PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 4 |
Tytuł artykułu

The occurrence of Plasmodiophora brassicae in agricultural soils in Wielkopolska region, in 2011–2012

Warianty tytułu
PL
Występowanie Plasmodiophora brassicae w glebach z uprawami roślin rolniczych w Wielkopolsce, w latach 2011–2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pierwotniak Plasmodiophora brassicae wywołujący kiłę kapusty stanowi zagrożenie w uprawach kapustowatych roślin warzywnych i rzepaku w Polsce. Dotychczas występowanie P. brassicae wykazano w próbach porażonych roślin i w glebie z pól, na których stwierdzono objawy kiły kapusty na roślinach uprawnych lub chwastach z rodziny kapustowatych. Celem pracy było określenie nasilenia występowania patogena w losowo pobranych próbach gleb rolniczych w Wielkopolsce. Próby gleby pobrano ze 196 pól z terenu wszystkich powiatów wiejskich (31) i miejskich (4) województwa wielkopolskiego. Występowanie pierwotniaka badano przy pomocy biotestu na roślinach podatnego genotypu Brassica rapa ssp. pekinensis oraz na roślinach rzepaku ozimego, podatnej na tego patogena odmiany Monolit. W większości prób gleby nie wykryto sprawcy w ilości wystarczającej do wywołania objawów choroby u podatnych roślin kapustowatych. Patogena nie wykryto w żadnej glebie spośród gmin miejskich, natomiast jego obecność stwierdzono na polach ośmiu powiatów wiejskich (25,8%). Dla Wielkopolski wykreślono aktualną mapę z zaznaczonymi powiatami, w których stwierdzono P. brassicae w losowo pobieranych próbach gleby z uprawami rolniczymi. Stwierdzono, iż pierwotniak P. brassicae występuje, choć nieczęsto spotykany jest w glebach rolniczych w Wielkopolsce. Działania o charakterze prewencyjnym mogą w znacznym stopniu ograniczyć dalsze rozpowszechnianie się tego groźnego patogena.
EN
The protozoan pathogen Plasmodiophora brassicae – responsible for clubroot, is a considerable threat to cruciferous vegetables and oilseed rape in Poland. So far, the occurrence of P. brassicae has been shown in plants and soil obtained from fields, where clubroot was found on crop or weed plants belonging to Brassicaceae family. The aim of this study was to evaluate the occurrence of the pathogen in randomly collected samples of agricultural soils in Wielkopolska province (central-west Poland) in 2011–2012. Soil samples were obtained from 196 fields, encompassing 31 rural and 4 urban counties of Wielkopolskie voivodeship (province). The presence of the pathogen was examined by bioassay on plants of a susceptible genotype of Brassica rapa ssp. pekinensis and a susceptible variety of oilseed rape. In most cases, the soil sample was free from pathogen quantities sufficient to cause symptoms of clubroot on susceptible cruciferous plants. The pathogen was not detected in any soil of municipal counties of Wielkopolska, but they were found in eight rural counties (25.8%). A map of Wielkopolska with the present occurrence of the pathogen in randomly selected samples of agricultural soils in 2011–2012 has been drawn. Based on our monitoring it can be concluded that P. brassicae is currently present, but not widely spread in agricultural soils of Wielkopolska. The actions of a preventive character can significantly reduce the further spread of this damaging pathogen.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
4
Opis fizyczny
s.775-778,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Agrios G.N. 2005. Plant Pathology. 5th ed. Elsevier Academic Press, Inc. San Diego, USA, 922 pp.
 • Canadian Food Inspection Agency. 2007. Containment Standards for Facilities Handling Plant Pests, 1st ed. Biohazard Containment and Safety Science Branch, CFIA. http://www.inspection.gc.ca/english/sci/bio/plaveg/placone.pdf. Accessed: 31.07.2013.
 • Diederichsen E., Beckmann J., Schondelmeier J., Dreyer F. 2006. Genetics of clubroot resistance in Brassica napus 'Mendel'. Acta Hort. 706: 307–311.
 • Dixon G. 2009. The occurrence and economic impact of Plasmodiophora brassicae and clubroot disease. J. Plant Growth Regul. 28: 194–202.
 • Dokken F.L., Bouchard A.J., Ippolito J., Peng G., Strelkov S.E., Kirkham L., Kutcher H.R. 2010. Detection of Plasmodiophora brassicae in Saskatchewan. Can. Plant Dis. Surv. 90, p. 126.
 • Dokken-Bouchard F., Vakulabharanam V., Phelps S., Northover P., Jurke C., Peng G., Gossen B. 2013. Recommendations for managing clubroot risks associated with field research. Saskatchewan Clubroot Initiative. http://canolacouncil.org/media/533217/Revised%20Clubroot%20Research%20 Guidelines.pdf. Accessed: 31.07.2013.
 • Gossen B.D., McDonald M.R., Hwang S.F., Strelkov S.E., Peng G. 2013. A comparison of clubroot development and management on canola and Brassica vegetables. Can. J. Plant Pathol. 35 (2): 175–191.
 • Jajor E., Korbas M., Budka A. 2009. Ograniczanie kiły kapusty (Plasmodiophora brassicae) w rzepaku ozimym przy użyciu tiofanatu metylu. [Reduction of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on winter oilseed rape using methyl tiophanate]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1268–1272.
 • Jajor E., Korbas M., Kozłowski J., Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Walczak F., Węgorek P. 2008. Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 153 ss.
 • Konieczny W. 2012. Kiła opanowała 250 tys. hektarów. Farmer 5: 38–42.
 • Korbas M., Jajor E. 2013. Kiła kapusty – narastający problem w uprawie rzepaku. Materiały informacyjne. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, Syngenta, Warszawa, 15 ss.
 • Korbas M., Jajor E., Budka A. 2009. Clubroot (Plasmodiophora brassicae) – a threat for oilseed rape. J. Plant Prot. Res. 49 (4): 463–468.
 • Kryczyński S., Weber Z. (red.). 2011. Fitopatologia. T. 2. Choroby roślin uprawnych. PWRiL, Poznań, 464 ss.
 • Kurowski T.P., Majchrzak B., Jaźwińska E., Wysocka U. 2008. Skuteczność fungicydu zawierającego fluazynam w ochronie rzepaku przed kiłą kapusty (Plasmodiophora brassicae Woronin). [Effectiveness of a fungicide containing fluazinam for the protection of winter rape against clubroot (Plasmodiophora brassicae Woronin)]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 893–895.
 • Lüders W., Abel S., Friedt W., Kopahnke D., Ordon F. 2011. Auftreten von Plasmodiophora brassicae als Erreger der Kohlhernie im Winterrapsanbau in Europa sowie Identifizierung, Charakterisierung und molekulare Kartierung neuer Kohlhernieresistenzgene aus genetischen Ressourcen Drittes Nachwuchswissenschaftlerforum, 23–25 November 2010 in Quedlinburg. Julius-Kuhn-Archiv 430: 40–43.
 • Pageau D., Lajeunesse J., Lafond J. 2006. Impact of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on the yield and quality of canola. Can. J. Plant Pathol. 28 (1): 137–143.
 • Rimmer S.R., Shattuck V.I., Buchwaldt I. 2007. Compendium of Brassica Diseases. The APS, St. Paul, MN, 117 pp.
 • Robak J. 1991. Zmienność patotypów Plasmodiophora brassicae Wor. występujących w Polsce i ich patogeniczność w stosunku do odmian i linii hodowlanych Brassica oleracea. Praca habilitacyjna. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 6, 59 ss.
 • Robak J., Gidelska A. 2009. Epidemiologia i nowe możliwości zwalczania Plasmodiophora brassicae – sprawcy kiły kapusty na roślinach kapustowatych w Polsce. [Epidemiology and new possibility of control of Plasmodiophora brassicae causal agent of clubroot of cruciferous crops in Poland]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 268–274.
 • Strelkov S.E., Manolii V.P., Howard R.J., Rennie D.C., Hwang S.F., Manolii A.V., Liu J., Cao T., Xiao Q. 2009. Incidence of clubroot on canola in central Alberta in 2008. Can. Plant Dis. Surv. 89: 110–112.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a691e545-15f1-459c-8b91-3af320977280
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.