PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Ekonomiczno-psychologiczne wyznaczniki jakości życia mieszkańców wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economic and psychological determinants of life quality among rural areas residents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest analiza wybranych ekonomiczno-psychologicznych wyznaczników jakości życia osób z terenów wiejskich. Badanie przeprowadzono wśród 68 osób zamieszkujących tereny wiejskie w województwie zachodniopomorskim. W badaniu wykorzystano kwestionariusz poczucia jakości życia, interpersonalną skalę motywacji związanej z przebaczeniem, skalę satysfakcji z życia oraz ankietę dotyczącą oceny sytuacji materialnej osoby badanej i jej otoczenia, opracowaną na podstawie literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują, że ogólne poczucie jakości życia pozytywnie koreluje ze zmiennymi psychologicznymi (satysfakcja z życia i przebaczenie) oraz większością wskaźników oceny sytuacji materialnej osób badanych. Na podstawie rezultatów badań określono, które zmienne psychologiczne i ekonomiczne pozwalają istotnie statystycznie przewidywać poziom ogólnego poziomu poczucia jakości życia.
EN
The purpose of the study is to discuss the quality of life of people from rural areas. The survey was conducted among 68 people living in rural areas in the voivodshipof Zachodniopomorskie. In the research the following questionnaires were used: the Quality of Life Questionnaire; Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM-12); Life Satisfaction Scale, and a short query, based on the literature of the subject, assessing the material situation of respondents and their opinion about their environment. The results indicate that overall quality of life positively correlates with psychological variables (satisfaction with life and forgiveness) and most indicators of the financial situation of the respondents. Based on the results of the study, it was determined which psychological and economic variables are statistically significant predictors of the overall level of quality of life.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.52-57,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Żołnierska 47, Szczecin
 • Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Bibliografia
 • Borys Tadeusz. 2001. Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny. [W] Jak żyć? wybrane problemy jakości (Quality of life as a research category and a superior goal. [In] How to live? Selected quality problems), ed. A. Wachowiak, 27-32. Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”.
 • Borys Tadeusz. 2008. Propozycja siedmiu typologii jakości życia (The proposal of seven typologies of life quality). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko 9 (22): 125-135.
 • Czapiński Janusz, Panek Tomasz. 2015. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (Social diagnosis 2015. Objective and subjective quality of life in Poland). Warszawa: Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego), http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf.
 • Diener Ed, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, Sharon Griffin. 1985. The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment 49 (1): 71-75.
 • Frąckowiak Tomasz. 2012. Poczucie jakości życia osób długowiecznych (The sense of the quality of life for long-lived people). Psychologia Rozwojowa 17 (1): 101-115.
 • Kryk Barbara, Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak. 2006. Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. [W] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce (Selected aspects of quality of life on the example of the West Pomeranian Voivodeship. [In] Market behavior of households and enterprises in the period of systemic transformation in Poland). ed. D. Kopycińska, 95-110. Szczecin: Katedra Mikroekonomii.
 • McCullough Michael E., Chris Rachal, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington, Susan Wade Brown, Terry L. Hight. 1998. Interpersonal forgiving in close relationships: II. Theoretical 18 elaboration and measurement. Journal of Personality and Social Psychology 75 (6): 1586-1603.
 • Paruzel-Czachura Mariola. 2013. Poczucie jakości życia i poziom wyczerpania witalnego u aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn (Quality of life and vital exhaustion among working men and women). Studia Psychologica 13 (1): 5-24.
 • Polak Ewa. 2016. Jakość życia w polskich województwach – analiza porównawcza wybranych regionów (Quality of life in the Polish provinces – comparative analysis of selected regions). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 48 (416): 66-68.
 • Sompolska-Rzechuła Agnieszka. 2013. Jakość życia jako kategoria ekonomiczna (Qualty of life as an economic category). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 301 (71): 127-140.
 • Straś-Romanowska Maria. 2005. Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na osobę (Quality of life in light of the assumptions of person-oriented psychology). Kolokwia Psychologiczne 13: 263-274.
 • Straś-Romanowska Maria, Tomasz Frąckowiak. 2007. Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna). [W] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (The role of interpersonal relations in building the quality of life of people with disabilities (personalistic- existential perspective). [In] The role of ties in the development of disabled children and adolescents), ed. J. Patkiewicz, 47-57. Wrocław: Wydawnictwo TWK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a43a9c38-b56b-43df-9295-2bead23bec25
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.