PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 69 | 04 |
Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych. Zgłoszenia do systemu RASFF

Warianty tytułu
EN
Contaminants of milk and dairy products. Notifications to RASFF system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono efekty działalności Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF), ze szczególnym uwzględnieniem powiadomień z Polski dotyczących zanieczyszczeń mleka i produktów mlecznych. Zamieszczono informacje ogólne dotyczące zasad funkcjonowania systemu RASFF w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę liczbę i częstotliwość wysyłanych do systemu notyfikacji, mleko i produkty mleczne znajdują się na drugim miejscu wśród wszystkich produktów żywnościowych i pasz. Najczęściej występującym zanieczyszczeniem mleka i produktów mlecznych zgłaszanym do systemu RASFF w 2013 r. była obecność mikroflory chorobotwórczej, tj. Listeria monocytogenes, Escherichia coli oraz Salmonella. Potwierdziło się to również w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez Polskę w latach 2009-2014.
EN
The results of Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) functioning are presented, with a special regard to Polish notifications in relation to raw milk and dairy products. General information about the rules of RASFF functioning in the European Union is given. If we take into consideration the number and frequency of notifications sent to the system, it can be stated that milk and its products are found on the second place among all foods and feeds. The most frequent contamination of milk and dairy products reported to the RASFF in 2013 was caused the presence of pathogenic microflora, i.e. Listeria monocytogenes, Escherichia coli and Salmonella. This was also confirmed in the case of notifications given by Poland in the years 2009-2014.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
04
Opis fizyczny
s.36-39,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • [1] Buczkowska M., Gadomska J., Sadowski T.: 2014. System Wczesnego Ostrzegania dotyczący żywności i pasz. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95 (3): 550-555.
 • [2] Godlewska K.: 2013. Incydenty: Zanieczyszczenia mleka i produktów mlecznych, w świetle sprawozdawczości systemu RASFF. Forum Mleczarskie, 3 (16): 10-13.
 • [3] Komisja Europejska: 2013, Półki sklepowe wolne od niebezpiecznej żywności: Komisja publikuje roczne sprawozdanie na temat unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. Komunikat Prasowy. IP/13/520, 1-3, Bruksela, 10 czerwca 2013 r. Dostępny dnia: 1 grudnia 2014 r. DOI: http://europa.eu/rapid/press- release_IP-13-520_pl.htm
 • [4] Komisja Europejska: 2014. Bezpieczeństwo żywności: chronimy zdrowie ludzi i zwierząt od 35 lat. Komunikat prasowy. IP/14/675, 1-3, Bruksela, 13 czerwca 2014 r. Dostępne dnia: 1 grudnia 2014 r. DOI: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-675_pl.htm
 • [5] Kostka G., Ludwicki J.: 2008. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności zgłaszane do oceny ryzyka zgodnie z procedurami RASFF w Polsce. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 4:389-396.
 • [6] Kowalczyk S.: 2014. Nowy system bezpieczeństwa żywności Unii Europejskiej. UHARS, Warszawa.
 • [7] Kurpińska-Jaworska J., Ledzion E., Postupolski J., Rybińska K., Szczęsna M.: 2011. Biologiczne zanieczyszczenia żywności - powiadomienia z RASFF. Przegląd Mleczarski, 65: 78-82.
 • [8] Kwater M.: 2013. Bezpieczeństwo na talerzu czyli funkcjonowanie sytemu RASFF na terenie podległym Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie w roku 2013. Nadzór Sanitarny, Kraków.
 • [9] Kwiatek K., Osiński Z.: 2012. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach. Życie Weterynaryjne, 87 (11): 948-956.
 • [10] Mania M., Mazańska M., Pawlicka M., Postupolski J., Rebeniak M., Starski A., Szynal Т.: 2014. Bezpieczeństwo materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w UE. Przemysł Spożywczy, 68:18-20.
 • [11] Michalska-Pożoga I.: 2013. System RASFF, a bezpieczeństwo żywności i żywienia w Unii Europejskiej. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2/4 (6): 37-41.
 • [12] Naze J.: 2012. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii - w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach z dnia 19 stycznia 2012 roku. GIWbż-500-1/12:1-23.
 • [13] RASFF: 2009a. Questions and Answers on the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). MEMO/09/339, 1-3, Brusseles, 16 July 2009. Dostępny dnia 10 listopada 2014 r. DOI:http://europa.eu/rapid/press-release_MEM0-09-339_en.htm?locale=en
 • [14] RASFF: 2009b. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt w 30 lat po wprowadzeniu jest dziś bardziej skuteczny niż kiedykolwiek. IP/09/1155, 1-3, Bruksela, 16 lipca 2009 r. Dostępny dnia 10 listopada 2014 r. DOI: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1155_pl.htm
 • [15] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31/1 z dnia 1 lutego 2002 r., str. 463-486).
 • [16] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (Dz. U. L 6/7 z dnia 11 stycznia 2011 r., str. 7-10).
 • [17] Stankiewicz D.: 2012. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF. Biuro Analiz Sejmowych, 11:1-6.
 • [18] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225 z późn.zm.).
 • [19] http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
 • [20] Zawadzki R.: 2014. Logistyka: Łańcuch dostaw - monitorowanie procesów i bezpieczeństwo żywności. Forum Mleczarskie Handel, 2 (63): 1-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a78f76a6-eb88-4bc9-bbf7-10a2688bdec1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.