PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 66 |
Tytuł artykułu

Próba oszacowania predyspozycji rasy konik polski do wyczynu sportowego na podstawie wybranych parametrów biometrycznych

Warianty tytułu
EN
An attempt to estimate predispositions of polish konik breed to sport performance on the basis of selected biometric parameters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
66
Opis fizyczny
s.63-73,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Instytut Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Bobbert M.F., Santamaría S., 2005. Contribution of the forelimbs and hindlimbs of the horse to mechanical energy changes in jumping. The Journal of Experimental Biology, 208: 249-260.
 • Bogolubski S., 1968. Pochodzenie i ewolucja zwierząt domowych. PWRiL, Warszawa.
 • Dutto D.J., Hoyt D.F., Clayton H.M., Cogger E.A., Wickler S.J., 2004. Moments and power gen-erated by the horse (Equus caballus) hind limb during jumping. The Journal of Experimental Biology, 207: 667-674.
 • Dutto D.J., Hoyt D.F., Clayton H. M., Cogger E.A., Wickler S.J., 2006. Joint work and power for both the forelimb and hindlimb during trotting in the horse. The Journal of Experimental Biology, 209: 3990-3999.
 • Janczarek I., Wilk I., Bocian K., 2011. Body conformation proportions of young half-bred stallions. Ann. UMCS, Sect. EE, Vol.: XXIX (4): 56-67.
 • Jaworski Z., 2003. Ocena warunków etologiczno-hodowlanych koników polskich utrzymy¬wanych w systemie rezerwatowym. Rozprawy i monografie 79. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Jezierski T., Jaworski Z., Kaproń M., Łukomski S., Słomianay J., 2012. Polska Księga Stadna Koników Polskich. Program hodowli zachowawczej koników polskich. PZHK, Warszawa.
 • Kaproń M., Janczarek I., Marchel I., Pluta M., Grochowski W., Suska A., 2004. Współzależność między wybranymi wymiarami zadu i kończyny tylnej ogierów półkrwi a ich wydolnością ruchową. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 5: 93-101.
 • Kobryń H., 1984. Zmiany niektórych cech morfologicznych konia w świetle badań kostnych materiałów wykopaliskowych z obszaru Polski. SGGW-AR, Warszawa: 7-77.
 • Kolstrung R., Puchała J., 2003a. Ocena współzależności między cechami pokrojowymi kuców sportowych a wynikami w Zawodach Oficjalnych Ogólnopolskich. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 68, 5: 265-281.
 • Kolstrung R., Puchała J., 2003b. Kuce i małe konie w Zawodach Oficjalnych Ogólnopolskich w skokach przez przeszkody. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 68, 5: 253-264.
 • Komosa M., 2008. Czy konik polski wciąż przypomina tarpana? Koń Pol.,10.
 • Komosa M., Frąckowiak H., 2007. Zróżnicowanie morfologiczne koników polskich - analizy wielowymiarowe. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 6 (4): 45-58.
 • Komosa M., Mintura K., 2006. Predyspozycje skokowe koni w świetle analizy biometrycznej. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 5 (1): 33-48.
 • Krupiński J., (red.) 2007. Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych pro-gramem ochrony w Polsce. Kraków.
 • Lewczuk D., 1999. Genetyczne uwarunkowania zdolności skokowej koni półkrwi. Prace i Mat. Zoot., 55: 17-30.
 • Lewczuk D., 2001. Biomechanika skoku koni rasy małopolskiej i szlachetnej półkrwi pochodzą¬cych z różnych stadnin. Prace i Mat. Zoot., 58: 133-144.
 • Lewczuk D., 2003. Koordynacja ruchu konia w skokach luzem-analiza wstępna. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 68, 5: 249-252.
 • Lewczuk D., 2004. Biomechanika skoku konia. Prace i Mat. Zoot., 62: 23-36.
 • Pasicka E., 2010. Analiza parametrów morfometrycznych koników polskich chowanych systemem stajennym w ośrodkach hodowli zachowawczej na terenie Polski. Praca doktorska. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Pietrzak S., Bocian K., Korona M., 2003. Wpływ niektórych wymiarów ciała kuców na ich przydat-ność do dyscypliny skoków przez przeszkody. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 68, 5: 295-300.
 • Pietrzak S., Sasimowski E., Jezierski T., Kolstrung R., Jaworski Z., Wojciechowski J., 1992. Cha-rakterystyka opisowa właściwości koników polskich utrzymywanych w głównych ośrodkach hodowli. Prace i Mat. Zoot., 42: 117-129.
 • Pietrzak S., Strzelec K., Kolstrung R., 2003. Uwarunkowania pokroju i wartości użytkowej kuców z dolewem krwi koników polskich. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 68, 5: 151-157.
 • Pilarski W., Świeżyński K., Kobryń H., Kobryńczuk F., Radomski L., 1993. Attempt to qualify the horse's sport performance on the basis of biometrie criteria. Ann. Wars. Agric. Univ. Vet. Med. 18, 13-18.
 • Sasimowski E., Pietrzak S., Siudziński S., Słomiany J., Wojciechowski J.,1989. Badania nad aklimatyzacją, hodowlą i zachowaniem się koników polskich w Roztoczańskim Parku Naro-dowym. Część VI. Charakterystyka i wskaźniki użytkowości ogierów-reproduktorów. Ann. UMCS, Sect. EE, Vol.: VII (13): 115-124.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medy-cyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków.
 • Tokarska D., Sobczak Z., Tokarski J., 1988. Próba określenia współzależności pomiędzy wybrany¬mi cechami pokrojowymi koni a ich zdolnością do skoku przez stacjonaty i oksery. Zesz. Nauk AR Wroc. Zootechnika, 30, 168: 61-70.
 • Tomczyk-Wrona I., 2007. Konie. Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich obję¬tych programem ochrony w Polsce (red.: Krupiński J.). Kraków: 53-63.
 • Tomczyński R., Kopel H., Jaworowska M., 1986. Wskaźniki przydatności wierzchowej koników polskich. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie. Zootech., 29: 37-44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a60b3177-ed92-4ed1-89e1-5d00eb64f6fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.