PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 489 |
Tytuł artykułu

Wpływ deszczowania, gęstości sadzenia i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu ziemniaka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of sprinkling, planting density and differentiated mineral fertilization on potato yield and quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie plonowania ziemniaka w warunkach optymal­nego uwilgotnienia, zróżnicowanej gęstości sadzenia i różnych dawek nawożenia mineralnego. W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 1999-2001 przeprowadzonych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Samotwór Akademii Rolniczej we Wro­cławiu. Uzyskane wyniki badań wykazały, że nawodnienie spowodowało niewielki wzrost plonu ziemniaka od 2 do 5%. Szersza rozstawa rzędów 75 cm w porówna­niu do rozstawy 62,5 cm istotnie podniosła plonowanie średnio o 12% oraz powodowała korzystne zmiany w obsadzie i ilości bulw pod rośliną. Nawożenie mineralne zwiększało plonowanie, a największe plony otrzymano przy nawożeniu 317 kg NPK·ha⁻¹.
EN
The aim of the investigation was to determine the yield of potatoes under optimal watering conditions, dilferentiated planting density and various doses of mineral fertilisation. The paper presents the results of investigations performed in the years 1999-2001, in the Agricultural Experimental Station of the Agricultural Univer­sity of Wrocław at Samotwór. The results obtained showed that watering caused a little increase of potato yield, from 2 to 5%. A broader spacing of rows (75 cm), compared with 62.5 cm, significantly increased the yield by 12% on average, and induced positive changes in the population and number of tubers under a plant. Mineral fertilization increased yielding, and largest yields obtained at 317 kg NPK·ha⁻¹.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
489
Opis fizyczny
s.239-247,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Rolnicza Podstaw Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza Pl. Grunwaldzki 24
autor
 • Katedra Rolnicza Podstaw Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza Pl. Grunwaldzki 24
autor
 • Katedra Rolnicza Podstaw Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza Pl. Grunwaldzki 24
Bibliografia
 • Bombik A. 1998. Studia nad prognozowaniem plonów ziemniaka. Fragm. Agron. 3: 4-58.
 • Chmura K. 2001. Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania uprawy ziemniaka w południowo-zachodniej Polsce. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozprawy 410.
 • Dzieżyc J., Buniak W., Dmowski Z. 1986. Plony oraz efektywność opadów atmosferycznych i nawadniania zależnie od dawek potasu i azotu w uprawie buraka cukrowego i ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 284: 89-100.
 • Dzieżyc J., Dmowski Z., Nowak L., Panek K. 1987. Efekty i efektywność produkcyjna deszczowania roślin w uprawie polowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 326: 27-43. 8
 • Głuska A. 1994. Wpływ ilości i rozkładu opadów w głównych miesiącach wegetacji (VI-IX) na plon ziemniaka w zależności od terminu sadzenia i wczesności odmiany. Biul. Inst. Ziemniaka 44: 65-82.
 • Goc K., Roztropowicz S. 1986. Reakcja odmian ziemniaka na nawadnianie. Zeszil Probl. Post. Nauk Rol. 268: 647-662.
 • Langley A. 1997. Sygnalizacja potrzeb nawadniania ziemniaków. Mat. sem. „Tech­nologia uprawy ziemniaka przy rozstawie rzędów 75 cm. Prowadzenie plantacji nawadnianej" Jadwisin 18-19 VI 1997, Wyd. IHAR: 7-10.
 • Nowak L. 2001. Efekty deszczowania ziemniaków średnio wczesnych w rejonie Wro­cławia zależnie od ilości opadów. Fragm. Agron. 1: 68-75.
 • Rojek S., Chmura K. 1996. Nawadnianie deszczowniane i nawożenie mineralne jako czynnik kształtujący plony ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 438: 383-390. j
 • Roztropowicz S. 1986. Występowanie niedoboru w okresie wegetacji ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 268: 305-313.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a72c97c8-5d9e-42d3-b353-40b1c12ba5c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.