PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Impact of the occurrence of herbs and weeds on variations in meadow sward economic value

Warianty tytułu
PL
Wpływ występowania ziół i chwastów na zróżnicowanie wartości gospodarczej runi łąk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania wykonane w latach 2008–2010 dotyczą zbiorowisk w dolinie rzeki Noteci Leniwej o dużych, a nawet wybitnych walorach przyrodniczych i o wysokiej klasie waloryzacyjnej: IXD, VIII, V, IVB i IIIA. Występują one w siedliskach bagiennych (Szuwary wielkoturzycowe), silnie wilgotnych (Mechowiska i Półnaturalne łąki wilgotne) oraz umiarkowanie wilgotnych (Łąki trzęślicowe i selernicowe i Półnaturalne łąki siedlisk świeżych). Średni udział ziół i chwastów w runi tych zbiorowisk jest bardzo wysoki i wynosi od 15,9% do aż 86,1%. Wartość gospodarcza zbiorowisk w zależności od składu florystycznego jest zróżnicowana. Plon siana wynosi 3,1 do 6,5 t/ha, a wartość użytkowa runi, Lwu = 2,6 do 7,2.
EN
The investigations carried out in 2008–2010 concerned plant communities in the Noteć Leniwa River valley characterised by high and even outstanding natural values and of high valorisation class (IXD, VIII, V, IVB and IIIA). They occur in marshy (High-sedge rushes), strongly wet (Areas with moss and Semi-natural wet) and moderately wet (Purple moor grass and Cnidium meadows or Semi-natural fresh) sites. Mean proportions of herbs and weeds in the sward of these communities are very high and range from 15.9% up to even 86.1%. The economic value of these communities varies depending on their floristic composition. Hay yields differ and range from 3.1 to 6.5 t/ha, while the sward fodder value (SFV) – from 2.6 to 7.2.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.182-185,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
autor
 • Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 • Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ul.Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Bibliografia
 • Filipek M. 1973. Projekt kwalifikacji siedlisk łąkowych i pastwiskowych na podstawie liczb wartości użytkowej. Post. Nauk Rol. 4: 59–68.
 • Grime J.P. 2001. Plant Strategies, Vegetation Processes and Ecosystem Properties. John Wiley, Chichester, UK, 456 pp.
 • Grzelak M. 2010. Wartość gospodarcza biomasy szuwarów wielkoturzycowych z ekologicznych użytków zielonych. J. Res. Appl. Agric. Engin. 55 (3): 95–98.
 • Grzelak M., Bocian T. 2006. Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie. Ann. UMCS 61, Sec. E: 257–266.
 • Kaczmarek Z., Grzelak M., Gajewski P. 2010. Warunki siedliskowe oraz różnorodność florystyczna ekologicznych siedlisk przyrodniczych w Dolinie Noteci. J. Res. Appl. Agric. Engin. 55 (3): 142–147.
 • Kamiński J., Chrzanowski S. 2007. Wpływ użytkowania kośnego i pastwiskowego na właściwości fizyczne gleb oraz skład florystyczny zbiorowisk roślinnych na zmeliorowanym torfowisku. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 7 (2b) (21): 75–86.
 • Kostuch R. 1995. Przyczyny występowania różnorodności florystycznej ekosystemów trawiastych. Ann. UMCS, Sec. E, 50, Suppl.: 23–32.
 • Miazga S., Mosek B. 2001. Wartość gospodarcza łąk w dolinie Wyżnicy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 479: 203–208.
 • Oświt J. 2000. Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania w wybranych obiektach. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty: 3–32, 36 ss.
 • Trzaskoś M., Czyż H., Kitczak T. 2002. Skład florystyczny i walory przyrodnicze łąk śródleśnych na tle warunków wodnych. Rocz. AR Poznań 342, Melioracje i Inżynieria Środowiska: 77–484.
 • Wasilewski Z. 2006. Ocena jakości runi i darni spasanych użytków zielonych w różnych siedliskach. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 6 (1) (16): 413–421.
 • Willby N.J., Pygott J.R., Eaton J.W. 2001. Inter-relationships between standing crop, biodiversity and trait attributes of hydrophytic vegetation in artificial waterways. Freshw. Biol. 46: 883–902.
 • Wyłupek T. 2001. Plonowanie i wartość użytkowa łąk w dolinie Poru. Pam. Puł. 125: 175–182.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a3234890-88c2-4a12-80cb-39cb469b9bcf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.