PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10[59] |
Tytuł artykułu

Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problem of the social responsibility in agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny poziomu odpowiedzialności społecznej rolników - beneficjentów programu rolnośrodowiskowego. Badania przeprowadzono w 2011 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i objęto nimi reprezentatywną próbę 588 rolników (8,5% ogółu rolników realizujących zobowiązania rolnośrodowiskowe). W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyjęte kryteria kontroli gospodarstw realizujących zobowiązania programu rolnośrodowiskowego nie gwarantują stosowania przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, a istniejący system wsparcia finansowego w ograniczonym zakresie przyczynia się do realizacji celów WPR. Poziom zrównoważenia środowiskowego i społeczno-gospodarczego (udział zbóż w strukturze zasiewu <66%, indeks pokrycia gleby roślinnością w okresie zimy <33%, liczba grup > 3, odsetek gospodarstw bezinwentarzowych i nieuzyskujących przychodu ze sprzedaży płodów rolnych) analizowano zarówno w odniesieniu do ogółu objętych badaniami gospodarstw rolnych, jak i rolników realizujących poszczególne pakiety.
EN
The objective of this article was to prezent the results of the research concerning the assessment of the farmer’s social responsibility level - beneficiaries of the agri-environmental programme. Researches was conducted in 2011 in the Warmia and Mazurian voivodeship and included representative attempt of 588 farmers (8.5% of the whole agri-environmental programme beneficiaries). The principal metod of researches was an interview (a questionnaire form). The research results proved that adopted audit criteria in participating in agri-environmental programme farms don’t give certainty of environmentally friendly management. The existing system of supporting doesn’t give certainty established purposes realization either. Criteria of the stability (participation of cereal crops in the sowing’s structure <66%, index of covering the soil with plants in the winter >33%, number of planted plants groups >3, percentage of farms with the animal production and structure of the income in farms) were analysed both in the whole agricultural farms and groups of farmers which carrying chosen packages out.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
 • Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
Bibliografia
 • Bargieł D.: Rola społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zjawisk kryzysowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 225/2011.
 • Brodzińska K.: Świadomość ekologiczna rolników a praktyka gospodarowania, Rocz. Nauk. SERiA XIV(5)/2011.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim. Powszechny spis rolny 2010 www.stat.gov.pl/olsz
 • Dobrzański G.: Wskaźniki trwałego i zrównoważonego rozwoju w lokalnych układach terytorialnych. W: Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem gminy Red. R. Miłoszewski, Wyd. Politechniki Białostockiej, Rozprawy Naukowe, Białystok 2001.
 • Fotyma M., Kuś J.: Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, Pamiętnik Puławski 120/2000.
 • Hałasa J., Rumianowska I.: Społeczna odpowiedzialność biznesu a środowiskowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa W: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju. Red. A. Graczyk. Wyd. Eko Press, Białystok 2007.
 • Kiełczewski D., Związki idei zrównoważonego rozwoju z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Optimum. Studia Ekonomiczne 6(54)/2011.
 • Krasowicz S.: Sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolnym. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 540/2006.
 • Kuklińska E., Idea zrównoważonego rozwoju a ortoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Optimum. Studia Ekonomiczne 4(52)/2011.
 • Majewski E.: Trwały rozwój i trwałe rolnictwa – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
 • Nogalski B., Śniadecki J.: Zachowania etyczne w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami – ujęcie kontekstowe. W: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki. Wyd. IBnDiPP, Warszawa 2007.
 • Rojek-Nowosielska M.: Efekty zewnętrzne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly dastęp 06.03.2013
 • Runowski H. Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA II(1)/2000.
 • Walkowiak R.: Społeczna odpowiedzialność organizacji W: Społeczna odpowiedzialność organizacji, od odpowiedzialności do elastycznych form pracy. Red. R. Walkowiak, K. Krukowski, Wyd. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Olsztyn 2009.
 • Woś A., Zegar J.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. Wyd. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • Zegar J.: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Raport końcowy, synteza i rekomendacje. Wyd. IERiGŻ PAN, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a479931d-c68d-4fb0-83a9-1f3a3a26f64a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.