PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 494 |
Tytuł artykułu

Oddziaływanie nawożenia na kształtowanie się wskaźników jakościowych surowca tytoniu Wirginia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Porównano wpływ nawożenia podstawowego oraz pogłównego stosowania N, Cu i Mo na wielkość plonu, jakość surowca oraz wartość wskaźników jakościowych surowca. Oddziaływanie nawożenia zależało od warunków pogodowych i wielkości uzyskanego plonu. W obu latach badań nawożenie pogłówne generalnie zwiększało plony tytoniu, ale istotną ich zwyżkę spowodowała w 1994 r. większa dawka saletry amonowej oraz łączne nawożenie mniejszą dawką saletry amonowej i mikroelementami, a w 1995 r - mocznikiem lub mocznikiem i Cu. Pogłówne nawożenie azotem oraz łączne większą dawką saletry amonowej i Cu pogarszało jakość surowca. Przy wyższym plonie (1995 r.) tytoń nawożony Mo, Cu oraz łącznie saletrą amonową i mikroelementami miał najlepszą jakość. Zawartość nikotyny w liściach zmniejszała się po zastosowaniu nawożenia pogłównego, w większym stopniu pod wpływem saletry amonowej niż mocznika. Niższym plonom tytoniu (1994 r.) towarzyszyła większa wartość liczby cukrowej surowca z obiektów nawożonych pogłównie, zwłaszcza Cu oraz mniejszą dawką N i mikroelementami, a wskaźnika cukry : białko miał największą wartość po zastosowaniu Cu oraz mniejszej dawki N i Mo. Przy wyższych plonach (1995 r.) tytoń nawożony saletrą amonową, Cu lub Mo miał większą wartość liczby cukrowej, a wskaźnik cukry : białko zwiększał się tylko po zastosowaniu mocznika lub mocznika i Cu.
EN
Influence of essential fertilisation and top-dressing with N, Cu and Mo on yielding, quality of Virginia tobacco raw material and value of quality indexes was compared. This influence was dependent on weather conditions and height of obtained yield. Top-dressing in both years generally increased tobacco yield. Significantly higher yield in 1994 was observed after a larger dose of ammonium nitrate and a lower dose of ammonium nitrate and microelement application. In 1995 this response was observed after urea and joined urea and Cu fertilization. Top-dressing with nitrogen and higher dose of ammonium nitrate and Cu worsened the quality of raw material and value of quality indexes in relation to essential fertilization. In 1995 the best quality was obtained in raw material from objects with Mo, Cu and joined ammonium nitrate and microelements application. Nicotine content decreased as an effect of top-dressing, to a larger extend after ammonium nitrate than urea application. Lower tobacco yields (1994) were accompanied by a higher sugar number of raw material from top-dressed objects, particularly with Cu and lower N dose and microelements. Suganprotein index had the largest value after Cu and lower N dose and Mo application. Higher yields of tobacco (1995) fertilized with ammonium nitrate, Cu or Mo were accompanied by a larger sugar number value, and suganprotein index was increased only after urea and urea and Cu application.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
494
Opis fizyczny
s.541-550,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Comber R. 1981. The effect of water supply on the growth of Izmir, Palotina and Amarelinho tobaccos. Beitr. Tabakfor. Intern. 11(2): 99 - 105.
 • Chen L. H., Huang B. K. 1970. Effects od light intensity and duration on relationships among leaf area, fresh weight, and dry weight of tobacco leaves. Tob. Sci. 14: 58 - 62.
 • Collins W. K., Hawks S. N., Jr 1993. Principles of flue-cured tobacco production. N. C. State Univer., Raleigh: 301 ss.
 • Covarelli L. 1999. Effect of Nitrogen on the Photosynthetic Activity, Growth and Yield of Virginia Tobacco (Nicotiana tabacum L.). Beitr. zur Tabakfor. Intern. 18: 245 - 254.
 • Elliot J. M., Court W. A. 1978. The effects of applied nitrogen on certain properties of flue-cured tobacco and smoke characteristics of cigarettes. Tob. Sci. 22: 54 - 58.
 • Flower K. C. 1999. Agronomy and Physiology. Field Practices, in: Tobacco Production, Chemistrv and Technology, D. L. Davis & M. T. Nielsen, Blackwell Science UK: 76 - 103.
 • Ivanova N. N. 1973. Molybdenum in plant nutrition. Agrochimica 17(1-2): 96.
 • Jones J. L., Leslie R. G. 1986. Effects of boron, copper, and zinc on yield and quality of flue-cured tobacco. Tob. Sci. 30: 75 - 80.
 • Littlemore J., Ferguson K. H., von Nordheim J. 1987. Effect of application of nitrogen, copper and zinc on agronomic performance and element uptake by flue-cured tobacco in North Queensland. Queensl. J. Agric. Anim. Sci. 44: 133 - 142.
 • McCants C. B., Woltz W. G. 1967. Growth and mineral nutrition of tobacco. Adv. in Agron. 19: 211 - 265.
 • Obojski J., Strączyński S. 1995. Odczyn i zasobność gleb Polski w makro- i mikroelementy. IUNG Puławy: 40 ss.
 • Peedin G.F. 1999. Production practices. Flue-cured tobacco, w: Tobacco Production, Chemistry and Technology, D. L. Davis & M. T. Nielsen, Blackwell Science UK: 104 - 142.
 • PN-88/A-99004/05 Tytoń i wyroby tytoniowe - Badania chemiczne - Oznaczanie alkaloidów w tytoniu - metoda Kuhna spektrofotometryczna.
 • PN-85/A-99004/06 Tytoń i wyroby tytoniowe - Badania chemiczne - Oznaczanie zawartości azotu ogólnego i białkowego.
 • PN-88/A-99004/07 Tytoń i wyroby tytoniowe - Badania chemiczne - Oznaczanie zawartości węglowodanów redukujących rozpuszczalnych w wodzie.
 • Randaurov N. C. 1963. Azotnoje pitanje i formirovaitje kaczestva tabaka. Tabak, 1, 32 - 34.
 • Stocks G. R., Whitty E. B. 1994. Delayed topping effects on the yield, value and leaf chemical components of photoperiod-sensitive flue-cured tobacco. Tob. Sci. 38: 90 - 93.
 • Szmuk A. A. 1953. Chimija i tiechnologija tabaka. Moskwa.
 • Tso T. C. 1999. Seed to smoke, w: Tobacco Production, Chemistry and Technology, D. L. Davis & M. T. Nielsen, Blackwell Science UK: 1 - 31.
 • Wiśniowska-Kielian B. 2000. Zmiany składu chemicznego liści tytoniu i ich jakości pod wpływem nawożenia miedzią i molibdenem. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Ser. Rozprawy 262: 100 ss.
 • Wiśniowska-Kielian B., Kielian A. 1998. Possibility of flue-cured tobacco cultivation on heavier soils. Bibliotheca Fragm. Agron. 3: 212 - 218.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a70790d7-3ca8-45f6-8db6-c7d1a738fc8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.