PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 08[57] |
Tytuł artykułu

Charakterystyka produkcji zwierzęcej w świetle powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 r.

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Characteristics of animal husbandry according to common agricultural census from 2002 and 2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły w produkcji zwierzęcej między powszechnym spisem rolnym z 2002 a 2010 r. Analizę o charakterze porównawczym prowadzono między województwami oraz w układzie makroregionów. W badaniach skoncentrowano się na dwóch kierunkach produkcji zwierzęcej, a mianowicie chowie bydła i chowie trzody chlewnej, które stanowią ponad 80% wartości tej produkcji. W latach 2002-2010 zanotowano niewielki wzrost pogłowia bydła (4,1%), przy ogólnym spadku liczby krów o 7,5%. Chowem bydła zajmowało się 513,1 tyś. gospodarstw rolnych powyżej 1 ha, co przy ogólnej liczbie 1562,6 tyś. gospodarstw stanowiło 32,8%. Zmniejszenie liczby gospodarstw z chowem bydła skutkowało znaczącym wzrostem (o 43,6%) przeciętnej w kraju obsady bydła na 1 gospodarstwo prowadzące chów tego gatunku. Natomiast pogłowie trzody chlewnej w minionych ośmiu latach wykazało wyraźny regres, z 18,7 mln sztuk w 2002 r do 15,3 mln sztuk w 2010 r (o 18,3%). Liczba gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną wynosiła 387,4 tyś, co stanowiło 24,8% wszystkich gospodarstw rolnych powyżej 1 ha. Wpływ na sytuację w produkcji zwierzęcej miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i pojawienie się dopłat bezpośrednich, lecz w uzupełniających płatnościach obszarowych nie premiuje się rolnika od liczby posiadanych zwierząt, lecz areał posiadanych użytków zielonych.
EN
The paper presents changes that appeared in animal husbandry between common agricultural index in 2002 and 2010. The comparative analysis was made among provinces and in structure of macroregions. The research works were concentrated on two directions of animal husbandry – cattle breeding and pigs production which together made over 80% of total production value. In years 2002-2010 there was noticed slight increase of stock (4,1%) with total decrease of number of cows by 7,5%. Cattle breeding was carried in 613,1 thous farms with area over 1 ha, what comparing to total number 0f 1562,2 thous farms made 32,8%. Decrease of number of farms with stock made significant increase (43,6%) of amount of stock per 1 farm with such agricultural specialization. On the other hand, there was observed a significant recourse of number of live-stock in last eight years, from 18,7 mln units in 2002 to 15,3 mln units in 2010 (18,3%). The total amount of farms with pigs production was 387,4 thous what was 24,8% of all farms over 1 ha. The studies were focused on two directions of animal husbandry, that means cattle breeding and pigs production, which make over 80% value of whole production. Poland’s accession to the European Union and occurrence of direct payments in agriculture had influence on situation in animal husbandry but in additional area payments the farmer is not granted of number of possessed animals but of area of green arable land.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
 • Zakład Ekonomii Środowiska, Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
Bibliografia
 • Chmieliński P. Regionalne zróżnicowanie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce a efektywność wykorzystania środków wsparcia wspólnej polityki rolnej, IERiGŻ, Warszawa 2006
 • Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley and Sons Inc, New York 2000.
 • Kwotowa produkcja mleka, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa 2010.
 • Produkcja zwierzęca i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, GUS, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88.
 • Siarkowski Z., Maciejewski M., Energetyczne warunki rozwoju chowu trzody chlewnej w Polsce, UR, Lublin 2005.
 • Shucksmith M., Thomson K.J., Roberts D., The CAP and the Regions: the Territorial Impact of the Common Agricultural Policy. CABI Publishing, London 2005.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich, GUS, Warszawa 2003
 • Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, GUS, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a70d1849-fb27-4229-a2de-aaf183f60ff2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.