PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 8 |
Tytuł artykułu

Dynamika zmian w chowie i hodowli krów a wielkość obszarowa gospodarstw rolnych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Changes in cows farming and breeding in respect of agricultural holdings' farming area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wraz z rozwojem procesu koncentracji i specjalizacji gospodarstw rolnych, chów krów przesuwa się coraz bardziej do gospodarstw z wyższych grup obszarowych. W Polsce zmiany w tym zakresie w I połowie lat 90. XX wieku zostały bardzo silnie zdeformowane przez przemiany systemowe, a przede wszystkim gwałtowne pogorszenie rentowności produkcji mleka oraz likwidację pgr i osłabienie rsp. Natomiast w latach 1996-2007, przy zmniejszeniu się prawie o połowę liczby gospodarstw utrzymujących krowy, malała tylko liczba gospodarstw utrzymujących do 9 krów, a zdecydowanie rosła liczba gospodarstw utrzymujących 10 i więcej krów, przy tym najszybciej utrzymujących 20 do 50 krów. Jednak dynamika tego procesu w Polsce była znacznie niższa niż w krajach UE-15, np. w Danii. Pod tym względem rolnictwo polskie znajduje się na zdecydowanie niższym poziomie niż rolnictwo duńskie, a dystans w tym zakresie i tak już bardzo wysoki wciąż rośnie. Zaawansowanie procesu koncentracji chowu krów i możliwości jego kontynuacji są bardzo silnie zróżnicowane regionalnie. Przesuwanie się progu rentowności produkcji mleka w kierunku coraz większej liczebności stada krów będzie wymuszało kontynuację procesu koncentracji i specjalizacji w chowie i hodowli krów.
EN
Along with concentration and specialization of agricultural holdings, cows' farming moves towards holdings operating on larger agricultural area. In Poland such development in early 1990. was highly distorted by structural changes, especially by sharp deterioration of milk production profitability and also as a result of statefarms shutdown and agricultural cooperatives diminution. Total number of agricultural holdings farming cows has diminished nearly by a half during 1996-2007. But it was only number of holdings with 9 cows or less which was falling. Number of holdings with 10 cows or more was sharply raising, with holdings with 20 to 50 cows raising at the fastest pace. However dynamics of that process in Poland was significantly lower than in EU-15 countries, e.g. in Denmark. In such respect Polish agriculture is still underdeveloped in comparison to Danish agriculture, and gap between them is still widening. Progress of cows farming concentration and further possibilities are highly regionally differentiated. Movement of milk production break-even point towards larger cows 'herds will force concentration and specialization processes in cows farming and breeding.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
8
Opis fizyczny
s.52-61,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, Szkoła Główna Handlowa, ul.Madalińskiego 6/8, 02-554 Warszawa
Bibliografia
  • Parzonko A. 2010: Rozwój czy zaniechanie produkcji w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych - rozważania modelowe. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 97, z. 4.
  • Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2009-2010 (wyniki rachunku symulacyjnego)2011: IERiGŻ-РЮ, Warszawa.
  • Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa. 1986-1990, 1992: GUS, Warszawa, s.235.
  • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i zwierzęta gospodarskie. Wyniki Spisu Rolniczego. 1992: GUS, Warszawa.
  • Zalewski A 2000: Gospodarka mleczarska a rynek. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a6c59ee0-89ee-41c9-b469-cfeb7361f7b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.