PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/IV |
Tytuł artykułu

Rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of women in running services agrotourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzone badania ujawniły, że rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych jest znacząca. To one głównie odpowiedzialne są za obsługę turystów i poświęcają im najwięcej czasu (średnio 7 godzin w okresie wakacyjnoświątecznym i 4 godziny poza sezonem). Ich rola sprowadza się m.in. do przygotowywania posiłków, dbania o czystość wspólnych pomieszczeń oraz nawiązywania więzi interpersonalnych z przebywającymi na wypoczynku osobami. Badania pokazały, że kobiety wiejskie wykorzystują swoje uzdolnienia, talenty i umiejętności do budowania produktu agroturystycznego. Ich korzystne struktury wiekowe i poziom wykształcenia przekładają się na wprowadzane w gospodarstwie innowacyjne pomysły. Wyniki analizy uwidoczniły problemy, z którymi kobiety musiały sobie radzić po uruchomieniu agroturystyki (np. z brakiem akceptacji, co do podjętej działalności ze strona męża, rodziców czy dzieci). W drobnych pracach gospodarskich oraz przy organizacji wypoczynku turystom, kobiety wspomagają się pomocą ze strony rodziny, a niekiedy zatrudnionych pracowników.
EN
The study revealed that the role of women in leading agro-tourism services is significant. They are mainly responsible for handling tourists and spend the most time (an average of 7 hours during the holiday and the holiday season, and four hours in low season). Their role is, among others for preparing meals, taking care of cleanliness of common areas and to establish interpersonal relationships with people staying on holiday. Studies have shown that rural women use their abilities, talents and skills to build the agrotourism product. Their favorable age structure and education levels translate to put innovative ideas on the farm. The results of the analysis revealed the problems that women have to deal with when they start agrotourism (eg. lack of acceptance as to the activities undertaken in the part of husbands, parents and children). Sometimes the family or the employees women with the small work on the farm and organize leisure time for tourists.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.155-166,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz
Bibliografia
  • Akpinar N., Talay I., Gündüz S. Rural women and agrotourism _n the context of sustainable rural development: A case study from Turkey [w:] Environment, Development and Sustainability, Springer Netherlands 2005, s. 473.
  • Cichowska J. Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Praca doktorska. UMK. Toruń 2008, s. 231-232.
  • Cichowska J. Rola potencjału ludzkiego w rozwoju usług agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe NR 496, Ekonomiczne problemy usług NR 19, red. A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008a, s. 24.
  • Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. Wpływ działalności agroturystycznej na postawy mieszkańców wsi [w:] Turystyka wiejska w perspektywie europejskiej, Materiały konferencyjne, KCDRRiOW Oddział w Krakowie. Kraków 2000, s. 131.
  • Raport z badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. Badanie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrealizowało konsorcjum firm w składzie: Konsorcjum badawcze FOCUS GROUP Albert Terelak; Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. Projekt finansowany ze środków pochodzących z Funduszy Counterpart Funds (CPF) Sektorowych Agrolinia (PL9005). Marzec 2012, s. 70, 66, 62, 46.
  • Raport z badania „Zawodowa rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet”. Publikacja sfinansowana ze środków projektu „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Szczecin 2011, s. 201.
  • Sawicka J. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy i w rolnictwie [w:] Raport Kongres Kobiet Polskich 2009. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet (20 lat transformacji 1989-2009). Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydawca: Fundacja Feminoteka. Warszawa 2009, s. 30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a5cc7393-9818-4ac5-ba69-35206ca236aa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.