PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 49 |
Tytuł artykułu

Technological usefulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm

Warianty tytułu
PL
Przydatność technologiczna mleka krów rasy Brown Swiss i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the present study was to evaluate the chemical composition and technological usefulness of cows milk kept in a certified organic farm. In the selected dairy farm, cows of two different breeds, i.e. (BS) and Holstein-Friesian (HF) between 45th–100th day of lactation, were managed under the same environment conditions. Results showed that in the summer and winter season milk yield, percentages of protein and fat, and also somatic cell score (SCC) were higher in milk of BS breed. However, protein to fat ratio, percentages of lactose and concentration of urea were higher in milk of HF breed. Only protein to fat ratio was higher in milk of BS breed during winter season. Milk from BS cows was characterized by a better usefulness of technological parameters, mainly lower coagulability time against the rennet and a higher of casein and beta-lactoglobulin content, which indicates that it is a better raw material for processors.
PL
Przydatność technologiczna mleka krów rasy Brown Swiss i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej utrzymywanych w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym. Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu wybranych czynników, takich jak: system produkcji, sezon żywienia czy rasa – na kształtowanie się zmian w zawartości podstawowego składu chemicznego mleka, jak również jego przydatności technologicznej. Badania przeprowadzono w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym, w którym utrzymywane są krowy dwóch ras: Brown Swiss (BS) i Holszyńsko-Fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Grupę badawczą stanowiło 30 krów (15 BS i 15 HF). Mleko do analiz pobierane było 2-krotnie od każdej krowy: w sezonie letnim (gdzie podstawę żywienia stanowiło pastwisko) oraz w sezonie zimowym. Badania wykazały, że w trakcie sezonu letniego, krowy rasy BS charakteryzowały się wyższą wydajnością, ale też mleko od nich pobrane wyróżniało się wyższym poziomem białka oraz tłuszczu. Natomiast wyższy poziom laktozy, mocznika, a także korzystniejszy stosunek – białko: tłuszcz – wykazano w mleku krów HF. Mleko krów rasy BS charakteryzowało się lepszymi parametrami przydatności technologicznej: krótszym czasem koagulacji oraz wyższym poziomem kazeiny i beta-laktoglobuliny.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
49
Opis fizyczny
p.69-76,ref.
Twórcy
autor
 • Departament of Animal Breeding, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • BARŁOWSKA J., 2007: Wartość odżywcza i przydatnośc technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce. Rozprawy naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie.
 • BARŁOWSKA J., LITWIŃCZUK Z., KRÓL J., TOPYŁA B., 2006: Technological usefulness of milk of cows of six breeds maintained in po­land relative to a lactation phase. Pol. J. Food Nutr. Sci. 15: 56, 17-21.
 • BLOKSMA J., ADRIAANSEN-TENNEKES R., HUBER M., VAN DE VIJVER L.P.L, BAARS T., DE WIT J., 2008: Comparison of organic and conventional raw milk quality in the Ne­therlands. Biolog. Agr. Hort. 26: 69-83.
 • BORELL E., S0RENSEN J.T., 2004: Organic li­vestock production in Europe: aims, rules and trends with special emphasis on animal health and welfare. Liv. Prod. Sci. 90: 3-9.
 • BUDSŁAWSKI J., 1973: Consumable milk. WPLiS, Warszawa.
 • DE MARCHI M., DAL ZOTT R., CASSANDRO M., BITTANTE G., 2007: Milk coagulation ability of five dairy cattel breeds. J. Dairy Sci. 90: 3986-3992.
 • FLESZAR J., 2009: Ilościowa i jakościowa wy­dajność produkcji mleka w gospodarstwie eko­logicznym. J. Res. Aplicat. Agricul. Engin. 54: 75-78.
 • JURCZAK M.E., 2003: Mleko produkcja, badanie, przerób. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • KELSEY J.A., CORL B.A., COLLIER R.J., BAUMAN D.E., 2003: The effect of breed, pa­rity, and stage of lactation conjugated linoleic acid (CLA) in milk fat from dairy cows. Am. Dairy Sci. Assos. 86: 2588-2597.
 • KUCZYŃSKA B., GOŁĘBIEWSKI M., PUP- PEL K., BRZOZOWSKI P., 2011: Comparison of fat and protein fractions of milk constituents of Montbeliarde and Polish Holstein - Friesian cows originated from the selected farm in Po­land. Acta Vet. Brno (in print).
 • KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., 2010: Mleko ekologiczne - niezastąpione źródło bioaktyw­nych składników. Przegl. Mleczarski 9, 4-9.
 • LACH Z., 2003: Narzędzia do oceny prawidło­wego zarządzania stadem krów mlecznych. Przegl. Hod. 6: 8-11.
 • LITWIŃCZUK A., BARŁOWSKA J.K., RÓL L., SAWICKA W., 2006: Porównanie składu chemicznego i zawartości mocznika w mleku krów czarno-białych i simentalskich z okresy żywienia letniego i zimowego. Annales UMCS Lublin 10: 67-72.
 • MATWIEJCZUK A., KRÓL L., 2009: Profil kwasów tłuszczowych w mlku krów różnych ras w okresie wiosenno-letnim. Przegl. Hod., 7: 3-6.
 • METERA E., SAKOWSKI T., SŁONIEWSKI K.,REMBIAŁKOWSKA E., KUCZYŃSKA B., 2010: Wpływ systemu produkcji na zawartość substancji bioaktywnych w mleku krów - prze­gląd piśmiennictwa. Przegl. Hod. 2: 1-4.
 • NAŁĘCZ-TARWACKA T., 2006: Wpływ wybra­nych czynników na zawartość funkcjonalnych składników tłuszczu mleka krów. Rozprawa Habilitacyjna - Rozprawy Naukowe i Mono­grafie, Wydawnictwo SGGW.
 • NEJA W., SAWA A., BOGUCKI M., 2010: Zmia­ny wydajności i składu mleka krów krajowej populacji aktywnej. Przegl. Hod. 5: 4-7.
 • OLIVO C.J., BECK L.I., MOSSATE GABBI A., SANTINI CHARAO P., SOBCZAK M.F., GO- MESUBERTY L.F., DURR J.W., ARAUJO FILHO R., 2005: Composition and somatic cell count of milk in conventional and agro-ecolo­gical farms: a comparative study in Depressao Central, Rio Grande do Sul state, Brazil. Liv. Res. Rural Dev. 17, 6: http://www.cipav.org. co/lrrd/lrrd17/6/oliv17072.htm.
 • PUPPEL K., 2011: The influence of fish oil and linseed supplementation on the fat and the pro­tein fraction content of cow’s milk. Doctoral Thesis, Warsaw University of Life Sciences - SGGW.
 • SOYEURT H., GENGLER N., 2008: Genetic va­riability of fatty acids in bovine milk. Biotech. Agron. Soc. Envir. 12: 203-210.
 • WEDHOLM A., HALLEN E., LARSEN L.B., LINDMARK-MANSSON H., KARLSSON A.H., ALLMERE T., 2006: Comparison of milk protein composition in a Swedish and a Danish dairy herd using reversedphase HPLC. Acta Agric. Scand. Sec. t. A, Animal Sci. 56: 8-15.
 • ZAGORSKA J., CIPROVICA I., 2008: The che­mical composition of organic and conventional milk in Latvia. Foodbalt 10-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a5f8d5ae-6676-44b6-9339-a2f7a0c80291
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.