PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach brunatnych, wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Soluble Zn, Cu, Pb and Cd in cultivated cambisols developed from superficial silts of the Blonie-Sochaczew Plain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w 4 profilach gleb brunatnych intensywnie użytkowanych, wytworzonych z płytkich lessów Równiny Błońsko-Sochaczewskiej. Trzy profile gleb zaklasyfikowano jako gleby brunatne wyługowane, a jeden jako brunatną właściwą. Zawartość rozpuszczalnej formy Zn, Cu, Pb, Cd oznaczono w 0,1 M HCl, a podstawowe analizy gleb wykonano powszechnie stosowanymi metodami w laboratoriach gleboznawczych. Badane gleby płowe średnio zawierały rozpuszczalnych form w mg∙kg-1: Zn - 3,2; Cu - 1,1; Pb - 3,5; Cd - 0,04, natomiast średni udział formy rozpuszczalnej w ich ogólnej zawartości był następujący: Zn - 8,9; Cu - 17,7; Pb - 27,9 i Cd - 23,1%. Największe zawartości rozpuszczalnych form badanych pierwiastków i największy ich udział w zawartości ogółem występowały w poziomach próchnicznych. Zawartości rozpuszczalnej formy badanych pierwiastków były pozytywnie skorelowane z ich zawartością ogółem i zawartością węgla organicznego, a z rolniczego punktu widzenia w poziomach próchnicznych badanych gleb stwierdzono średnią i wysoką zawartość cynku oraz niską i średnią miedzi.
EN
The study were carried out in 4 profiles of the intensively cultivated cambisols, developed from shallow loesses of the Błonie-Sochaczew Plain. Three profiles were classificated as Dystric Cambisols and one profile as Eutric Cambisols. The contents of soluble forms of Zn, Cu, Pb, Cd was determined in 0.1 M HCl and basic analyses of soils were elaborated using methods commonly applied in soil science laboratories. The average concentration of the soluble forms of elements in the investigated soils in mg∙kg-1 of soil were: Zn - 3.2; Cu - 1.1; Pb - 3.5; Cd - 0.04, and the average contribution of soluble forms in their total contents were as follows: Zn - 8.9; Cu - 17.7; Pb - 27.9 and Cd - 23.1%. The highest contents of soluble forms of the investigated elements and their degree of mobility in humus horizons of soils were stated. The contents of soluble forms of the investigated elements was positively correlated with their total contents and the amount of organic carbon. From agricultural point of view the humus horizons indicated medium and high content of zinc and low and medium content of copper.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.65-72,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Bieniek A., Bieniek B. 2008. Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rocz. Glebozn. 59(3/4): 23-31.
  • Chojnicki J., Czarnowska K. 1993. Zmiany zawartości fosforu ogółem i rozpuszczalnego oraz Zn, Cu, Pb, Cd w glebach intensywnie użytkowanych rolniczo. Rocz. Glebozn. 44(3/4): 99-111.
  • Czarnowska K., Szymanowska-Sieńczewska W. 1999. Zawartość rozpuszczalnych form Mn, Zn, Cu, Pb, i Cd w glebach aluwialnych doliny Wisły i Żuław. Rocz. Glebozn. 50(1/2): 85-97.
  • Gworek B. 1985. Pierwiastki śladowe w glebach wytworzonych z utworów pyłowych północno-wschodniego regionu Polski. Rocz. Glebozn. 36(3): 41-51.
  • Gworek B. 1986. Zawartość rozpuszczalnych pierwiastków śladowych w glebach wytworzonych z glin zwałowych. Rocz. Glebozn. 37(1): 79-90.
  • Jakubus M. 2006. Quantitative changes of selected soil microelements in the humus horizon depending on agrotechnical factors. Pol. J. Environ. Stud. 15(2a): 83-90.
  • Kalembasa D., Pakuła K., Becher M., Jaremko D. 2008. Frakcje metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż obwodnicy miasta Siedlce. Rocz. Glebozn. 59(2): 85-93.
  • Karczewska A., Bortniak M. 2008. Chrom i inne metale ciężkie w glebach wrocławskich terenów wodonośnych w sąsiedztwie hałdy żużla żelazochromowego w Siechnicach. Rocz. Glebozn. 59(1): 106-111.
  • Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E. 2008. Przydatność niektórych roztworów ekstrakcyjnych do oceny zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie. Rocz. Glebozn. 59(3/4): 152-160.
  • Zalecenia nawozowe. Cz. I. 1990. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. IUNG, Wyd. 2: 26 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a4435c0a-0590-443f-a036-40069cd300b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.