PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 3/1 |
Tytuł artykułu

Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Cikowice-Bochnia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of motorway section under construction between the towns of Cikowice and Bochnia on arable land
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowana uproszczona metoda szacowania oddziaływania budowy autostrady na grunty rolne pozwala na określenie wszystkich strat związanych z wymienionymi kierunkami tego oddziaływania. Podstawą do ustalenia rozpatrywanych strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenie dróg dojazdowych do gruntów wzdłuż osi projektowanej autostrady. Przyjętą miarą wielokierunkowego oddziaływania autostrady na grunty rolne jest pewna odmiana wartości gruntów, przy której określaniu uwzględniono jedynie zróżnicowanie ich przydatności do produkcji rolniczej. Wartość ta jest więc w istocie miernikiem waloryzacji przydatności gruntów do produkcji rolniczej. Przyjętym miernikiem oddziaływania autostrady nie jest więc wartość rynkowa, a wielkości te będą zbliżone do siebie jedynie w rejonach typowo rolniczych, gdzie głównymi atrybutami kształtującymi cenę gruntów są ich możliwości produkcyjne. Opracowana metoda szacowania wpływu autostrady na grunty rolne zostanie przedstawiona na przykładzie projektowanego odcinka autostrady A-4 długości około 7 km przebiegającego między Cikowicami a Bochnią. Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obniżenie wartości gruntów rolnych wynoszące 2468 jednostki zbożowej. Przejmowanie gruntów pod budowę autostrady oraz toksyczne jej oddziaływanie obejmuje około 80% całkowitej utraty wartości gruntów rolnych. Pozostałe 20% utraty wartości gruntów wiąże się z przyrostem transportu i pogorszeniem rozłogu działek.
EN
This paper presents a simplified method of assessing the impact of a motorway under construction on arable lands. The method developed makes it possible to determine all the losses resulting from and connected with the indicated problems of the motor-way impact. A basis for the determination of losses studied is the analysis of variations in land use, soil quality classes, and in the layout of agricultural roads along the axis of the designed motorway. It is assumed a measure of the multilateral impact of motorway on arable lands; this measure is a specific variant of lands value. The specificity of this value variant lies in the fact that while determining it, only the variation in the usefulness to agricultural production is assessed. Therefore, it is a measure to valuate arable land usefulness in the agricultural production. Thus, this assumed measure of the motorway impact is not a market value. The estimated land value will be close to its market value only in typical agricultural regions where the key parameter to mould the land price is production potential of such lands. The presented method of assessing the motorway impact on arable land is exemplified by a section of ‘A-4’ motorway; this section is about 7 km long, it runs between two towns: Cikowice and Bochnia. One kilometre of the motorway constructed will result in the decrease of the arable land value by 2468 corn units. The value of arable land will decrease by around 80% in total owing to taking over lands for the construction of motorway, and because of the toxic impact of the motorway on soils. The remaining 20% of losses in the land value results from the increase in the transport and from the deteriorated spatial arrangement of plots.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/1
Opis fizyczny
s.71-82,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
  • Anleitung fur die Schatzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes. Bundesamt fur Justiz, 1996.
  • Bacior St. Referat na temat: „Uproszczony szacunek oddziaływania autostrady na wartość gruntów rolnych” wygłoszony na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk – Sprawozdanie z posiedzeń komisji naukowych, tom XLIV/1, wydawnictwo i drukarnia „SECESJA” Kraków 2001, s. 183–185.
  • Bacior S., Harasimowicz S. Ocena wpływu autostrady na zmniejszenie możliwości produkcyjnych gruntów rolnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa z. 72, 365, 2000, s. 293–297.
  • Bacior S., Harasimowicz S. Oddziaływanie autostrady na przydatność rolniczą gruntów i ich wartość na przykładzie odcinka autostrady A-4 między Brzeskiem a Tarnowem. Międzynarodowa konferencja nt: Geodezja, kartografia i aerofotogrametria. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej. Lwów, z. 66, 2005, s. 9–19.
  • Curzydło R. Drogi i autostrady a skażenia motoryzacyjne. Aura 5, 1994.
  • Harasimowicz S. Ocena oddziaływania autostrady na grunty rolne. Przegląd Geodezyjny nr 6, 1998, s. 6–12.
  • Harasimowicz S. Oddziaływanie autostrady na odległości gruntów od siedlisk. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Geodezja, z. 16, 1997.
  • Sapuła K. Wpływ autostrady A-4 na produkcyjną przydatność gruntów rolnych na przykładzie odcinka Cikowice–Bochnia – Praca magisterska wykonana w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej w Krakowie (promotor pracy Bacior Stanisław) 2005.
  • Wilkowski W. Wielokryterialna metoda oceny wpływu autostrady na gospodarstwa rolne. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, z. 33, 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a67f95da-8753-4c41-868e-f72bbc51a2a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.