PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 44 | 2 |
Tytuł artykułu

Changes in the fractional composition of organic matter in soil caused by long-term organic, mineral and mixed organic and mineral fertilization

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Zmiany składu frakcyjnego materii organicznej w glebie w warunkach długotrwałego nawożenia organicznego, mineralnego oraz organiczno-mineralnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Organic, mineral and combined organic and mineral fertilization systems have been compared in a static field experiment set up on brown soil in 1973. Each fertilization system caused an increase in the content of nitrogen and organic carbon in soil. Both in limed and unlimed soil, humic acids prevailed over fraction I fulvic acids, but soil liming caused an increase in the Ckh:Ckf ratio. Among the treatments receiving the natural fertilizers (FYM or slurry), in doses balanced in the amount of nitrogen introduced to soil, a higher percentage of humic acids in the total carbon content was found after manure fertilization (unlimed soil). In limed soil, this effect was achieved following slurry fertilization. Soil liming caused a large decrease in the share of fulvic acids to the total carbon content compared to unlimed soil. Liming depressed the share of low-molecular humic complexes and led to an increase in the contentof residue after extraction in soil.
PL
W statycznym doświadczeniu polowym założonym w 1973 r. na glebie brunatnej porównywano nawożenie organiczne, mineralne i organiczno-mineralne. Każdy typ nawożenia spowodował zwiększenie zawartości azotu i węgla organicznego w glebie. Na glebie wapnowanej, jak i niewapnowanej dominowały kwasy huminowe nad kwasami fulwowymi frakcji I, a wapnowanie gleby wpłynęło na zwiększenie stosunku węgla kwasów huminowych do fulwowych. W obrębie obiektów nawożonych nawozami naturalnymi, stosowanymi w dawkach zrównoważonych ilością wprowadzanego do gleby azotu, większy procentowy udział kwasów huminowych w ogólnej zawartości węgla organicznego stwierdzono po nawożeniu obornikiem niż gnojowicą (gleba nie wapnowana). W glebie wapnowanej taki efekt uzyskano po zastosowaniu gnojowicy. Wapnowanie gleby wpłynęło na znaczne obniżenie udziału kwasów fulwowych w stosunku do C-ogółem w porównaniu z glebą nie wapnowaną. Wapnowanie gleby zmniejszyło udział niskocząsteczkowych połączeń próchnicznych i spowodowało wzrost udziału pozostałości poekstrakcyjnej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
44
Numer
2
Opis fizyczny
p.105-116,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łodzki 4, 10-727 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Warmia and Mazury, Plac Łodzki 4, 10-727 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • [1] B ł a s z c z y k W. H.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 69, 1993.
 • [2] De l s chen T.: Plant Soil, 213, 43, 1999.
 • [3] Dor ado J . , Zanc ada M. C. , Almendros G. , Lope z -Fund C.: J. Plant Nutr. Soil Sci., 166(1), 31, 2003.
 • [4] Dz i adowi e c H. , Gone t S.S. : Przewodnik metodyczny do badań materii organicznej. Warszawa, 1999.
 • [5] Fl i s -Buj ak M. , Kuś J . , Łukowska G.: Zesz. Prob. Post. Nauk Roln., 493, 599, 2003.
 • [6] Gone t S.S.: Problemy ochrony zasobów materii organicznej gleb – uwarunkowania i rekomendacje. In: Metody badań substancji humusowych ekosystemów, wodnych i lądowych (Ed. D. Gołębiowska). Akademia Rolnicza, Szczecin, 2004.
 • [7] Gone t S.S.: Nawozy i Nawożenie, 4, 29, 111, 2006.
 • [8] Goya l S. , Chande r K. , Mundr a M.C. , Kapoor K.K.: Biol. Fertil. Soils, 29, 196, 1999.
 • [9] Habibovna I Smagi lova N. , Kör s chens M.: Arch. Agron. Soil Sci., 49, 141, 2003.
 • [10] Kaur K. , Kapoor K.K. , Gupt a A.P. : J. Plant. Nutr. Soil Sci., 168, 117, 2005.
 • [11] Kondr a towi c z -Ma c i e j ewska K. : Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520, 629, 2007.
 • [12] Lapa V.V. , Se r aya T.M. , Boga tyr eva E.N. , Bi ryukova O.M. : Eurasian Soil Sci., 44, 100, 2011.
 • [13] Me r c ik S. , St ępi eń W.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520, 151, 2007.
 • [14] Mur awska B. , Spycha j -Fabi s i ak E. , Andr z e j ewski J .: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 63, 1993.
 • [15] Na z a rki ewi c z M. , Kaniuc z ak J .: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 520, 647, 2007.
 • [16] Ndayegamiye A. , Côt é D.: Can. J. Soil Sci., 69, 39, 1989.
 • [17] Pa s tus zko A. : Ochr. Środ. i Zas. Nat., 30, 83, 2007.
 • [18] Puła J . , Łabz a T.: Ann. UMCS, Sec. E, 59(4), 1513, 2004.
 • [19] Roche t t e P. , Ange r s D.A. , Côt é D.: Soil Sci. Soc. Am. J., 64, 1389, 2000.
 • [20] Sąde j W.: Nawozy Organiczne, 1, 283, 1992.
 • [21] St rąc zyńska S.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 37, 1993.
 • [22] St rąc zyńska S.: Pol. J. Soil Sci., 31, 2, 43, 1998.
 • [23] Sz ewc zyk M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 43, 1993.
 • [24] Szomba thová N. , Dębska B. , La cko-Ba r tošová M. , Zauj e c A. , Gone t S.S.: Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 37, 2004.
 • [25] Yang Z. , Singh B.R. , Si t aul a B.K.: Nutrient Cycling in Agrosystems, 70(2), 161, 2004.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a6d0adeb-a64f-4746-8568-8cd2486fce63
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.