PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Postrzeganie kariery zawodowej w agrobiznesie przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Perception of professional career in agribusiness by students from the Poznan University of Life Sciences - case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowano wyniki badań nad wpływem wybranych czynników na postrzeganie agrobiznesu jako miejsca pracy i realizacji kariery zawodowej. Przyjęto, że wpływ taki mają wykształcenie (ukończony poziom studiów) oraz płeć. Zgromadzone z użyciem ankiety audytoryjnej dane faktograficzne poddano analizie statystycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opinii studentów idealna praca powinna być zgodna z ich zainteresowaniami, oferować stabilne warunki zatrudnienia, dawać poczucie dumy z jej wykonywania, a także gwarantować wysokie zarobki i jednocześnie odbywać się w przyjaznej atmosferze. Natomiast za niepożądane cechy pracy studenci uznali: nieregularność czasu pracy, wymóg mobilności, tj. cechy związane z dużą liczbą i wysokim tempem wykonywania obowiązków. Na podstawie badań stwierdzono także, że praca na stanowisku przedstawiciela handlowego w agrobiznesie, chociaż daje możliwości rozwoju, nie stanowi atrakcyjnej oferty zatrudnienia dla większości badanych.
EN
This paper includes the results of examination on the impact of selected factors on the perception of agribusiness as a place of work and career achievement of graduates. It was assumed that such influence have: education (level of completed studies) and sex. Collected data were obtained using an audit questionnaire which were analyzed statistically. Based on the research, it has been found that, in the opinion of the students, the ideal work should be in line with their interests, offer stable employment conditions, give pride to its performance, and guarantee high earnings and at the same time be in a friendly atmosphere. For the undesirable features of this work, the students considered: irregularity of working time, mobility requirement, it means features connected with high number and high pace of performance of duties. Based on the research, it was also found that working as a sales representative in agribusiness, while giving development opportunities, is not an attractive job offer for most of the respondents.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.143-149,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor
 • Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Witosa 45, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Bednarska Marlena. 2014. Kariera zawodowa w hotelarstwie w opinii studentów – implikacje dla współpracy praktyki gospodarczej z systemem edukacji (Students’ attitudes towards a career in the hospitality industry – implications for cooperation between the hospitality sector and educational institutions). Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (1): 152-167.
 • Kaczmarczyk Stanisław. 2014. Badania marketingowe. Podstawy metodyczne (Marketing research. Methodological basis). Warszawa: PWE.
 • Kapusta Franciszek. 2008. Agrobiznes (Agribusiness). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kowalczyk Stanisław. 1998. Agrobiznes. Ogniwo wiodące w agrobiznesie. [W] Encyklopedia agrobiznesu (Agribusiness. A link that is leading in agribusiness. [In] Agrobusiness Encyclopedia), ed. A. Woś, 31-32. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
 • Kozera Magdalena. 2012. Pierwsza praca – wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów (A first job: expectations and reality in as seen by students). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2: 101-109.
 • Kozera Magdalena. 2013. Uwarunkowania transferu wiedzy w polskim rolnictwie (Determinants of knowledge transfer in Polish agriculture). Roczniki Naukowe SERiA XV (3): 170-174.
 • Kozera-Kowalska Magdalena, Kalinowski Sławomir. 2016. Wiedzochłonność obszarów wiejskich w dobie zrównoważonego rozwoju (Knowledge-intensiveness of rural areas in conditions of sustainable development). Handel Wewnętrzny 4: 80-100.
 • Kozera-Kowalska Magdalena, Uglis Jarosław. 2017. Differentiation of employment in agriculture - case study the Visegrad Group countries. Hradec Economic Days, Hradec Kralove 7 (1): 469-477.
 • Piróg Danuta. 2013. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu (Higher education graduates on the labour market in times of an economic crisis). Przedsiębiorczość – Edukacja 9: 302-316.
 • Uglis Jarosław, Kozera-Kowalska Magdalena. 2016a. Kariera zawodowa w agrobiznesie w opinii studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – przyczynek do badań. [W] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – koncepcje, realizacje, kierunki rozwoju (Career in agribusiness in the opinion of students of the University of Life Sciences in Poznan – a contribution to the research. [In] Entrepreneurship in rural areas – concepts, realizations, directions of development), ed. R.G. Nowicki, J. Kosmaczewska, M. Barczak, 107-120. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Uglis Jarosław, Kozera-Kowalska Magdalena. 2016b. Kształcenie kadr dla turystyki wiejskiej. [W] Turystyka wiejska. Tom 1. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe (Personnel training for rural tourism. [In] Rural tourism. Vol. 1. Economic and marketing issues), ed. A. Jęczmyk, J. Uglis, M. Maćkowiak, 32-39. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a5dde8f7-f6bf-41c1-a242-0f81327532b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.