 5(1), p. 31-38.
 • 9. Havlíček Z., Benda P., Lohr V. (2009), Agritourism Web Presentation Evaluation. Praha: Agrarian Perspectives XVIII, PEF CULS Prague.
 • 10. Havlíček Z., Lohr V., Benda P. (2009), ICT and agritourism in Czech Republic. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, no 3, p. 800-807. doi: 10.19041/Apstract/2009/3-4/10.
 • 11. Herrero Á., San Martín H. (2012), Developing and testing a global model to explain the adoption of websites by users in rural tourism accommodations. International Journal of Hospitality Management, no. 31(4), p. 1178-1186. doi: 10.1016/j. ijhm.2012.02.005.
 • 12. Jankowski J. (2011), Identyfikacja elementów wpływających na efektywność witryn internetowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1), s. 591-600.
 • 13. Kosmaczewska J. (2010), Witryna internetowa jako narzędzie kreowania konkurencyjności w agroturystyce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 9(4), s. 225-232.
 • 14. Król K. (2015a), Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, nr 14(2), s. 111-123. doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111.
 • 15. Król K. (2015b), Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, nr 4, s. 5-23. doi: 10.15576/PDGR/2015.4.5.
 • 16. Król, K. (2017), Konwersja celu w internetowej sprzedaży produktów turystyki wiejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, 2, s. 33-40. doi: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.33..
 • 17. Król K. (2016), Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, no 3, s. 57-71. doi: 10.15576/PDGR/2016.3.57.
 • 18. Król K., Bedla D. (2015), Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings, nr 3, s. 53-65. doi: 10.15576/PDGR/2015.3.53.
 • 19. Krzyżanowska K. (2014), Tendencje zmian w działaniach informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej i ich skuteczność. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 57-67.
 • 20. Krzyżanowska K., Wojtkowski R. (2012), Rola internetu w promocji usług agroturystycznych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, nr 5(1), s. 48-57.
 • 21. Platania M. (2014), Agritourism farms and the web. An exploratory evaluation of their websites. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, no. 6(3), p. 51-58.
 • 22. San Martín H., Herrero Á. (2012), Influence of the user’s psychological factors on the online purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework. Tourism Management, no. 33(2), p. 341-350. doi: https://doi.org/ 10.1016/j.tourman.2011.04.003
 • 23. Sanders J., Galloway L. (2013), Rural small firms’ website quality in transition and market economies. Journal of Small Business and Enterprise Development, no. 20(4), p. 788-806. doi: 10.1108/JSBED-01-2012-0009.
 • 24. Souders S. (2008), High-performance web sites. Communications of the ACM, no. 51(12), p. 36-41. doi: 10.1145/1409360.1409374.
 • 25. Stapaniuk K. (2012), Funkcjonalność witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych we Wschodniej Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, nr 4(1), s. 92-101.
 • 26. Törő C., Butler E., Grúber K. (2014), Visegrád: The Evolving Pattern of Coordination and Partnership After EU Enlargement. Europe-Asia Studies, no. 66(3), p. 364-393. doi: 10.1080/09668136.2013.855392.
 • 27. Zopounidis C., Lemonakis C., Andreopoulou Z., Koliouska C. (2014), Agrotourism Industry Development through Internet Technologies: A Multicriteria Approach. Journal of Euromarketing, no 23(4), p. 45-67. doi: 10.9768/0023.04.045.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a7df690e-98a3-4260-8965-986d2dbcf1f3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.