PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Ochrona nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich w Polsce – zagadnienia prawne i ekonomiczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Protection of designations of origin and geographical indications for wine products in Poland – legal and economical aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej z ochroną prawną nazwy pochodzenia oraz oznaczenia geograficznego produktów winiarskich. Ochrona ta przewidziana jest zarówno w przepisach regulujących funkcjonowanie rynku wina oraz w prawie własności intelektualnej. Rodzimi producenci, do tej pory nie mieli możliwości korzystania z omawianej ochrony, z uwagi na brak regulacji krajowej. Sytuacja ta uległa zmianie po uchwaleniu 12 maja 2011 r. brakującego aktu normatywnego.
EN
The article concerns the legal protection of the geographical indications and designations of origin in the wine sector. This protection is provided by its basis regulation and as well as by the intellectualproperty law. For a long time, the Polish producers had no chance to participate in it. The situation has changed on 12th May 2011, when the new legislation was implemented.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
s.279-283,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Rządowy projekt Ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z dnia 5 stycznia 2011 r. Druk nr 3788.
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Dz.U. Nr 120, poz. 690.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
  • Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Dz.Urz. UE L. 40.
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z dnia 26 litego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz.U. L 78 z 24.03.2009 r.
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz.U. z 2003 r. (tekst jedn.), Nr 119, poz. 1117, ze zm.
  • Rozporządzenie Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geografi cznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Dz.Urz. UE L. 93 z 31.03.2006.
  • Rozporządzenie Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych. Dz.Urz. UE L 299.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geografi cznych napojów spirytusowych oraz uchylającerozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. Dz.Urz. UE L 39 z 13.02.2008.
  • Rozporządzenie Nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geografi cznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina. Dz.Urz. UE L 193.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a25bc424-b7cc-442f-a796-f40dd562b63b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.