PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 63 | 3 |
Tytuł artykułu

Możliwości i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
EN
Possibilities and limitations of making use of crowdsourcing by local government units
RU
Vozmozhnosti i ogranichenija ispol'zovanija kraudsorsinga edinicami mestnogo samoupravlenija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Crowdsourcing definiowany jest jako akt w działalności organizacji, polegający na wydzieleniu pewnych funkcji, wykonywanych tradycyjnie przez pracowników, i ich outsourcing do bliżej niezdefiniowanej, dużej grupy osób, w formie otwartego zaproszenia. Crowdsourcing przyczynia się do rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysowego, poszerzania oferty organizacji, kreowania wizerunku organizacji, usprawniania komunikacji z otoczeniem, optymalizacji kosztów działalności organizacji. Umożliwia także dostęp do zasobów wiedzy i kreatywności. Najczęściej wykorzystywany jest przez organizacje komercyjne, jednak od kilku lat dostrzega się, że jednostki samorządu terytorialnego sięgają po pomysły i wiedzę społeczności wirtualnych. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości i ograniczeń wykorzystywania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zastosowania w działaniach tych jednostek.
EN
Crowdsourcing is defined as an act of an institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined, large group of people in the form of an open call. Crowdsourcing contributes to problem solving, crisis management, expanding an organisation’s offer, creating the organisation’s image, improving communication with the environment, optimising costs of the organisation’s activity. It also enables access to knowledge and creativity sources. It is most often used by commercial organisations; however, for the last few years it has been observed that local government units reach for ideas and knowledge of virtual communities. The aim of the article is to identify the possibilities and limitations of making use of crowdsourcing by local government units, with a particular inclusion of the areas of application in these units’ actions.
RU
Краудсорсинг определяется как акт в деятельности организации, заключающийся в выделении некоторых функций, выполняемых традиционно работниками, и их аутсорсинг ближе неопределенной, большой группе лиц, в форме открытого приглашения. Краудсорсинг способствует решению проблем, кризисному управлению, расширению предложения организации, формированию облика организации, совершенствованию общения с окружающей средой, оптимизации издержек деятельности организации. Он тоже дает возможность доступа к ресурсам знаний и созидателоьности. Чаще всего он используется коммерческими организациями, но в течение нескольких лет можно заметить, что единицы местного самоуправления применяют идеи и знания виртуальных обществ. Цель статьи – выявить возможности и ограничения использования краудсорсинга единицами местного самоуправления, с особым учетом сфер применения в действиях этих единиц.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
3
Opis fizyczny
s.223-233,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul.Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Bibliografia
 • Agrawal A.K., Catalini C., Goldfarb A. (2013), Some simple economics of crowdfunding, “NBER Working Paper”, No. 19133.
 • Albors J., Ramos J.C., Hervas J.L. (2008). New learning network paradigms: Communities of objectives, crowdsourcing, wikis and open source, “International Journal of Information Management”, No. 28(3).
 • Almeida J. M., Goncalves M. A., Figueiredo F., Pinto H., Belem F. (2010), On the Quality of Information for Web 2.0 Services, “IEEE Internet Computing”, No. 14.
 • Bernoff J., Li C. (2008), Marketing - Harnessing the power of the oh-so-social web, “MIT Sloan Management Review”, No. 49(3).
 • Brabham D.C. (2013), Using Crowdsourcing In Government, IBM Center for The Business of Government, Washington.
 • Brabham D.C. (2008), Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases, “Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies”, No. 14(1).
 • Buckley S., Giannakopoulos A. (2010), Sharing Knowledge in a Knowledge City Using CoPs, (w:) Metaxiotis K., Carrillo F. J., Yigitcanlar T. (Eds.), Knowledge-Based Development for Cities and Societies: Integrated Multi-Level Approaches, IGI Global, Hershey.
 • Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press Boston, MA.
 • Dahlander L., Magnusson M. (2008), How do Firms Make Use of Open Source Communities?, “Long Range Planning”, No. 41(6).
 • Han S. (2010), Theorizing New Media: Reflexivity, Knowledge, and the Web 2.0., “Sociological Inquiry”, No. 80(2).
 • Howe J. (2006), The rise of crowdsourcing, “Wired Magazine”, No. 14.
 • Huberman B.A., Romero D.M., Fang Wu F. (2009), Crowdsourcing, attention and productivity, “Journal of Information Science”, No. 35(6).
 • Isman M., Bennet J., Judah J., Glenzer A. (2012), Effectiveness and efficiency. Tapping new sources of innovations and ideas through crowdsourcing, Booz Allen Gamilton Inc, McLean.
 • Jenkins H. (2006), Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York University Press, New York.
 • Jeppesen L.B., Lakhani K.R. (2010), Marginality and Problem Solving Effectiveness in Broadcast Search, “Organization Science”, No. 21(5).
 • Jouret G. (2009), Inside Cisco’s Search for the Next Big Idea, “Harvard Business Review”, No. 87(9).
 • Kho N.D. (2006), iStockphoto stocks up on video, “EContent-Digital Content Strategies and Resources”, No. 29(8).
 • Khodaei A., Shahabi C. (2012), Social-Textual Search And Ranking, “International Workshop on Crowdsourcing Web search in CrowdSearch”, Lyon.
 • Kittur A., Kraut R.E. (2008), Harnessing the wisdom of crowds in wikipedia: quality through coordination, “Proceedings of the ACM conference on Computer supported cooperative work”.
 • Leimeister J.M, Huber M, Bretschneider U, Krcmar H. (2009), Leveraging Crowdsourcing: Activation-Supporting components for IT-based ideas competition, “Journal of Management Information Systems (JMIS)”, No. 26(1).
 • Leimeister J. M., Zogaj S. (2013), Neue Arbeitsorganisation durch Crowdsourcing: Eine Literaturstudie, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf.
 • Levenshus A. (2010), Online Relationship Management in a Presidential Campaign: A Case Study of the Obama Campaign’s Management of Its Internet-Integrated Grassroots Effort, “Journal of Public Relations Research”, No. 22(3).
 • Lipton J. D. (2009), From domain names to video games: the rise of the internet in presidential politics, Denver University Law Review, Denver.
 • Schenk E., Guittard C. (2011), Towards a characterization of crowdsourcing practices, “Journal of Innovation Economics & Management”, No. 1(7).
 • Surowiecki J. (2004), The Wisdom of Crowds, W.W. Norton & Company, Inc., New York.
 • Thayer A. (2001), Lilly launches challenging site-InnoCentive seeks to lure researchers into solving posted chemical problems, “Chemical & Engineering News”, No. 79(27).
 • Thayer A.M. (2006), Innocentive opens research doors, “Chemical & Engineering News”, No. 84(26).
 • Unterberg U. (2010), Crowdsourcing, (w:) Michelis D., Schildhauer, T. (Eds.), Social Media Handbuch: Theorien, Methoden, Modelle, Nomos Verlag, Baden-Baden.
 • Von Hippel E. (2005), Democratizing Innovation, MIT Press Cambridge, MA.
 • Zheng H., Li D., Hou W. (2011), Task Design, Motivation and Participation in Crowdsourcing Contests, “International Journal of Electronic Commerce”, Vol. 15, No. 4.
 • http://www.kiva.org [dostęp: 15.01.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a61942fa-3cfc-45c3-be1a-cda69f6824a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.