PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 6 |

Tytuł artykułu

Influence of rootstock, cultivar and Ergoplant biostimulant on the growth of maiden pear trees in nursery and physiological compatibility

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ podkładki, odmiany i biostymulatora Ergoplant na wzrost okulantów gruszy w szkółce i zgodność fizjologiczną

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Environmental protection imposes strict limitations in using fertilizers and plant protection products. This is why there is a need for research on using plant products in horticultural production. In the experiment conducted in the years 2009–2012 the influence of spraying of maiden pear trees with ERGOPLANT biostimulant was estimated. Growth of ‘Isolda’, ‘Conference’ and ‘Uta’ maiden pear trees budded on two types of quince rootstock S1 and MA was compared. The application of biostimulant ERGOPLANT increased significantly growth of maiden pear trees and their compatibility with the Polish Norm. The examined rootstocks influenced significantly number of roots of maiden pear trees. The biggest diameter and the best quality of maiden pear trees was obtained for ‘Uta’. Maiden leaves of this cultivar had also a higher content of chlorophyll compared with the two remaining cultivars. In cross sections of anatomic connections of ‘Isolda’ or ‘Uta’, with quince rootstocks especially with MA, the presence of a layer of necrotic cells was observed.
PL
Ochrona środowiska przyrodniczego wymusza ograniczenie zużycia nawozów i środków ochrony roślin, stąd konieczność prowadzenia badań nad stosowaniem preparatów roślinnych w produkcji ogrodniczej. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2009–2012 oceniano wpływ zabiegu opryskiwania okulantów gruszy biostymulatorem ERGOPLANT. Porównywano wzrost okulantów trzech odmian gruszy: Isolda, Konferencja i Uta okulizowanych na dwóch typach pigwy: S1 i MA. Zastosowanie biostymulatora ERGOPLANT zwiększyło istotnie wzrost okulantów gruszy i ich zgodność z Polską Normą. Badane podkładki wpływały istotnie na liczbę korzeni drzewek gruszy. Największą średnicę okulantów i najlepszą ich jakość uzyskano dla odmiany Uta. Również liście okulantów tej odmiany miały większą zawartość chlorofilu w porównaniu z dwoma pozostałymi odmianami. W przekrojach anatomicznych połączeń odmian Isolda i Uta, szczególnie z podkładką pigwy MA, zaobserwowano obecność warstwy komórek nekrotycznych.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

6

Opis fizyczny

p.3-14,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Dendrology and Nursery Production, University of Life Science in Poznan, Szamotulska 28, 62-081 Przezmierowo, Poland
 • Department of Dendrology and Nursery Production, University of Life Science in Poznan, Szamotulska 28, 62-081 Przezmierowo, Poland
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poznan, Poland
 • Department of Dendrology and Nursery Production, University of Life Science in Poznan, Szamotulska 28, 62-081 Przezmierowo, Poland

Bibliografia

 • Basak A., 2008. Effect of preharvest treatment with seaweed products, Kelpak and Goëmar BM 86, on fruit quality in apple. Int. J. Fruit Sci., 8(1–2), 1–14.
 • Basak A., Mikos-Bielak M., 2008. The use of some biostimulators on apple and pear trees. In: Biostimulators in modern agriculture, fruit crops, Sadowski A. (ed.). WieĞ Jutra, Warszawa, 7–17.
 • Báaszczyk J., 2008. Quality of ‘Conference’ pears as affected by Goëmar BM 86 and Fruton. In: Biostimulators in modern agriculture, fruit crops, Sadowski A. (ed.). WieĞ Jutra, Warszawa, 19–24.
 • Cheng L., Dong S., Guak S., Fuchigami L.H., 2001. Effects of nitrogen fertigation on reserve nitrogen and carbohydrate status and regrowth performance of pear nursery plants. Acta Hort., 564, 51–62.
 • Cheng L., Fuchigami L.H., 2002. Growth of young apple trees in relation to reserve nitrogen and carbohydrates. Tree Physiol., 22(1), 297–303.
 • De La Guardia A.M., Alcantara E., 2002. A comparision of ferricchelate reductase and chlorophyll and growth rations as indices of selections of quinces, pear and olive genotypes under iron deficiency stress. Plant Soil, 241, 49–56.
 • Delap A.V., 1967. The response of young apple trees of differing nitrogen status to a urea spray in autumn. Ann. Report East Malling Res. Stat. 1966.
 • Dolcet-Sanjuan R., Claveria E., Bonany J., Iglesias I., Asin L., Simmard M.H., 2004. Selection for new pear rootstocks: in vitro screening and field evaluation for tolerance to iron chlorosis. Acta Hort., 658, 463–468.
 • Dolcet-Sanjuan R., Mok D.W.S., Mok M.C., 1992. Characterization and in vitro selection for iron efficiency in Pyrus and Cydonia. In Vitro Cell. Dev. Biol., 28, 25–29.
 • Dziennik Ustaw, 2004, 59, ann. 9, item 565. Szczegółowe wymagania jakościowe elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.
 • Ermel F.F., Poessel J.L., Faurobert M., Catesson A.M., 1997. Early scion/stock junction in compatible and incompatible pear/pear and pear/quince graft: a histo-cytological study. Ann. Bot., 79, 505–515.
 • Fischer M., 2005. Ergebnisse des Naumburg-Pillnitzer birnenunterlagen zucht programmes. Erwerbs-Obstbau, 47, 6–11.
 • Fornes F., Sanchez-Perales M., Guardiola J.L., 2005. Effect of a seaweed extract on the productivity of „de Nules” clementine mandarin and navelina orange. Bot. Marina, 45(5), 486–489.
 • Gerlach D., 1972. Zarys mikrotechniki botanicznej. PWRiL, Warszawa, 79. Gur A., Zamet D., Arad E., 1978. A pear rootstock trial in Israel. Sci. Hort., 8, 249–264.
 • Hiscox J.D., Israelstam G.F., 1978. A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration. Can. J. Bot., 5, 1332–1334.
 • Koběluša V., ěezniþek V., Salaš P., 2007. Cydonia Mill. as a pear rootstock and its effect on the young plant quality of pear in the nursery. Acta Hort., 732, 233–237.
 • Krawiec P., 2008. Effects of biostimulators on growth, cropping and fruit quality of chokeberry. In: Biostimulators in modern agriculture, fruit crops, Sadowski A. (ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 42–48.
 • Krok K., Wieniarska J., 2008. Effect of Goëmar BM 86 application on development and quality of primocane raspberry fruits. In: Biostimulators in modern agriculture, fruit crops, Sadowski A. (ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 49–59.
 • Lewko J., Ścibisz K., Sadowski A., 2007. Performance of two pear cultivars on six different rootstocks in the nursery. Acta Hort., 732, 227–231.
 • Lipecki J., 1994. Wpływ ściółkowania gleby w szkółce okulantów jabłoni. Annales UMCS sec. Horticultura, 2, 135–143.
 • Lananskas J., Uselis N., Valinskaite A., Viskelis P., 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Res., 4, 247–250.
 • Marjańska-Cichoń B., Sapieha-Waszkiewicz A., 2011. Efekty stosowania kilku biostymulatorów w uprawie truskawki odmiany Salut. Prog. Plant Prot., 51(2), 932–936.
 • Martin M.M., Larsen F.E., Higgins S.S., Ku M.S.B., Andrews P.K., 1997. Comparative growth and physiology of selected one-year-old red- and green fruited European pear cultivars. Sci. Hortic., 71, 213–226.
 • Masny A., Basak A., Żurawicz E., 2004. Effect of foliar applications of KELPAK SL and Goëmar BM 86® preparations on yield and fruit quality in two strawberry cultivars. J. Fruit Ornam. Plant Res., 12, 23–27.
 • McHugh D.J., Lawrence T., 2003. A guide to the seaweed industry. FAO Fisheries Technical Paper 441 http:// www.fao.org/DOCREP/006/Y47 65E/y 4765eoc.htm.
 • Michalski P., 2004. Wpływ stosowania stymulatorów wzrostu na plonowanie i jakość owoców porzeczki czarnej. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac., 12, 141–146.
 • Miloseviü T., Miloseviü N., 2010. Growth and branching of pear trees (Prunus domestica, Rosaceae) in nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 9(4),193–205.
 • Morales F., Abadia A., Belkhoja R., Abadia J., 1994. Iron deficiency induced change in the photosynthetic pigment composition of field-grown pear (Pyrus communis L.) leaves. Plant Cell Environ., 17, 1153–1160.
 • Neilsen D., Millard P., Neilsen G.H., Hogue E.J., 2001. Nitrogen uptake, efficiency of use and partitioning for growth in young apple trees. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 126, 144–150.
 • Poniedziałek W., Szczygieł A., Porębski S., Górski A., 1997. Wpływ terminu okulizacji i podkładki na przyjęcie się oczek i wzrost okulantów dwóch odmian jabłoni. Zesz. Nauk. AR Kraków, 23, 5–18.
 • Russo R.O., 2001. Organic foliar fertilizers prepared from fermented fruits on growth of Vochysia guatemalensis in the Costa Rican humid tropics. Sust. Agricult., 18(2–3), 161–166.
 • Shoaf T.W., Lium B.W., 1976. Improved extraction of chlorophyll a and b from algae using dimethyl sulphoxide. Limnol. Oceanogr., 21, 926–928.
 • Stachowiak A., Świerczyński A., 2011. Growth of maiden apple trees of ‘Galaxy’ and ‘Rubin’ on rootstocks clones originating from crossing A.2 × B.9. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 10(2), 49–59.
 • Świerczynski S., 2011. Badania wartości szkółkarskiej i sadowniczej dwóch nowych klonów pigwy (Cydonia oblonga Mill.). Wyd. UP Poznań, 1–126.
 • Świerczyński S., Stachowiak A., 2012. Usefulness of ‘Frutana’ interstock in the production of maiden sweet cherry trees in the nursery. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 11(2), 263–273.
 • Temple W.D., Bomie A.A., 1989. Effect of Kelp (Macrocystis integrifolia and Ecklonia maxima) foliar applications on been crop growth. Plant Soil, 117, 85–92.
 • Wiens G., Reynolds A.G., 2008. Efficacy testing of organic nutritional products for Ontario Canada vineyard. Internat. J. Fruit Sci., 8(1–2), 125–145.
 • Wociór S., Kiczorowski P., Mazurek J., Wójcik I., 1998. Wpływ metody okulizacji i rodzaju wiązadeł na wzrost podkładek i okulantów jabłoni. Materiały 37. Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadowniczej. ISK, Skierniewice, 192–196.
 • Wociór S., Wójcik I., Palonka S., 2004. Wpływ dokarmiania dolistnego na wzrost podkładek M.9. Materiały 43. Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadowniczej. ISK, Skierniewice, 155–157.
 • Wójcik P., Popińska W. 2009. Response of ‘Lukasovka’ pear trees to foliar zinc sprays. J. Elementol., 14(1), 181–188.
 • Wrona D., Misiura M., 2008. Effect of Goëmar BM 86 on yield and quality of Šampion apples. In: Biostimulators in modern agriculture, fruit crops, Sadowski A. (ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 91–96.
 • Zlati C., Gradinaru G., Istrate M., Dascalu M.C., Paraschiv L.N., 2007. Incompatibility aspect that appear in scion-rootstocks association at some pear, plum and sweet cherry varieties. Bul. Univ. Sci. Agric. Vet. Cluj-Napoca, 64, 144–149.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a55a7ad7-cc3f-470e-81fd-d7b3f25694a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.