PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 53 | 2 |
Tytuł artykułu

Long term data on the amphibians of Wrocław

Warianty tytułu
PL
Płazy Wrocławia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents information about the amphibian species in Wrocław - frequency of their occurrence as well as number of individuals in water bodies. For the study 31 sites were selected. Only in two sites no amphibians were found. On the rest of the sites in total 11 amphibian taxons were present -Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus, water frogs from the Rana esculenta complex (both a species Rana lessonae and a hybrid Rana kl. esculenta), Rana temporaria and Rana arvalis. The most numerous were water frogs (occurred on 90.3% of all sites), Bufo bufo (48.4% sites), Bombina bombina and Rana temporaria (both species on 45.2% sites). The rarest species were Triturus cristatus (16.1 % sites) and Pelobates fuscus (9.7% sites). In Wrocław amphibians are the most abundant in ponds located within river valleys. There are 10 species there (on the average 4.44 species per pond), with Bombina bombina and water frogs being the most numerous. Second amphibian-friendly environment are sites within the city forests, having 8 species (on the average 5.22 species). Water frogs, Rana temporaria and Rana arvalis were most common here, and Triturus cristatus and Triturus vulgaris occurred mostly in this category. The lowest frequency was observed in the city center (on the average 0.66 species), with one site without any amphibians, and with only water frogs in the remaining two sites. After a pond reconstruction populations of Triturus vulgaris and Bufo bufo disappeared, and the number of Bufo viridis increased. For three sites the changes in amphibian species assemblages in consecutive years of observations are provided. In two sites the trend of maintaining the same species composition was observed, and on third site the composition changed due to the pond reconstruction (T. vulgaris and B. bufo substituted by B. viridis).
PL
Do badań wybrano 31 stanowisk we Wrocławiu. Podzielono je pod względem rodzaju otoczenia na 6 kategorii - centrum miasta, niska rozproszona zabudowa, parki miejskie, lasy miejskie, tereny otwarte, i doliny rzeczne. Tylko na 2 stanowiskach nie stwierdzono występowania płazów. Na pozostałych 28 stanowiskach znaleziono 11 gatunków płazów: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, kumak nizinny Bombina bombina, ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, żaby zielone kompleksu Rana esculent a (gatunek żaba jeziorko wa Rana lessonae i mieszaniec żaba wodna Rana esculenta), żaba trawna Rana temporaria oraz żaba moczarowa Rana arvalis. Najbardziej licznie występowały żaby zielone (na 90,3% wszystkich stanowisk), ropucha szara (48,4% stanowisk), kumak nizinny i żaba trawna (oba gatunki na 45,2% stanowisk). Najrzadziej występowały: traszka grzebieniasta (16,1% stanowisk) oraz grzebiuszka ziemna (9,7% stanowisk). We Wrocławiu płazy są najbardziej liczne na stanowiskach w obrębie dolin rzecznych. Występuje tam 10 gatunków (średnio 4,44 gatunku na stanowisko), głównie kumak nizinny i żaby zielone. Drugą pod względem liczebności płazów kategorią są stanowiska w lasach miejskich - znaleziono tu 8 gatunków (średnio 5,22 gatunków na stanowisko), przeważały żaby zielone, żaba trawna i żaba moczarowa. Traszka grzebieniasta i zwyczajna występowały głównie na tych obszarach. Na trzecim miejscu znajdują się stanowiska zlokalizowane na obszarach otwartych, występuje tu 7 gatunków (średnio 5,33 gatunków na stanowisko). Najliczniejsze są: żaby zielone i brunatne, oraz rzekotka drzewna. Czwartą kategorią jest niska, rozproszona zabudowa, na należących do niej stanowiskach znaleziono 6 gatunków (średnio 4,0 gatunki na stanowisko), najliczniej występowały tutaj żaby zielone i ropucha szara. Kolejna, piąta kategoria to stanowiska w obrębie parków miejskich, gdzie występuje 5 gatunków (średnio 2,0 gatunki na stanowisko). Najbardziej liczne były żaby zielone i ropuchy zielone, zaś na jednym stanowisku w ogóle nie stwierdzono występowania płazów. Najgorszą sytuację zaobserwowano w obrębie centrum miasta (średnio 0,66 gatunku na stanowisko), gdzie na jednym stanowisku nie stwierdzono występowania płazów, a na pozostałych dwóch występowały tylko żaby zielone. Dla trzech stanowisk istnieją dane długoterminowe. Na dwóch stanowiskach skład gatunkowy i liczebność płazów nie zmieniały się z biegiem lat, na trzecim natomiast traszka zwyczajna i ropucha szara zostały zastąpione przez ropuchę zieloną, co było spowodowane przebudową stawu.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
2
Opis fizyczny
p.195-212,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Laboratory of Biology and Conservation of Vertebrates, Institute of Zoology, University of Wroclaw, Sienkiewicza 21, 50–335 Wroclaw, Poland
 • Laboratory of Biology and Conservation of Vertebrates, Institute of Zoology, University of Wroclaw, Sienkiewicza 21, 50–335 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Adamski A., Bartmańska J., Błachuta J., Borowiec L., Czapulak A., Drazny Т., Górka W., Pawłowska-Indyk A., Indyk F., Jabłońska S., Jabłoński A., Kania J., Karnas L., Kokurewicz Т., Lontkowski J., Orłowska В., Paszkiewicz R., Pomorski R., Ranoszek E., Stajszczyk M., Skarżyński D., Srzednicki A., Stawarczyk Т., Szkudlarek R., Witkowski A. & Witkowski J. 1993. Inwentaryzacja przyrodnicza woj. wrocławskiego. Muzeum Przyrodnicze i Instytut Zoologiczny UWr. [manuscript]
 • Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J. & Goszczyński J. 1978. Synurbization processes in an urban population of Apodemus agrarius. I. Characteristics of population in urbanization gradient. Acta theriologica 23: 341-358.
 • Babińska-Werka J., Gliwicz J. & Goszczyński J. 1979. Synurbization processes in an urban population of Apodemus agrarius. II. Habitats of the Striped Field Mouse in town. Acta theriologica 26: 405^15.
 • Berger L. 2000. Płazy i gady Polski - Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, 146 pp.
 • Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (eastern Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 21-37. [In Polish with English summary]
 • Cichocki Z. (ed.). 2006. Środowisko Wrocławia. Informator 2006. Instytut Ochrony Środowiska, Wrocław, 212 pp.
 • Głowaciński Z. & Rafiński J. (eds). 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary]
 • Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary]
 • Heyer R. W., Donnely M. A., McDiarmid R. W., Hayek L. A. C. & Foster M. S. (eds). 1994. Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press, 384 pp.
 • Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Vol. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 384 pp.
 • Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wrocław, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 65-80. [In Polish with English summary]
 • Landscape Parks Of Lower Silesia. Internet service.http://www.dzpk.pl.
 • Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257.
 • Municipality Of Wrocław. Internet service, http://www.wroclaw.pl.
 • Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski К. & Dulisz В. 2008. Płazy i gady Olsztyna. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds), Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, pp. 151-167. Wydawnictwo SAR „Pomorze", Bydgoszcz,
 • Ogielska M. & Kierzkowski P. 2003. Zasoby faunistyczne. Gady i płazy. In: Drapella-Hermansdorfer A. (ed.), Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego, pp. 124—126. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 324 pp.
 • Oldham R. S., Keeble J., Swan M. J. S., Jeffcote M. 2000. Evaluating the suitability of habitat for the great crested newt (Triturus cristatus). Herpetological Journal 10: 143-155
 • Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin, 557 pp.
 • Siwak P. & Chętnicki W. 2002. Plazy Białegostoku. In: Zamachowski W. (ed.), Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VI Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 24—26.06.2002, Kraków, pp. 101-105. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 170 pp.
 • Smolnicki K., Nawara Z., Sendecki P., Szykasiuk M., Jezierski R. 2005. Inwentaryzacja starorzeczy, nieużytków wodnych, oczek i zbiorników wodnych na terenie Wrocławia. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław. 233 pp. [manuscript]
 • Smolnicki К. & Szykasiuk M. (eds). 2002. Środowisko Wrocławia. Informator 2002. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, 223 pp.
 • Statistical Yearbook of Wrocław 2006. Urząd statystyczny we Wrocławiu. 369 pp.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a6362115-5eea-4918-81eb-0e6db8772ea2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.