PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |
Tytuł artykułu

Variability and correlation of the wholesale and retail prices of apples on the Warsaw market in the years 2003–2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmienność i współzależność hurtowych i detalicznych cen jabłek na rynku warszawskim w latach 2003–2013
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Variability of apple prices on Warsaw market at three levels of the market chain – the producer price of industrial apples and the producer and retail prices of the dessert apples were investigated. In order to assess their mutual connections a comparative vertical and horizontal analysis of changes on the above mentioned markets was performed. The direction and dynamics of price changes were analysed as well as a year to year level of price variability and seasonal variations. What is more, their relations and the power of connection between them as well as the price effect on the shaping of export level were determined. The performed investigations will allow an assessment of the present situation of producers and point out the trends of action in order to keep the position of Poland as an important apple producer.
PL
W pracy badano zmiany i współzależność cen jabłek na rynku warszawskim na trzech poziomach łańcucha marketingowego – cen producenta jabłek przemysłowych, cen producenta i cen detalicznych jabłek deserowych. Aby ocenić ich wzajemne powiązania, dokonano pionowej i poziomej analizy porównawczej zmian w cenach jabłek na wspomnianych rynkach. Analizowano kierunek i dynamikę ich zmian, poziom ich zmienności z roku na rok, wahania sezonowe. Określono również siłę związku między nimi, a także wpływ poziomu cen na kształtowanie się poziomu eksportu na poszczególnych powyższych etapach dystrybucji. Przeprowadzone badania pozwolą na ocenę obecnej sytuacji i wskazanie kierunku działań dla utrzymania pozycji Polski jako liczącego się producenta jabłek.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
3
Opis fizyczny
p.117-126,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Section of Horticultural Economic, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Research Institute of Horticulture in Skierniewice, Skierniewice, Poland
Bibliografia
 • Apergis N., Rezitis A., 2003. Agricultural rice volatility spillover: the case of Greece. European Review of Agricultural Economicas 30(3), 389–406.
 • Bakucs Z., Falkowski J., Ferto I., 2012. What causes asymmetric price transmission in agro-food sector? Meta-analysis perspective. Paper presented at the 86 the Annual Conference of Agricultural Economic Society, University of Warwick, UK, 16-18 April 2012.
 • Jahae L., 2011. The future of the polish fruit industry. Mat. XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze „Prognoza wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach”, Limanowa, 95–98.
 • Just M., Śmiglak-Krajewska M., 2013. Pomiar zmienności cen na rynku ziarna roślin strączkowych uprawianych w Polsce oraz rynku śruty sojowej [Measurement of price volatility for the grain of legume plants grown in Poland and for the soy cake]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13(28), 1, 58–69.
 • Makosz E., 2010. Problemy jakości owoców w krajowym sadownictwie z uwzględnieniem środków pomocowych PROW na lata 2007-2013 [Quality fruit problems in domestic horticulture with taking into account support measures RDP 2007-2013] . Mat. Konf. „Jakość owoców. Wymagania prawa i rynkowa konieczność”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 11–16.
 • Makosz E., 2011. Wielkość zbiorów i opłacalność produkcji jabłek, gruszek, wiśni i czereśni [Volume of the harvest and the profi tability of apples, pears and cherries production]. Mat. XXXI Międzynarodowe Seminarium Sadownicze „Prognoza wielkości zbiorów, potrzeby i opłacalność produkcji owoców w kraju w najbliższych latach”, Limanowa, 37–49.
 • McLaughlin E.W., 2004. The dynamics of fresh and vegetable pricing in the supermarket channel. Preventive Medicine 39, 81–87.
 • Nosecka B., 2008. Aktualny stan rynku owoców i ich przetworów w Polsce (sezon 2007/08 i 2008/09) [The current state of fruit market and their products in Poland (season 2007/08 and 2008/09)]. Mat. Konf. „Rynek owoców w Polsce i na świecie, chwilowa dekoniunktura czy głęboki kryzys?”, ISiK w Skierniewicach, 5–24.
 • Nosecka B., Bugała A., Paszko D., Zaremba Ł., 2012. Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy [The situation on the the global market the selected of horticultural products and its impact on the Polish horticultural market]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 39.
 • Serra T., Gil J.M., Goodwin B.K., 2006. Local polynomial fi tting and spatial price relation-ships: price transmission in EU pork markets. European Review of Agricultural Economics 33, 415–418.
 • Sobczak W., Jabłońska L., Olewnicki D., 2013. Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce [The degree of fruit and vegetables producers’ organization in Poland]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13(28), 1, 119–127.
 • Szajner P., 2013. Wpływ zmienności światowych cen cukru na sytuację ekonomiczno-finansową sektora cukrowniczego [Impact of world sugar prices volatility on financial standing and economic performance of the sugar sector]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 13(28), 1, 137–145.
 • Świetlik K., 2008. Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004) [Food prices in the market transformation of the Polish economy (1994-2004)]. Studia i Monografi e, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Vavra P., Goodwin B., 2005. Analysis of price transmission along the food chain. OECD Food, Agriculture, and Fisheries Working Papers 3.
 • Wróblewska W., 2012. Zmienność cen na polskim rynku owoców w latach 2002-2011 [Price variability on the polish fruit market between 2002 and 2011]. Roczniki Naukowe SERiA XIV, 1, 556–560.
 • Wysokiński M., Jarzębowski S., 2013: Kształtowanie się cen mleka w gospodarstwach o różnym stopniu koncentracji produkcji [The development of milk proces in farms characterized by different level of production concentration]. Roczniki Naukowe SERiA XV, 1, 231–237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a720c49f-e19b-40f4-bda9-0815053f87a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.