PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Zawartość cynku, ołowiu i kadmu w profilach różnych podtypów rędzin gipsowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania nad zawartością cynku, ołowiu i kadmu w różnych podtypach rędzin gipsowych Niecki Nidziańskiej przeprowadzono na materiale glebowym pobranym z 10 profilów glebowych. Zawartość badanych metali ciężkich w skałach macierzystych (gipsowych) jest zróżnicowana. W okruchach selenitu oznaczono niższe ich zawartości aniżeli w okruchach gipsu zbitego i łupkowego, co związane jest z wyższą zawartością krzemionki i iłu w tych odmianach gipsu. Oznaczona zawartość metali ciężkich mieści się w granicach (ustalonych przez IUNG) dla gleb niezanieczyszczonych tymi metalami, jednak wysokie wartości współczynników akumulacji (WA) świadczą o nagromadzeniu Zn, Pb i Cd w górnych poziomach badanych gleb, co można tłumaczyć zarówno biogeochemiczną akumulacją tych metali związaną z wysoką zawartością próchnicy, jak i antropogenicznym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego w rejonie Niecki Nidziańskiej.
EN
The studies on zinc, lead, and cadmium contents in different subtypes of gypsic rendzinas from Niecka Nidziańska were carried out on soil material taken from 10 profiles. The content of investigated heavy metals in parent rocks (gypsic) is differentiated. In selenite fragments the contents of Zn, Pb and Cd were lower than in compact gypsum and shaly gypsum fragments, what is related to higher content of silica and clay in these forms of gypsum. The contents of heavy metals were within the limits (determined by IUNG) for soils unpolluted with heavy metals, high values of accumulation coefficients (WA) proved the Zn, Pb and Cd accumulation in upper horizons of investigated soils. That fact may be explained by biogeochemical accumulation of these metals being linked to a high humus content as well as the anthropogenic pollution of natural environment in the area of Niecka Nidziańska.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.439-447,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Galler J. 1992. Schwermetalltransfer in der Nahmngskette. Forderungsdienst Beratungservice 9: 61 - 68.
 • Gambuś F. 1993. Metale ciężkie w wierzchniej warstwie gleb i roślinach regionu krakowskiego. Zeszyty Naukowe AR. Rozpr. hab. 176: 81 ss.
 • Gliński J., Baran S. 1970. Correlations between the content of some elements in mineral soils of South Poland. Polish J. of Soil Science 3/1: 15 - 24.
 • Gorlach E., Brydak K., Gambuś F. 1993. Distribution of heavy metals in soil profiles of the Cracow region. Polish J. of Soil Science 26/2: 97 - 104.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 364 ss.
 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG Puławy P(53): 20 ss.
 • Kozłowski S. 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa: 290 ss.
 • Lis J., Pasieczna A. 1995. Atlas Geochemiczny Polski, 1 : 2500000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 • Niemyska-Łukaszuk J. 1993. Formy cynku, ołowiu i kadmu w glebach wybranych regionów Karpat zachodnich. Zesz. Naukowe AR. Rozpr. hab. 187: 60 ss.
 • Niemyska-Łukaszuk J. 1995. Wpływ składu granulometrycznego i odczynu gleby na zawartość przyswajalnych form metali ciężkich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 459 - 464.
 • Terelak H., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyński K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 45 - 60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a252537b-5cc7-45fc-9e8b-04c272fb75b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.