PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Przestrzenne ograniczenia w rolniczym użytkowaniu obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Spatial limitations of agricultural use of rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W Polsce produkcja rolna prowadzona jest na prawie 60% powierzchni kraju. Znaczna część tej działalności ma miejsce na terenach objętych różnymi formami ochrony lub wykazującymi niekorzystne warunki dla produkcji rolniczej. Stwarza to szereg ograniczeń dla intensyfikacji rolnictwa. Ograniczenia te posiadają różny charakter i różny stopień „dolegliwości" dla rolnika. Ponadto bardzo często utrudnienia różnego typu nakładają się w danym obszarze. Celem pracy było przedstawienie przestrzennego rozkładu tych ograniczeń przy zastosowaniu narzędzi GIS. Analiza wykazała, że najtrudniejsze warunki gospodarowania (ponad 80% gruntów rolnych województwa leży w obszarach o utrudnionej produkcji rolnej) napotyka rolnictwo w województwie podkarpackim, lubelskim oraz w małopolskim. Najmniej niekorzystne warunki, około 53% powierzchni gruntów rolnych w obszarach o utrudnionej produkcji rolnej, są w województwie kujawsko-pomorskim.
EN
The agricultural production in Poland carried out on almost 60% of the country. Much of this activity takes place in areas which are protected by law or the ones which display adverse natural conditions for agricultural production. This creates a number of restrictions for agricultural intensification. These limitations have a different character and different degree of “discomfort” for the farmer. Moreover, very often difficulties of various types overlap in a particular area. The purpose of this study was to present the spatial distribution of these limitations by using GIS tools. The most advers conditions for farming management (over 80% of agricultural land of voivodeship is located on areas were agricultural production is difficult) the agriculture meets in podkarpackie, lubelskie and małopolskie voivodeship. The least of the impacted agricultural areas, about 53%, is located in kujawsko-pomorskie voivodeship.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.141-151,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al.Hrabska 3, 05-090 Raszyn
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al.Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Bibliografia
  • Corine Land Cover 2006 (CLC 2006) http://clc.gios.gov.pl/index.php?IdCss=0&IdStr=1228813535
  • European Common Database on Nationally Designated Areas (National – CDDA), European Environmental Agency, 2008, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationallydesignated-areas-national-cdda-3
  • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
  • Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
  • Kleczkowski A. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1 : 500 000, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1990.
  • Piórkowski H. i in., System Informacji Przestrzennej o Mokradłach „GIS-Mokradła”, IMUZ Falenty, 2006, http://www.gis-mokradla.info/html/index.php?page=udostepnianieSRTM 90m Digital Elevation Data, Server CGIAR-CSI, Consortium for Spatial Information, USA, http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a68ae62a-4f06-4560-ae1c-3a09dc1bc179
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.