PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 09 | 2 |
Tytuł artykułu

Diagnoza stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina oraz wytyczne do jej kształtowania

Warianty tytułu
EN
The diagnosis and guidelines for development of green estates in Lublin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zieleń osiedli ulega ciągłym, często niekorzystnym przemianom, jednak zabiegi modernizacyjne w jej obrębie prowadzone są sporadycznie. Znaczącym problemem jest stosowanie nieodpowiedniego doboru gatunkowego oraz niewłaściwej pielęgnacji, a przede wszystkim brak myśli projektowej poprzedzającej działania. Duży wpływ na zieleń ma również nieposzanowanie ze strony użytkowników, wynikające z niskiej świadomości ekologicznej. W opracowaniu przedstawiono diagnozę jakości zieleni 3 osiedli Lublina oraz walory ekologiczne tych przestrzeni. Wskazano kierunki niezbędnych zmian i zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania kwestii ochrony środowiska na równi z walorami estetycznymi oraz na metody poprawy warunków życia mieszkańców.
EN
The green of housing estates undergoes adverse changes, but modernization of the green areas are done up rarely. One of the problems are bad choices of plants types and lack of designed solutions and revitalization process. The users have large influence on the green. Very often they have low knowledge about ecology bases. In this work, on example of three housing estates in Lublin, was showed condition of green areas and values of ecological space. It was paid attention to necessity consulting the matter of environmental protection as well as natural values and also improvement conditions of occupant's life.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
2
Opis fizyczny
s.40-52,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Bibliografia
 • Chmielewski J.M., Mirecka M., 2001, Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Chojnacka M., Wilkaniec A., 2010, Sytuacja zieleni na osiedlach z „wielkiej płyty” w 30 lat po założeniu na przykładzie wybranych osiedli na Winogradach w Poznaniu, [w:] Zieleń osiedlowa stan obecny i wskazania do poprawy, Kosmala M. (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 67-80.
 • Denys M., Ochalska H., Dylewski R., 2007, 50 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wyd. ALF-GRAF, Lublin.
 • Gawłowska A., 2009, Pielęgnowania osiedlowych terenów zieleni – najważniejsze zasady i najczęściej popełniane błędy, [w:] Zacznij od podwórka. Zieleń osiedlowa jako czynnik integrujący mieszkańców, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Gawryszewska B.J., 2009, Rola zielonych przestrzeni osiedla w integracji społecznej czyli budowania wspólnoty mieszkańców, [w:] Zacznij od podwórka. Zieleń osiedlowa jako czynnik integrujący mieszkańców, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Jagiełło-Kowalczyk M., 2008, Kształtowanie osiedli mieszkaniowych o charakterze ekologicznym, Wyd. Astra, Kraków.
 • Janecki J., 2008, Możliwości kształtowania układów naturalnych i półnaturalnych w krajobrazie otwartym. Nauka Przyr. Technol., No 2(4), s. 46.
 • Janecki J., Sawczuk E., 1990, Wykorzystanie roślinności synantropijnej na terenach zieleni, [w:] Wykorzystanie układów ekologicznych w systemie zieleni miejskiej, Zimny H., (red.), SGGW-AR, Warszawa, s. 75-91.
 • Kosiński W., 2011, Zieleń w polskich osiedlach mieszkaniowych z lat 1920-2010. Analiza wartościowych rozwiązań i porażek, [w:] Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 51-60.
 • Kostuch R., Gąsiorek S., 1998, Waloryzacja drzew i krzewów pod względem przydatności dla terenów miejskich oraz osiedlowych, [w:] Miasto–Ogród sto lat rozwoju idei, Drapella-Hermansdorfer A. (red.), Wyd. Taragra.
 • Nowak J., 2005, Rośliny ozdobne w środowisku miejskim warunkiem zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, Inżynieria Ekologiczna 12, s. 89-92.
 • Stawicka J., 2010, Ogrodowe rabaty synantropijne, [w:] Wzornictwo ogrodowe, Rylke J. (red.), Wyd. Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 97-106.
 • Sutkowska E., 2005, Kreacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej zieleni miejskiej, jako przestrzeni społecznej i kulturowej. Analiza uwarunkowań, wymagań i potrzeb kształtowania bezpiecznych terenów zieleni miejskiej, [w:] Przestrzeń publiczna. Urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Szulczewska B., Giełdych R., 2011, Główne problemy i tendencje kształtowania zieleni osiedlowej, [w:] Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 51-60.
 • Tomiajłć L., 2005, Problem występowania zwierząt w obrębie zieleni miejskiej, [w:] Zieleń Miejska – Naturalne bogactwo miasta, Wyd. Toruń, s. 155-168.
 • Wawerska L., 2006, Mieszkam tam, gdzie to ładne podwórko, Zieleń miejska Nr 9, s. 8.
 • Zaniewska H., 2011, Osiedla mieszkaniowe z lat 60-80. XX wieku nowej rzeczywistości, [w:] Przestrzeń przyrodnicza i społeczna osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 51-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a5cc8352-e086-45f0-996b-577babddf421
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.