PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Problemy przemian strukturalnych na obszarach wiejskich północno-wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem gminy Górowo Iławeckie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problems of structural transformation on agricultural areas of North-Eastern Poland with particular regard to Gorowo Ilawskie commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie ważniejszych problemów i czynników, które warunkują procesy przemian strukturalnych na obszarach wiejskich północno-wschodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Górowo Iławeckie (woj. olsztyńskie). Szczególną uwagę zwrócono na bariery zemian struktury agrarnej w rolnictwie, struktury społeczno-zawodowej, tym zwłaszcza jakości siły roboczej i nieracjonalnego jej wykorzystania az struktury produkcji rolniczej i jej efektywności. Poznanie tych uwarunkowań winno pozwolić na opracowanie strategii kierowania procesami zemian strukturalnych w rolnictwie (modernizacji rolnictwa), wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenie systemu oświaty i doradztwa dla potrzeb przedsiębiorczego wychowania mieszkańców wsi. W opracowaniu podjęto także próbę sformułowania najważniejszych celów badawczych w problemie przemian strukturalnych na obszarach północno-wschodniej Polski.
EN
The study was carried out to qualify most important problems and ctors conditioning the process of structural transformations in agricul- iral areas of north-eastern Poland, with particular regard to the com- une of Górowo Iławeckie (province of Olsztyn.) The special heed was iken of barriers of agrarian structure transformation in agriculture,) cio-professional structure (especially the quality of man power and its treasonable use), as well as the structure of agricultural production and s efficiency. Recognition of the conditions should help with working out strategy of structural transformation process management (modernization of the agriculture), multifunctional development of rural areas and improvement of educational and advisory system for the country people's enterprising education. Author of the study also tried to formulate the most important research goals connected with the issue of structural tran­sformation in the north-eastern part of Poland.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.119-142,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Akademia Rolniczo-Techniczna im.Michała Oczapowskiego w Olsztynie, pl.Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
 • Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Akademia Rolniczo-Techniczna im.Michała Oczapowskiego w Olsztynie, pl.Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
autor
 • Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Akademia Rolniczo-Techniczna im.Michała Oczapowskiego w Olsztynie, pl.Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
Bibliografia
 • [1] Brodziński Z., Chyłek E.K., Mickiewicz A. 1995. Doradztwo rolnicze w zakresie dostosowania gospodarstw rodzinnych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 420: 59-66.
 • [2] Chyłek E.K. 1996. Rola doradztwa w rozwoju przedsiębiorczości na ob­szarach wiejskich. ART Olsztyn (maszynopis rozprawy doktorskiej, 1995): 194 ss.
 • [3] Duczkowska-Małysz K. 1995a. Doradztwo rolnicze a procesy rozwoju społecznego. W: Rola doradztwa w gospodarce rynkowej w aspekcie dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Kraków: 85-94.
 • [4] Duczkowska-Małysz K. 1995b. Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Wieś i Doradztwo 3: 2-9.
 • [5] Duczkowska-Małysz K. 1996. Rozwój obszarów wiejskich. Wyd. MRiGŻ Warszawa: 84 ss.
 • [6] Jaworowski P. 1994a. Procesy przystosowania zawodowego oraz trans­formacji gospodarstw rodzinnych młodych rolników do gospodarki tyn­kowej. W: Problemy doradztwa w restrukturyzacji i transformacji gospodarstw rodzinnych do gospodarki rynkowej. Barzkowice: 23-32.
 • [7] Jaworowski P. 1994b. Przejmowanie i samodzielne prowadzenie gospo­darstw rolnych przez młodych rolników w okresie transformacji rynko­wej. W: Wieś w transformacji społeczno-gospodarczej. Barzkowice: 31-47.
 • [8] Jaworowski P. 1996. Przedsiębiorczość młodych rolników. W: Procesy transformacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstw rodzinnych i przemysłu rolno-spożywczego. UMK Toruń: 7-18.
 • [9] Krupińska W. 1996. Przedsiębiorczość i jej uwarunkowania w wielofun­kcyjnym rozwoju obszarów wiejskich województwa szczecińskiego. W: Przedsiębiorczość a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Szczecin-Olsztyn.
 • [10] Lewczuk A., Chyłek E.K., Rzepiński W. 1995. Doradztwo i edukacja w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 420: 123-136.
 • [11] Mickiewicz A., Kobyliński R. 1996. Przedsiębiorczość i jej uwarunko­wania w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. W: Przedsiębio­rczość a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Szczecin-Olsztyn.
 • [12] Mickiewicz A., Lewgowd J. 1994. Pozarolniczą działalność gospodar­cza - kierunki i możliwości rozwoju przedsiębiorczości. W: Alternaty­wne źródła dochodów ludności wiejskiej. AR Kraków: 67-74.
 • [13] Musiał W. 1995. Dylematy polityki rolnej Polski w aspekcie konsolida­cji z gospodarką Europy Zachodniej. Wieś i Doradztwo 2: 17-21
 • [14] Poczta W. 1994. Produkcja rolna i efektywność wytwarzania w rolnic­twie polskim i w krajach EWG. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a3c3a8fa-d1fc-46a6-880a-100511074589
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.