PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Inwestycje w gminie wiejskiej Sierpc - analiza decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez gminę

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Investments in the rural gmina Sierpc - analysis of planning permissions issued by authorities of the gmina
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój obszarów wiejskich opiera się o realizacją założeń wielofunkcyjnego rozwoju jednostki terytorialnej. Ma to szczególne znaczenie w gminach, które dotychczas uznawane były za jednostki pełniące funkcje rolnicze. Przemiany zachodzące w przestrzeni wiejskiej prowadzą do wniosku, że niezbędne staje się wprowadzanie nowych funkcji na tych terenach. Elementem związanym z ideą rozwoju wielofunkcyjnego są inwestycje prowadzone na terenie jednostek terytorialnych. Inwestycje te powiązane są z systemem planistycznym funkcjonującym na obszarze kraju, w którym najważniejszą rolę odgrywają gminy. To w tych jednostkach narzędziami polityki przestrzennej są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Artykuł opiera się na analizie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez władze gminy Sierpc w latach 2006 – 2011. Badanie stało się podstawą do wskazania obszarów w wybranej gminie, które podlegają największej presji inwestycyjnej oraz określenia charakteru zamierzeń budowlanych na tym terenie. Analiza pozwoliła również na sformułowanie wniosków w zakresie konieczności opracowania planów miejscowych na obszarach o największej presji inwestycyjnej.
EN
The rural development is based on assumptions of the multifunctional development of the local unit. This is particularly important in gminas which so far were regarded as local unit characterized by agricultural functions. Changes taking place in rural areas lead to the conclusion that it is necessary to introduce new functions in these areas. Investments conducted on the rural area are the element associated with the idea of the multifunctional development. These investments are related to the spatial planning system functioning in Poland in which gminas plays an important role. In these units of administrative division a study of conditions and directions of spatial development, land-use plans and planning permissions are tools of the spatial politics. The article is based on analysis of the planning permissions issued by Sierpc gminas authorities in the years 2006 - 2011. The case study of Sierpc became the basis to identify areas which are subject to the greatest investment pressure. The goal of article was to determine the character of the planning permissions including housing, outbuildings and commercial and retail buildings. Analysis also allowed for formulate conclusions in the need to develop land-use plans in areas about the greatest investment pressure.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.53-63,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul.Rewolucji 1905 r. 39, 90-214 Łódź
Bibliografia
  • Hadyńska A., Hadyński J., 2006, Conception of Multifunctionality: The state – of – the – art in Poland [w:] European Series on Multifunctionality, No. 10, s. 83 – 107.
  • Oostindie H., Roep D., Renting H., 2006, Definitions, references and interpretations of the concept of multifunctionality in The Netherlands [w:] European Series on Multifunctionality,No. 10, s. 41 – 81.
  • Rosner A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych [w:] Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, red. Rosner Andrzej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 9 – 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a4001dd7-de29-4dbd-8211-a48f28db0fa0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.