PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 46 |
Tytuł artykułu

Laboratory assessment of the production value of the honeybees (Apis mellifera) with various genotypes

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Laboratoryjna ocena wartości produkcji pszczół miodnych o różnych genotypach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The object of the study was the assessment of the usefulness of laboratory cage tests in the estimation of honey yield and the parameters characterising the springtime colony development and the colony strength. Each experiment comprised 10 colonies representing three groups of honeybees: pure-bred Buckfast (Bcf), Caucasian queen x Carniolan drone hybrids (Cau x Car) and Norwegian queen x Caucasian drone hybrids (Nor x Cau). In the course of the experiments, laboratory cage tests were carried out with the aim of checking the foraging efficiency and life span of bees. The results of those tests were compared with the honey yield and the parameters characterizing springtime colony development. In the Bcf group no significant correlations were found between the average quantity of the foraged food per one cage, per one day of the test, and the honey yield. Such correlations were present in the Cau x Car group, and those traits were negatively correlated in the Nor x Car group. Only in the Bcf group were significant correlations found between the average quantity of the foraged food per one bee per one day of the test and the honey yield. The correlation coefficient was especially high in May, which may have resulted from the fact that it was in May that the bees were acquired for use in the experiments. Only negative correlations between food foraging and the honey yield were found in the Nor x Cau group under laboratory conditions. Negative correlation between the life span and the honey yield was found in the Nor x Cau group. Similar result was achieved in the Bcf group. In the Cau x Car group those traits were positively correlated. In all groups under assessment, the correlation coefficient between the life span and the brood area was positive at the second measurement and negative at the third. Positive values of the correlation coefficients at the third measurement of the brood area as opposed to their negative values at the second measurement may have resulted from the fact that the date of the third measurement was close to the date of collecting the bees for the experiments. Positive correlation between the colony strength at the last autumn inspection and the life span was found in all the groups. Unexpected negative correlation between the life span and the colony strength occurred in the Nor x Cau group in March. In the remaining groups, correlation coefficients were positive and significant. The conformity between the results of the laboratory tests, the real honey yield and the parameters characterizing the springtime colony development and the colony strength may be considerably influenced by the genotype/breed of the bees as well as by the date of collecting the bees for the laboratory test. Detailed explanation of that issue, however, requires further studies.
PL
Laboratoryjna ocena wartości produkcji pszczół miodnych o różnych genotypach. Celem pracy była ocena przydatności laboratoryjnych testów klatkowych do szacowania wydajności miodowej oraz parametrów charakteryzujących rozwój wiosenny i siłę rodzin. Do badań wykorzystano po 10 rodzin z trzech grup pszczół: czystorasowe pszczoły Buckfast (Bcf), mieszańce po matkach kaukaskich inseminowa-nych nasieniem trutni kraińskich (Cau x Car) oraz mieszańce po matkach linii norweska insemino-wanych nasieniem trutni kaukaskich (Nor x Cau). Przeprowadzono laboratoryjne testy klatkowe, w których sprawdzano efektywność pobierania pokarmu i długowieczność pszczół. Wyniki tych testów porównano z wydajnością miodową i parametrami charakteryzującymi rozwój wiosenny i siłę rodzin. W grupie Bcf nie stwierdzono istotnych korelacji między ilością pobranego pokarmu przypadającego średnio na jedną klatkę w jednym dniu testu a wydajnością miodową. Takie korelacje wystąpiły u Cau x Car, a Nor x Car, cechy te były skorelowane ujemnie. Tylko u Bcf stwierdzono istotne korelacje między ilością pobranego pokarmu przypadającąśrednio na jedną pszczołę w jednym dniu testu a wydajnością miodową. Współczynnik korelacji przyjął szczególnie wysoką wartość w maju, być może dlatego, że pszczoły do doświadczenia pozyskano właśnie w maju. U Nor x Cau stwierdzono wyłącznie ujemne zależności między pobieraniem pokarmu w warunkach laboratoryjnych a wydajnością miodową. W grupie Nor x Cau stwierdzono ujemną korelację między długowiecznością pszczół a wydajnością miodową. Podobnie było w przypadku Bcf. U Cau x Car cechy te były skorelowane dodatnio. Dla wszystkich ocenianych grup współczynniki korelacji między długowiecznością a powierzchnią czerwiu przy drugim pomiarze przyjmował wartości ujemne, a przy trzecim pomiarze dodatnie. Dodatnie współczynniki korelacji przy trzecim pomiarze czerwiu w odróżnieniu do ujemnych przy drugim mogą wynikać z tego, że termin trzeciego pomiaru był zbliżony do terminu pozyskania pszczół do testów laboratoryjnych. We wszystkich grupach stwierdzono dodatnią zależność między siłą rodzin w czasie ostatniego przeglądu jesiennego a długowiecznością. W grupie Nor x Cau zaskoczyły ujemne wartości współczynników korelacji między długowiecznością pszczół a siłą rodzin w marcu. W pozostałych grupach współczynniki korelacji przyjmowały wartości dodatnie i były istotne. Zgodność między wynikami testów laboratoryjnych a rzeczywistą wydajnością miodową oraz parametrami charakteryzującymi rozwój wiosenny i siłę rodzin może zależeć od genotypu/rasy pszczół a także terminu pozyskania pszczół do doświadczenia laboratoryjnego. Szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii wymaga jednak dalszych badań.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
46
Opis fizyczny
p.93-100,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • BÜCHLER R. 1998a: Erfahrungen mit der Buck­fastbiene I. Deutsches Bienen Journal, 6(4), 4-7.
 • BÜCHLER R. 1998b: Erfahrungen mit der Buck­fastbiene II. Deutsches Bienen Journal, 6(5), 19-22.
 • COLLINS A.M., RINDERER T.E., HARBO J. R., BROWN M.A. 1984: Heritabilities and correlation for several characters in the honey bee. Journal of Heredity, 75, 135-140.
 • KEPEŃA L. 1985: An attempt the laboratory test­ing of honey productivity. Pszczelnicze Zeszy­ty Naukowe, XXIX, 103-109.
 • KONOPACKA Z. 1999: Rasy pszczół w Polsce i ich użytkowanie. Pszczelarstwo, 4,5.
 • KULINCEVIC J.M., ROTHENBUHLER W.C. 1982: Selection for length of life in honeybee (Apis mellifera). Apidologie, 13(4), 347-352.
 • MAUL V, BIENEFELD K., VAN PRAAGH J., DUSTMANN J., STAEMMLER G., MAUTZ D. 1999: Einfluss von Buckfast und Carnica auf Verhaltenseigenschaften der Landbiene. Imker Freund, 3, 12-15.
 • MILNE CH.P. 1977: An Improved Laboratory Measurement of Hoarding Behaviour in the Honey Bee. American Bee Journal, 117(8), 502-507.
 • MILNE CH.P. 1980: Laboratory measurement of honey production in the honeybee. 1. A model for hoarding behaviour by caged workers. Jour­nal of Apicultural Research, 19, 122-126.
 • MILNE CH.P. 1985a: A heritability estimate of honey bee hoarding behaviour. Apidologie, 16(4), 413-420.
 • MILNE CH.P. 1985b: The need for using labora­tory testes in breeding honeybees for improved honey production. Journal of Apicultural Re­search, 24(4): 237-242.
 • OLSZEWSKI K., PALEOLOG J. 2005: Foraging and hoarding efficiency in Buckfast purebreds and Norwegian Black Bee (A. m. mellifera) hybrids Part 1. Annual honey yield versus re­sults of field flying cage and laboratory tests, Journal of Apicultural Science, 1(49), 45-53.
 • PALEOLOG J., OLSZEWSKI K. 2005: Foraging and hoarding efficiency in Buckfast purebreds and Norwegian Black Bee (A. m. mellifera) hy­brids Part 2. Comparison with the Caucasian bee hybrids under flying cage and laboratory test conditions, Journal of Apicultural Science, 1(49), 67-79.
 • PALEOLOG J. 1996: Specyfika pracy hodowla­nej w pszczelnictwie. Ocena wartości użytko­wej i hodowlanej cz. 1. Przegląd hodowlany, 4,24-26.
 • PALEOLOG J., FLIS W. 1999: Wpływ geno­typów i środowiska na zdolność pobierania wziątku u pszczoły miodnej w testach polo­wych i laboratoryjnych. Annales UMCS Sectio EE, XVII, 37, 199-206.
 • RINDERER T.E., SYLVESTER H.A. 1978: Varia­tion in response to Nosema apis, longevity, and hoarding behavior in a tree-mating population of the honey bee. Annals of the Entomological Society of America, 71, 372-374.
 • RUTTNER F. 1992: Naturgeschichte der Honig­bienen. Ehrenwirth Verlag, München.
 • SAS Institute 2000: SAS User’s Guide. SAS Institute Inc., Cary.
 • WOYKE J. 1984: Correlations and interactions between population, length of worker life and honey production by honeybees in temperate region. Journal of Apicultural Research, 23(3), 148-154.
 • WOYKE J. 1998: Zasady pracy hodowlanej. In; Pszczelnictwo pod red. J. Prabuckiego. Wy­dawnictwo „Albatros”, Szczecin.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a6ef605e-7187-4744-bc14-2144ff661ba2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.